DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Rex klub ČR - klub chovatelů Ca a barev. rexů

současnost

 

             ZE SOUČASNOSTI NABÍZÍME

 

 

                                                     Výstavy  v  roce 2022-2023:

Výbor Rex klubu doporučuje svým členům účast na těchto výstavách:

Termíny výstav budou upřesňovány průběžně,
případné články k výstavám budou i v sekci různé: 

Celostát. výstava mlaďat králíků Přerov              17.-18.9.2022             

22.Česká výstava mladých rexů Komárov -              23.-24.9.2022             

Speciálmí expozice mladých rexů Strážnice            1.-2.10.2022              

Výstava rexů ADRC -Ronnenberk SRN -cca 1200-1500ks   22.-23.10.2022            

Mezinárodní výstava králíků(300ks) Komárov           29.-30.10.2022

Moravsko slezská výstava   Přerov                    11.měs.2022                

Moravská spec. mladých rexů Slavkov u B.-.           3.-5.11.2022               

30.Evropská výstava drobných zvířat Kielce-Polsko    11.-13.11.2022             

MORÁVIA Brno - krajská výstava                       10.-11.12. 2022              

53.Speciální výstava rexů Týniště n/Orl.       12.-13.1.2024                       

Celostátní výstava drob.zvířectva Lysá n/Lab.        18.-19.11.2022             

Regionální výstavy dle místa bydliště                                           

 

případné další výstavy budou doplňovány

Místní a regionální výstavy dle místa bydliště členů Rex klubu

 


     

R E X A Ř

Publikace formátu A4,pojednávající o králících rexech a plemenářské práci v Rex klubu.Zájemce zde najde histirii vzniku kastorexů a barevných rexů od počátku po dnešek.Je zde pojednání o liniích, typizaci, plemenné knize a další zajímavosti. Publikace má 142 stran textu a černobílých fotografií na kvalitním, pololesklém papíře. Dále je zde 42 ks barevných obrázků chovaných rexů u nás. Zájemci si mohou publikaci objednat na telefonu 776720830,nebo email:milan.kozubik@seznam.cz

Cena publikace je 150,-Kč + poštovné.

 

 

V elektronické podobě není.

 

 

 


 

 

                             52.Speciální výstava rexů 2023                                   

 

Na 52 Spec. výstavu rexů konané 14.1.2023 bylo přihlášeno 561ks rexů. Ne všichni byli dodáni. Skutečně bylo dodáno celkem 543 ks rexů (160 Ca, 298 ks barevných rexů 18 plemen či barev, a 87ks zakrslých rexů 17 barev od 53 vystavovatelů, členů i 13 nečlenů klubu. Byli i přátelé ze Slovenska, což učinilo Spec.výstavu výstavou mezinárodní.

O posouzení zvířat v pátek 13.1. se postaralo 9 posuzovatelů. Současně s posuzováním se prováděla typizace vybraných králíků. Typizační komise nakonec určily nejlepšího Ca a barev.rexe v kvalitě srsti, jako vítěze Horákova memoriálu a

to: Ca – klec 96,samička C3-2/ S2208 př.Harašty Františka,

a Rextč – klec 442 ,samička C1-2/ S605 př.Přikryla Petra.

Jako nejlíp typizovaní jedinci a vítězové Pauchova memoriálu jsou:

Ca – klec 11, samička C4-2/S1505 př..Krause Jar. a u barevných to byl

Rexč – klec 279, sameček C3-2/S306 př.Přikryla Mirosl..                                                                              Typizací prošlo celkem 52 ks Ca a 34 ks barev.rexů.

Posuzovatelé po posouzení provedli výběr nejlepších zvířat,z nichž v každé kategorii určili vítězného samce a samici(viz.tabulka č.1)

Na dalších 6 samců Ca a 10 samic Ca čekaly Čestné ceny, a samice jsou zapsány jako EM (elitní matka)..

U barevných rexů bylo mimo vítězných zvířat rozděleno ještě dalších 38 Čestných cen. Rovněž byla vyhodnocena klubová soutěž o Mistra klubu v jednotlivých kategoriích (viz.tabulka č.2).

U barevných rexů pak byla vyhodnocena nejlepší kolekce Mistra všech bar.rexů,kterou měl př.Vajner Karel na Rexbčo-383,5b.

Mimo to udělil ředitel výstavy př. Bl.Stejskal Čestnou.cenu na nejlepší rexe, a těmi byli: sameček Rexss C3-2/71-5 oc.95,5bodů chov. Husák Pavel, sameček Rexbčo C1-2/S1 oc.97,0bodu a Rex vyč oc.95,5b.chov. Prokop René. ZO Týniště n/Orl. udělilo na památku zemřelého člena Rex klubu a ZO Týniště jako Memoriál př.Podolského na nejlepšího Ca v 5+6pozici. byla to samička C2-2/S5225 oc.19,5+9,5b. př.Kuty Lad.. Dále byl udělen pohár Memoriál St.Maxy, na nejlepšího králíka s kresbou a to byla samička Rexdsm C5-2/S79 oc.v 5+6.pozici 19,5+9,5b.. chovatele Měsíčka Rad..

Ca posuzovali systémem A-B-C př.Víšek J.,Pozdník Č.,a Kozubík M.. Posouzeno bylo 160ks Ca s průměrným oceněním 94,81 b. Mistrem klubu Ca se stal př.Opavský Josef, který získal ocenění 585,5bodů. O titul Mistr klubu. V Ca soutěžilo 15 kolekcí. Další Čestné ceny obdrželi: 4x př.Opavský Jos., 3x př.Kraus J., , 2x Kuta Lad.,Harašta Fr., 1x Žák Martin, Fořt Libor,,Prokop René, Urban Petr,Kozubík M..

Barevní rexi, byli posuzováni systémem dle rozdělení do skupin

A“-agutti př.Přikryl P., B“-celobarevní př. Chadraba K.st.,,C“-s kresbou př.MVDr.Martinec M. a Chadraba K.ml., D“-malá plemena př.Caithamlová D..

Posouzení „E“ zakrslíků provedl př.Tomašov M., a pomohli Pozdník,Víšek a Kozubík.,

Barev.rexů bylo celkem 385 ks, z toho 87ks zakrslých s průměrným hodnocením 94,27 b. barevní a 94,16 b.zakrslí..O titul Mistr klubu barev.rexů se bojuje v 5ti kategoriích.V mistrovské soutěži bylo přihlášeno 30 kolekcí. Rovněž tak je soutěž i o vítězné 1.0 a 0.1 v každé kategorii (viz.tabulky).Mistrovské kolekce musí mít starou línii, mimo zakrslíků.Mimo to obdrželi na nejlepší zvířata Čestné ceny chovatelé:

5x Prokop R.,Fišer Jos., 3x Caithaml M.,Lavingerová J. Chadraba K., 2x Fišer J.,Vajner K., Fürstencerová Soňa, Harašta F., Krajčír P., 1x Krejčí P., Hubátková L., Nagy J., Janovský J., Smíšek J., Hudec J., Jambura J., Přikryl P., Caithamlová D., Holeček J., Fencl J.,Mach P..

Počty vystavených králíků jsou v tabulce, ale pro jistotu: 32ks SsRex, 26ks Rexči, 4ks Rexčim, 5ks Rexor, 17ks Rexbčo, 4ks Rexbmo, 10ks Rexha, 8ks Rexm, 22ks Rexč.Poté byla plemena s kresbou, a to 42ks Rexdsč, 25ks Rexdsm, 1ks Rexdsha,32ks Rexdsčž, 1ks Rexdshaž, 23ks Rexrh, 2ks Mrexplčž, 4ks Mrexplmž, 2ks Mrex dsč. Z malých plemen bylo dále 6ks Rexrys, 8ks Rexsž,, 4ks Rexkuh, 6ks Rexkum, 4ks Rextč a 6ks Rexvyč. Ze zakrslíků bylo k vidění 10ks ZCa , 4ks ZRexbčo, 2ks ZRexbmo 18ks ZRexči , 7ks ZRexor, 2ks Zrexrys, 3ks Zrexdu, 2ks Zrexha, 13ks ZRexdsč, 1ks ZRexsall,a 1ks ZrexSa sall.

Jako novinku můžeme považovat Zrex sall a Zrex Sa sall kteří byli na Spec.výstavě vystaveni poprvé.

Vyhodnocení výstavy a předání Čestných cen proběhlo na klubovně v sobotu 14.1., Pro veřejnost byla výstava otevřena v sobotu. Své majitele změnilo.....ks rexů, kterých k prodeji bylo nabídnuto víc než 2/3 z vystavených..Prodej zvířat byl prováděn výborně, zajišťovali ho Dana.Caithamlová azMirek Přikryl, za což jim patří velký dík. Výstava byla ukončena v sobotu ve 14 hodin.

A nyní již ke kvalitě vystavených kastorexů dle jednotlivých pozic:

Hmotnost se pohybovala v rozmezí 3,9-4,5 kg. 4ks králíků mělo nižší hmotnost.

Z tvarových vad se nejčastěji vyskytovaly volné kůže až lalůčky, lehce znatelné kyč.kosti, náběhy na prošlap hrudních končetin, nějaké hravé pírko apod. Byla ale i Výluka- za rozštěp pyje, 2x lalůček samce, a vada oka-přerostená spojivka. Naopak byli i králíci s VD záděmi, pevnou kůží a celkově tvarově VD. Většina králíků byla oceněna 19,0body, a 17ks 19,5 bodem.

V typu bylo 62 králíků oceněno 19,5body, a králík v kleci 50 (MCH Laštůvka Matěj)dokonce plných 20 bodů.. Byla to zvířata s výborným osvalením těla, pevnými hrud. končetinami, s dobrou hlavou a slušnýma ušima. Naopak byla zvířata, která měla užší hrudní partii, méně silné hrud. končetiny, a měli problémy s pevností uší. Buď byly měkčí, či mír.rozklesávající. Délka a osrstění uší bylo v pořádku.

V srsti bylo 15 králíků v takřka ideální kvalitě po všech stránkách a obdrželi 14,5 bodu. Změny počasí začaly se srstí hýbat a bylo znát,jako by králíci začali „pouštět“ chlup a objevily se i podrůsty,případně línání. S délkou srsti nebyl problém. Jen u některých se ukazovaly vady jako by byla srst jemnější, řidší, méně pružná,případně řidší hlavně v zátylku, což ovlivňovalo hodnocení.

V 5.pozici-barva- bylo jen 9 králíků, kterým scházelo O,5 bodu do plných. Byli to králíci s dobře zataženou krycí barvou, dobrým závojem, a čistou hrud.končetinou. Kladem je, že se ukazovali i králíci s hezkým krémovým břichem,i když tady malinko hrozí nebezpečí na slabší podsadu břicha. U ostatních se již objevovaly chybky, jako nedotažená krycí barva na bocích, zašedlé zádě, nesouměr barvy uší a těla, zašedlý pesík na bocích, náběh pásků na hrud.končetinách, tmavší závoj,méně vyrovnaná(neucelená) krycí barva či závoj. Samozřejmě se to neobešlo bez oj.bílých chloupků. U 1ks byla Výluka pro bílou skupinu.

V pozici podsada a mezibarva u 43 králíků scházel pověstný krůček 0,5 bodu. U zbývajících zvířat se objevovaly v poznámkách vady jako světl.podsada u kůže, slabší podsada na břiše (viz.poznámku výše v barvě), méně výrazná mezibarva, užší mezibarva.

V pozici péče a zdraví byl potrestáno 6ks králíků za méně čitel.tetov, náběh otlaky, .

Celkově lze říci,že se na kvalitě Ca podepsaly hlavně změny nestálého, teplého počasí, a tím byly nejvíce postiženy poz.4 a 5. Hodnocení bylo od 92,o-97,obodů. Průměrné hodnocení bylo 94,81 bodů.

Barevní rexi, byli posuzováni systémem dle rozdělení do skupin

SsRex: vystaveno 32 ks,které posuzoval př.Přikryl P.,Hmotnost byla u 4ks nižší, jinak v pořádku. Ve tvaru byly v poznámkách klasické nedostatky v kyč.kloubech, volné kůži, 3ks byly za 19,5b. Výluky byly za deformaci pyje,křivé pírko a 2x lalůček u samců. Obdoba byla v typu, kdy 8ks dosáhlo na 19,5b. V srsti byl 1 králík za 14,5b..V barvě byly chybky v méně čisté hrud.končetině, či nehotové boky,neucelená krycí barva a pod..Výluka byla 1x za bílou skupinu. Podsada a mezibarva byla u 5 králíků se ztrátou O,5b.,ostatní opět drobnosti.V 7.pozici nebyl zádný problém. Průměrné hodnocení 94,19 bodu.

Rexči +čim: vystaveno 26+4 ks. S hmotností měli problém 2ks. Ve tvaru byli drobné klasické chybky. 2ks byly za 19,5b. V typu byly též s drobnými vadami v držení uší, osvalení těla a síly hrudních končetin. V srsti byla kritizována menší pružnost a hustota. V krycí barvě měli 2 králíci 19,5b., jinak to bylo obdobné, téměř všem něco scházelo. Buď to byla nevyrovnanost, nebo světlejší, případně náběhy pásků na hrudních končetinách. V 6.pozici bylo 8ks s téměř výbornou podsadou

a mezibarvou za 9,5b., V péči nebylo námitek, mimo 2ks. 1ks Neklasifikován za nečitelné tetování. Průměr ocenění bylo 93,72 bodů.

RexOr:vystaveno 5 králíků. Posuzoval Chadraba K.st. Tak jako všechny celobarevné. S hmotností nebyl problém. Ve tvaru se vyskytovaly klasické vady. Typově byli všichni průměr, V srsti rovněž vždy něco scházelo, do hustoty nebo pružnosti. Stejně tomu bylo v barvě mimo 1ks, který dosáhl na 19,5b.

Odoba byla v podsadě..Průměr ocenění byl 92,9 bodů, tedy žádná velká sláva..

Rexm:vystaveno 8 ks králíků. Hmotnost v pořádku. Tvarově na tom již nebyli tak dobře,vyskytovaly se opět klasické neduhy v podobě vys.hrbolů kyč.kostí, volné kůže apod. V typu byli králíci VD těl, ale méně se předvedli, i když 3ks byly

za 19,5bodů. V srsti byli 3 králíci VD se 14,5 body, ostatní s drobnými chybami. V barvě opět něco scházelo na bocích, či ve stejnoměrnosti. Podsada byla na slušné úrovni, u 2ks za 9,5 bodů.. V péči nebyl problém. Celkový průměr ocenění 94,81 bodu,

Rexč:vystaveno 22 králíků. Hmotnost v pořádku. Ve tvaru bylo 6x 19,5b,jinak opět klasické drobnosti. Typově to bylo lepší.Bylo 8ks za 19,5b.,ostatní s poznámkou. V srsti byly 4ks za 14,5b., u ostatních poznámky. V barvě byli vždy nějaké chyby, nejhorší byly bílé chlupy, příp.drobná rez, holt černý králík, na kterém je všechno vidět. U 1ks byla Výluka za bílou skupini v tříslové partii. V podsadě byli všichni za 9,0b.. V péči bez problémů. Průměrné hodnocení 94,79 bodů,

Rexha:vystaven 10 ks. Hmotnost v pořádku.Ve tvaru byli 4králíci téměř dokonalí, za 19,5b. U ostatních opět drobné chyby. 1 samec byl Výluka pro lalůček. V typu byly 3ks za 19,5b, ostatní drobné chyby. Rovněž v srsti nebyli hotoví, stejně tak i v krycí barvě. Nehotové boky, neucelená. 1x Výluka za bílou skupinu. Ani posada nebyla to pravé. Péče a zdraví bez problémů. Hodnocení 93,38 bodů.

Rexbčo:vystaveno 17 králíků. Hmotnost bez problémů (1 ks vysoká). Ve tvaru vol.kůže,náznak kyč.hrbolů, ale i 1x19,5b..Byla Výluka 1x za křivé pírko a 1x vleklá varlata(+ hmotnost) V typu to bylo 5x19,5b., u ostatních méně výraz.typ, užší hrud.partie.V srsti méně pružná,řidší, ale i 6x 14,5b.. V 5.poz. buď méně výr.hlava, nebo drobný problém s uchem, ale i 3x19,5b..V barvě a podsadě to byly drobné chybky. V 7.poz. trestán 1 králík. Průměrné hodnocení 94,5 bodu.

V tomto plemeni byl Mistr sk.“B“ celobarevní př.Vajner Karel s kolekcí oc. 383,5 bodu,

Rexbmo: Vystaveno 4ks.U těchto králíků byla obdoba jako u BčoRexů. Ve tvaru drobné chyby. 1x Výluka -lalůček u samce. V typu bylo 2x19,5b..V barvě a podsadě průměr. 7.pozice bez problémů. Průměr hodnocení 93,6b.

Rexdsč: vystaveno 42ks. Posouzení provedli u všech králíků s kresbou př. MVDr Martinec M. a Chadraba K.ml. S hmotností nebyl problém. Ve tvaru byly klasické vady v rozmezí 17,5-19,0b., ale i 6x19,5b.. Byly 2Výluky za lalůčky u samců a 1x deformaci pohlaví. V typu na 19,5b.dosáhlo 18ks králíků. Dále se ukázaly užší hrud.partie, slabší hrudní končetiny, měkčí ucho. V srsti bylo 6 králíků za 14,5b. ostatním něco scházelo v hustotě nebo pružnosti. Kresba byla velmi zajímavá. Ukázalo se VD rozložení skvrn, ale buď větší, či drobnější, nebo částečně slité, a nebo to bylo naopak. Další problém může nastat ve slabší kresbě hrudní partie a bohatší v zadní části těla. 4 králíci získali 19,5b.,ale také. Co se týká barvy a čistoty kresebných znaků tak nejlepší bylo 5 ks za 9,5 bodu, V péči bylo 12x 4,5b....Průměr hodnocení byl 94,42 bodů,.

RexdSm: vystaveno 25ks. Hmotnost byla v pořádku mimo 1ks-nižší.Ve tvaru to bylo obdobné jako v předešlé barvě, 4ks dosáhli na 19,5b.,jinak drobné vady. 1Ks byla Výluka za lalůček u samce. V typu byly opět drobné chyby,ale 10ks bylo s 19,5b. V srsti mené pružná nebo řidší, 4ks dosáhly na 14,5b.. Co se týká kresby, tak opět obdoba, 1ks za 19,5b.. V barvě a podsadě vždy s chybou mimo 3ks za 9,5b. Péče u 1 králíka s chybou. Průměrné hodnocení bylo 94,5 bodu.

Rexdshav: Vystaven byl 1ks, oceněný 95,0b.-solidní králík.

Rexdshaž: Vystaven 1ks s hodnocením 94,0bodu.

Rexdsčž:vystaveno celkem 32 ks. S hmotností bylo vše v pořádku. Tvarově to byla kolekce slušná, kdy 4 králíkům scházelo jen 0,5 bodu. U ostatních byly vady klasické. Byla ale i 1xVýluka za lalůček u samce. Totéž platilo o typu, kdy to bylo u 10 králíků za 19,5 bodu, a v kleci 385(Harašta Fr.) dokonce za plných 20 bodů. U ostatních byly obdobné vady.V srsti byli králíci méně pružní,a řidší, ale 2ks byly za 14,5b.. V kresbě to bylo opět podobné předešlým barvám. U 2ks za 19,5b. U této barvy pozor na drobnější, a částečně slité kresebné skvrny,či méně skvn některých z barev. V 6 pozici bylo 5 králíků za 9,5bodu, a v kleci 383(Harašta Fr.) získal plných 10,0b vynikal VD barvou a čistotou skvrn. Péče a zdraví nebyl problém mimo 1ks Neklasifikován-cizopasníci(roupy). Průměrné hodnocení bylo 94,67 bodů, což není určitě špatné. U všech kreslených musíme myslet na to, že jsou to strakáči,kde mohou být různé variace.

Rexrh:vystaveno 23ks. S hmotností problém 1x Výluka -vysoká hmotnost. Jinak v normě. Tvarově byli jako ostatní s drobnými chybami, a opět 2ks dostaly 19,5b..U 2 králíků Výluka- vada pohlaví-uzdečka. Totéž bylo v typu, 2ks scházelo jen 0,5 bodu, rovněž v kvalitě srsti byly poznámky na nehotovou, méně pružnou srst, V kresbě získal 1ks 19,5b, ale i 1ks byla Výluka-příliš tmavá barva kresby-málo bílé.V barvě a podsadě to bylo s drobnými chybkami, 1ks za 9,5b. VD podsada. V péči nebyl problém.Průměrné hodnocení bylo 94,03 bodů.

Rexrys:vystaveno 16 králíků, které posuzovala př.Caithamlová Dana.

V hmotnosti byl problém u 4ks-nižší. Ve tvaru byly opět volné kůže až lalůčky u samic, a pak byly lehce znat.kyč.hrboly. V typu to bylo obdobné, drobné chyby,ale 2ks získaly 19,5b.. V srsti ne zcela hotoví, méně pružná, případně řidší, ale opět 2ks za 14,5b. V barvě se podepsala kvalita srsti. V podsadě vyniklo 6 králíků, kterým scházelo jen 0,5 bodu, a dalších 7ks bylo s plným počtem 10,0bodu.. Průměrné hodnocení bylo 94,47 bodů.

Rextč:vystaveno 4ks. Celá kolekce působila velmi dobrým dojmem. Ve tvaru byli drobné chybky, v typu ztratili 2 králíci jen O,5b. Rovněž tak v srsti 2ks za 14,5b. V barvě a kresbě bylo vidět VD tříslo. V podsadě měl 1ks 9,5b. Průměrné hodnocení 94,88 bodů. Další komentář asi netřeba,neboť z tohoto plemen byla kolekce oc.379,5body, a vynesla př.Petru Přikrylovi titul Mistr klubu sk.“D“- malá plemena.

SžRex: vystaveno 8ks. S hmotností měly problém 3ks.V žádné z pozic nevynikal žádný králík. Byla 1x Výluka za bílou skupinu, a v 7 pozici Výluka za krvavé otlaky. Průměrné hodnocení bylo 91,58 bodu.

Rexkuh+kum: vystaveno 4 +6ks. S hmotností nebyl problém. Ve tvaru se ukázaly klasické nedostatky. 1ks kum dosáhl na 19,5b.ale naopak 1ks kuh-Výluka za dvojitý lalok. V typu vynikli 2ks za 19,5b., v srsti nebyli hotoví. V kresbě je nejtěžší načasovat dolínání a kresbu na termín výstavy. V podsadě ani v péči nebyl podstatný problém. Celkově králíci působoli příjemným dojmem. Průměrné hodnocení bylo 94,5 bodů,což je solidní výsledek,

Mrexplčž + mž: vystaveno 6ks. S hmotností nebyl problém. Ve tvaru ani v typu králíci nijak nevynikali, byli s drobnými vadami,rovněž tak v srsti buď řidší, nebo méně pružná. V kresbě je obdoba strakáčů, dosažení dobré plášťové kresby navíc se skvrnami je složité.Zde doplatili 3ks -Neklasifikován-na prsou 5-6 skvrn.V čistotě kresby,barvy byli 3ks za 9,5b. Průměrné hodnocení bylo 93,67b., což je mírně lepší průměr, ale také neustálý výběr.

Mrexdsč:vystaveny 2ks. Ocenění bylo 92,5b a 94,5b. Druhý jmenovaný králík samička byl dost slušný resbě a čistotě kresby.

Zakrslí Rexi:vystaveno bylo celkem 87 ks zakrslíků, které posoudili př.M.Tomašov, Vypomohli Pozdník Č.,Víšek J., Kozubík M. Bylo k vidění: 10ks ZCa (prům.ocenění 93,38b.), 4ks Zrexbčo(95,2b.), 2ks Zrexbmo(94,7b.), 18ks ZRexči (94,17b.), 7ks Zrexor,(94,0b.), 13ks Zrexdsč(93,5b.), 4ks Zrexdsm(94,5b.), 5ks Zrextč (94,8b.), 6ks ZrexSs(94,5b.), Zrexrh(94,8b.), 3ks Zrexdu(95,0b.), 2ks Zrexha(93,25b.), 2ks Zrexrys(95,0b.), 1ks ZrexSall(94,0b.), 1ks ZrexSa sall(91,5b.).

S hmotností mělo problém 11ksbuď vyšší,či nižší, 1ks byla Výluka -vysoká hmotnost. Ve tvaru byl 1ksZrexči, 1ks Zrexrys se ztrátou 0,5b.,jinak u všech byla vždy nějaké chybky.Bylo 7x Výluka pro lalůček, 1x deformace pohlaví, scházel šourek, V typu bylo 1ks Zrexrys,2x Zrextč,3x Zrexdu,1x Zrexrh, ti byli typičtí, a dosáhli na 19,5b. U ostatních byla vždy nějaká chyba. V srsti měli pochvalu 1xZrextč, 1x ZrexSs za Vd hustotu a pružnost a tedy 14,5b. jinak řidší, nebo méně pružná. V barvě, či kresbě byl 1x ZRexrh za 19,5b.,jinak vždy nějaká klasická poznámka. V 6.poz.obdržel 1x Zrexrys, 2x Zrexdu,6x Zca, 4x ZrexSs, 11x Zrexči, 4x Zrexor, 6x Zrexdsč, 3x Zrexdsm po 9,5 b., a 3x Zrexbčo plných 10b. Za kvalitní podsadu,či mezibarvu, či čistotu kreseb.znaků. V 7.pozici měli problém 2 králíci. Navíc zde byl 1x Neklasifikován- nečitelné tetování. .Celkový průměr ocenění u zakrslíků bylo 94,16 bodů.

Nejlépe na tom byla kolekce ZrexSs oc.377,5bodů, která se zasloužila o titul Mistr klubu sk.“E“-zakrslí pro Krajčíra Petera..

Závěrem mi dovolte, abych vyslovil názor, že paleta vystavených rexů byla široká, rovněž tak kvalita až na malé vyjímky nebyla špatná. Bodový průměr všech vystavených rexů byl 94,79 bodů, což určitě není špatné. Dobře víme co je třeba zlepšovat. To, že si počasí s králíky zahrálo, je vidět obzvláště u samiček, uvolňuje se u nich kůže, a jdou do říje, u některých bylo vidět pohyb i na srsti, kdy nárazy zimy zapracovaly na línání, a to se pak odráží i v jiných pozicích. Za zdárný průběh výstavy je třeba poděkovat všem, kdo se na něm jakkoliv podílel. Poděkování patří ZOČSCH Týniště n/Orl. za připravu haly, v neposlední řadě i nečlenům klubu za pomoc při posuzování a zpracování výsledků.Poděkování patří i př.posuzovatelům, kteří neměli lehký úkol. Samozřejmě že se objeví i kritika, ale ta bude určitě od těch, co se na práci kolem výstavy nepodíleli,či nevystavovali a všeobecně hledají způsob, jak snížit úsilí a úspěch jiných, ale to již zmáme.

     Mistři klubu pro rok 2023               52.Spec.výstava

Ca

Ca

4+5

113-118

585,5

Opavský Josef

RexSs

A-agutti

2+0

178-181

379,5

Prokop René

Rexbčo

B-celobar.

8+0

219-222

383,5

Vajner Karel

Rexdsč

C-s kresbou

27+3

331-334

379,5

Holeček Jiří

Rextč

D-malí

7+6

440-443

379,5

Přikryl Petr

ZRexss

E-zakrslí

10+4

470-473

377,5

Krajčír Peter

Mistr mistrů barevných

219-222

383,5

Vajner Karel

 

    Vítězné ceny : rok 2023 Šampioni             52.Speciálka

Ca

1.o

113

C2-2/S406

97,o

Opavský Jos.

Ca

0.1

125

C2-2/S5225

97,o EM

Kuta Lad.

Skup. A

 

 

 

 

 

RexSs

1.o

221

C3-2/71-5

95,5

Husák Pavel

RexSs

0.1

200

C1-2/S807

95,5

Fišer Josef

Skup. B

 

 

 

 

 

Rexbčo

1.o

221

C1-2/S1

97,o

Vajner karel

Rexm

0.1

208

C4-2/S412

96,o

Fišer Jposef

Skup. C

 

 

 

 

 

Rexdsčž

1,o

381

C5-2/S41

96,o

Harašta Frant.

Rexdsč

0.1

330

C5-2/S438

95,5

Měsíček Rad.

Skup. D

 

 

 

 

 

Rexkum

1.o

444

S1-2/S103

96,o

Malár Pavol

Rexrys

0.1

411

C4-2/S703

96,o

Škvařil Vlad.

Skup. E

 

 

 

 

 

ZRexss

1.o

474

S4-2/S413

95,5

Krajčír Peter

ZRexči

0.1

488

C5-2/S503

96,o

Caithamlová Dana

 

 


  

 

 

 

Rexařská Speciálka 2022                        

Ve výstavní hale ZOČSCH Týniště n/Orlicí uspořádal Rex klub ve dnech 7.-8.1.2022 svou již 51.Speciální výstavu kastorexů a barevných rexů, která byla svým způsobem zvláštní. Zvláštní byla proto, že v loňském roce 2021 se Speciálka nemohla konat kvůli pandemii Covidu-19, a navíc v průběhu roku byl poměrně velký výskyt Myxomatozy, která v našich chovech dost zařádila, a mnohým z odchovů zbylo jen torzo. Proto byla 51.Speciálka letos v lednu určitým úspěchem, i když v omezeném počtu vystavených kusů, a za dodržení vládou nařízených hygienických omezení.Přátelé z Týniště n/Orl. nám připravili klece a halu pronajali s tím, že vše bude v naší režii.                                                           Na výstavu bylo přihlášeno 404ks rexů, skutečně bylo dodáno a posouzeno celkem 392 ks rexů (138ks Ca, 254 ks barevných rexů 30 plemen či barev (z toho 64ks zakrslých rexů 11 barev) od 41 vystavovatelů, členů i nečlenů klubu,a hlavně byli zastoupeni i mladí chovatelé,kteří se se svými králíky určitě neztratili, jako např. MCH Matěj Laštůvka z Loštic, který na Ca získal 2.místo na 0.1Ca-97,0bodu, a další 4ks(96,0b.)byly bez pořadí s ČC. Navíc ještě získal Pohár ředitele výstavy př.Stejskala za nejlepší Ca nečlena Rex klubu. Dále to byli přátelé ze Slovenska,jak členové,tak i nečlenové klubu, což učinilo Spec.výstavu výstavou mezinárodní.

O posouzení zvířat v pátek 7.1.2022 se postaralo 6 posuzovatelů. Současně s posuzováním se prováděla typizace vybraných králíků. Typizační komise nakonec určily nejlepšího Ca a barev.rexe v kvalitě srsti, jako vítěze Horákova memoriálu a to:

Ca – klec 118,sameček C1-1/ S502 př.Neugebauerové Jany MVDr

a Rexdsm – klec 255 ,samička C2-1/ S13 př.Prokopa Reného.

Jako nejlépe typizovaní jedinci a vítězové Pauchova memoriálu jsou: Ca – klec 84 samička C1-1/S806 př.Opavského Josefa a u barevných to byl Rextč – klec 324, sameček C1-1/S401 př.Přikryla Petra.

Posuzovatelé po posouzení provedli výběr nejlepších zvířat,z nichž v každé kategorii určili vítězného samce a samici(viz.tabulka č.1).Na dalších 8 samců Ca a 12 samic Ca čekaly Čestné ceny, samice navíc jsou zapsány jako EM-elitní matka, po nichž by se měly příští rok ukázat kvalitní odchovy. U barevných rexů bylo mimo vítězných zvířat rozděleno ještě dalších 27 Čestných cen. Rovněž byla vyhodnocena klubová soutěž o Mistra klubu v jednotlivých kategoriích (viz.tabulka č.2).       U barevných rexů pak byla vyhodnocena nejlepší kolekce Mistra všech bar.rexů,kterou měl př.Vajner Karel na Rexbčo-383,5b.

Mimo to daroval ředitel výstavy př. Bl.Stejskal Čestnou.cenu na nejlepší Ca – kolekce oc.287,5b., MCH Matěje Laštůvky-nečlena, barevného rexe Rexhav – C4-1/S202 oc.96,0b.Semeráka Davida, a zakrslého rexe ZRexči – C2-1/S515 oc.95,5b. Caithamlové Dany.. ZO Týniště n/Orl. pravidelně uděluje na památku zemřelého člena Rex klubu a ZO Týniště jako Memoriál př.Podolského na nejlepšího Ca v 5+6pozici. Pohár byl na samičku C4-1/S950 oc.19,5+9,5b. př.Neničky Frant...Dále byl udělen Memoriál St.Maxy, na nejlepšího králíka s kresbou a to byl sameček Rexdsč C3-1/S301 oc.96,0b. př.Holečka Jiřího.

Ca posuzovali systémem A-B př.Víšek J.a Kozubík M..                       Posouzeno bylo 138ks Ca s průměrným oceněním 94,97b. Mistrem klubu Ca se stal př.Opavský Josef, který získal ocenění 575,0bodů. O titul Mistr klubu v Ca soutěžilo 12 šestičlenných kolekcí v sestavě 3+3 sourozenci ze dvou línií a obojího pohlaví.Čestné ceny obdrželi: 4x Opavský J., 3x př.Fořt L.,Kára E.,Laštůvka M. MCH, 2x Urban P.,Žák M.,1x Nenička Fr.,Kuta L.,Fencl J..

A nyní již ke kvalitě vystavených Kastorexů dle jednotlivých pozic:

Hmotnost se pohybovala v rozmezí 3,5-4,5 kg. 3ks králíků mělo nižší hmotnost za 9,0bodů, a 2ks byly za 8,0bodů.

Z tvarových vad se nejčastěji vyskytovaly volné kůže až lalůčky, lehce znatelné kyč.kosti, náběhy na prošlap hrudních končetin, nějaké hravé pírko, drátěný konec pírka apod..Nejnižší hodnocení bylo 3x za 18,0 bodů. Byla ale i 2x Výluka- za deformaci páteře(kapří hřbet) a 1x Výluka za scházející varle a šourek.. Naopak byli králíci s VD záděmi, pevnou kůží a celkově bez tvarových vad. Většina králíků byla oceněna 19,0body, a 7ks 19,5 bodem.

V typu byli 2 králíci za plných 20,0bodů(kl.28 a 329), 26ks za 19,5bodu. Byla to zvířata s výborným osvalením těla, pevnými hrud. končetinami, s dobrou hlavou a ušima. Naopak byla zvířata, která měla užší hrudní partii, méně silné hrud. končetiny, a měli problémy s pevností uší. Buď byly měkčí, či mír.rozklesávající. Délka a osrstění uší bylo v pořádku. U 1ks byla Výluka za zarostlý sluchovod.

V srsti bylo 14 králíků v takřka ideální kvalitě po všech stránkách a obdrželi 14,5 bodu. Změny počasí začaly se srstí hýbat a bylo znát,jako by králíci začali „pouštět“ chlup a objevily se i podrůsty,případě línání. S délkou srsti nebyl problém. Jen u některých se ukazovaly vady jako by byla srst jemnější, řidší, méně pružná,hlavně v zátylku, což ovlivňovalo hodnocení.

V 5.pozici-barva- byl jen 1 králík, kterému scházelo O,5 bodu do plných. Kladem je, že se ukazovali i králíci s hezkým krémovým břichem,což jim bylo poznačeno,i když tady malinko hrozí nebezpečí na slabší podsadu břicha. U ostatních se již objevovaly chybky jako nedotažená krycí barva na bocích, zašedlé zádě, nesouměr barvy uší a těla, zašedlý pesík na bocích, náběh pásků na hrud.končetinách, tmavší závoj, méně vyrovnaná krycí barva či závoj. Samozřejmě se to neobešlo bez oj.bílých chloupků.

V pozici podsada a mezibarva bylo 10ks králíků, kteří byli výborní jak v podsadě, tak i v sytosti a barvě mezibarvy, a získalo plných 10 bodů. . Dalším 49 králíkům scházel pověstný krůček 0,5 bodu. U zbývajících zvířat se objevovaly v poznámkách vady jako světl.podsada u kůže, slabší podsada na břiše (viz.poznámku výše v barvě), méně výrazná,matná mezibarva, užší mezibarva.

V pozici péče a zdraví bylo potrestáno 6 králíků 4,5 body a poznámkou na méně čitelné tetování, náběh otlaků, či neošetřený dráp.

Celkově lze říci,že se na kvalitě Ca podepsaly hlavně změny nestálého, teplého počasí, a tím byly nejvíce postiženy poz.4 a 5.

Barevní rexi, byli posuzováni systémem dle rozdělení do skupin

A“-agutti posuzoval př.Chadraba K.st. „B“-celobarevní př. MVDr.Martinec M. a Chadraba K.ml.stejně i skupinu „C“-s kresbou. SkupinuD“-malá plemena př.Chadraba K.st.. Skupinu „E“ zakrslé posoudil př. Přikryl P.

Barev.rexů bylo celkem 254 ks, z toho 64ks zakrslých ve 30 plemenech či barevných rázech s průměrným hodnocením 94,30 bodů barevní a 93,69b.zakrslí..

O titul Mistr klubu barev.rexů se bojuje v 5ti kategoriích s kolekcemi 2+2 sourozenci ze dvou linií a obou pohlaví.V mistrovské soutěži bylo přihlášeno 28 kolekcí. Rovněž tak je soutěž i o vítězné 1.0 a 0.1 v každé kategorii (viz.tabulky).

Mimo to obdrželi na nejlepší zvířata Čestné ceny chovatelé: 3x př.Měsíček R., Harašta F.,Krajčír P.,2x př.Semerák D., Vajner K. Holeček J., 1x př. Husák P.,Prokop R.,Hudec P.,Přikryl M., Hubatková L., Fišer J.,Hrubeš P., Chadraba K.,Fořt L.,Peťura Z..

A nyní již k jednotlivým barevným rázům rexů.

RexSs: vystaveno 22 ks.Hmotnost byla u 4ks nižší,jen za 9bodů. Ostatní byli v pořádku. Ve tvaru byly v poznámkách klasické nedostatky v kyč.kloubech, volné kůži, příp.lalůček. Ocenění bylo mezi 17,5-19,0bodů. Obdoba byla v typu,.kdy jen 1 králík ztratil 0,5 bodu. Rovněž v srsti byl jen 1 králík se ztratou jen O,5b., ostatní měli poznámky..V barvě bylo ocenění v rozmezí 18,0-19,0 bodů. Byly chybky v méně čisté hrud.končetině, či nehotové boky a pod. Podsada a mezibarva byla u 5 králíků téměř velmi dobrá za 9,5bodu. Průměrné hodnocení 93,32 bodu, což je o něco horší jako vloni.

RexČi : vystaveno 15 ks. S hmotností neměli králíci problém. Ve tvaru byli drobné klasické chybky. Nejlépe dopadli 3 králíci, kteří obdrželi 19,5 bodu. Byla 2x Výluka za vadné pírko a scházející šourek. V typu byli 4 králíci, kterým scházelo do plných jen 0,5b..Králík v kleci 192 však získal plných 20,Obodu. Ostatní byli již s drobnými vadami v držení uší, osvalení těla a síly hrud. končetin. V srsti byla kritizována menší pružnost a hustota, nedolínání. V krycí barvě téměř všem něco scházelo. Buď to byla nevyrovnanost, nebo světlejší, případně náběhy pásků na hrud. končetinách a pod..V 6.pozici bylo 10ks s téměř výbornou podsadou a mezibarvou za 9,5b., V péči byly 2ks za 4,5b..Průměr ocenění bylo 94,81 bodů, což je lepší loňsku.

RexČim: Vystaveny 4ks. Zde bylo prům.hodnocení 93,63b..Tato kolekce Pavla Hrubeše letos dosáhla na titul Mistr klubu sk.A.

Králíci byli v klecích 199-202 s hodnocením 374,5bodu

RexOr :vystaveni jen 2 králíci. Jejich honocení bylo 94,5 a 95,5bodu. Myslím, že není třeba většího rozboru. Průměr ocenění byl 95,Ob., tedy solidní králíci.

Rexm:vystaveno 8 ks králíků. Hmotnost u všech v pořádku. Tvarově na tom již nebyli tak dobře,i když 2ks obdržely po 19,5b..

Vyskytovaly se opět klasické neduhy v podobě vys.hrbolů kyč.kostí, volné kůže apod. V typu byli králíci VD těl, ale méně se předvedli, a tak jen 1ks měl 19,5b..Škoda byla u 2 ks -Výluka za deformaci uší a křivé pírko. V srsti byl 1 králík VD za 14,5b., ostatní s drobnými chybami. V barvě opět něco scházelo na bocích a čistotě barvy. Totéž platilo o podsadě. V péči nebyl problém. Celkový průměr ocenění 94,58 bodu.

Rexč:vystaveno 17 králíků. Hmotnost v pořádku. Ve tvaru bylo1x 19,5b,jinak opět klasické drobnosti. Typově to bylo lepší.4ks za 19,5b.,ostatní s poznámkou. V srsti byly 4ks za 14,5b., ostatní opět poznámky, o hustotě a pružnosti. V barvě byli vždy nějaké chyby, příp. drobná rez. Škoda jedné Výluky za bílou skupinu. V podsadě byli 2 králíci za 9,5b., jinak za 9,0b. V péči měli poznámku 2 králíci za 4,0 a 4,5b..Průměrné hodnocení 94,06b., čili o něco horší jako vloni.

Rexha:vystaveno 8 ks králíků. Celkově kolekce působila VD. S hmotností nebyl problém. Tvarově byly 4 ks se ztrátou jen 0,5b. V typu to bylo dokonce 6ks s 19,5b. Rovněž podsda byla u 3ks VD. Péče a zdraví nebyl problém. Prům.hodnocení bylo 94,75 bodů, což je téměř o 1 bod lepší loňska,a není ostuda říci, že se letos králíci D.Semerákovi podařili...

Rexbčo:vystaveno 22 králíků. Hmotnost bez problémů. Ve tvaru vol.kůže, náznak kyč.hrbolů, ale i 3x19,5b.za VD tvar. Škoda 1x Výluky za scházející šourek a vadu oka. V typu to bylo 8x19,5b.,u ostatních méně výraz.typ, užší hrud.partie. V srsti méně pružná, ale i 5x 14,5b.. V 5.poz. buď méně výr.hlava, nebo drobný problém s uchem, ale i 1x20,0b.v kleci 178, a 5x19,5b..

V barvě a podsadě to bylo se žlutí. V péči a zdraví bylo 3x4,5b., jinak bez problémů. Průměrné hodnocení 95,0 bodu, což je o 0,5 bodu víc jako loni. Zde byl i Mistr klubu sk.B, a to Vajner Karel, klec 176-179 s oceněním 383,5 bodu, a tím i Mistr všech barevných rexů.

Rexdu: Vystaveny 2ks. Solidní králíci oc. 94,5 a 95,5bodu.Typově byl hezký králík za 19,5b.,a totéž v kresbě. V péči zdraví měl problém 1ks za4,5b..

Rexdsč: vystaveno 11ks. Posouzení provedli u všech králíků s kresbou př. MVDr Martinec M. a Chadraba K.ml. S hmotností neměl problém žádný králík. Ve tvaru byly klasické vady v rozmezí 17,5-19,0b.. V typu na 19,5b. dosáhli 2 králíci, a v kleci 239 byla plných 20,0b.. Jako vady se ukázaly užší hrud.partie, slabší hr.končetiny, měkčí ucho. V srsti bylo 5 králíků za 14,5b., ostatním něco scházelo v hustotě nebo pružnosti. Kresba byla velmi zajímavá. Ukázalo se VD rozložení skvrn a jejich velikost u 4ks. V kleci 231 dosáhl králík na plných 20,0b..Ostatní měli skvrny buď větší, či drobnější, nebo částečně slité, a nebo to bylo naopak. Další problém může nastat ve slabší kresbě hrudní partie a bohatší v zadní části těla. Obdoba vad byla u všech barev. V péči nebyl problém.Průměr hodnocení bylo 94,36 bodů, Z tohoto plemene byl vyhodnocen i Mistr klubu skup.”C”-s kresbou. Byli to králíci v klecích 231-234, oc.381,0 bodů chov. Holeček Jiří.

RexdSm: vystaveno 18ks. S hmotností nebyl problém. Ve tvaru to bylo obdobné jako v předešlé barvě.Byla 1x Výluka za lalůček. V typu 4ks dosáhly na 19,5b. Ostatní opět drobné chyby. V srsti mené pružná nebo řidší,ale 6ks získalo 14,5 bodů. Co se týká kresby, taku 3ks byla VD za 19,5b, a u ostatních obdobajako u Rexdsč. V barvě a podsadě vždy s nějakou chybkou. Péče u 4 králíků s chybami za 4,5 či 4,0b.Průměrné hodnocení bylo 94,06 bodu, což je víc jak i 1 bod lepší jako vloni.

Rexdshav: Vystaven jen 1ks, oceněný 95,5 body a to asi není třeba komentář.

Rexdsčž:vystaveno celkem 35 ks.S hmotností nebyl problém. Tvarově to byla kolekce, kde byly vady klasické.Byl ale 1ks bez tvar.vad za 19,5b..Byla ale 1x Výluka za lalůček .Totéž platilo o typu, kdy to bylo u 9 králíků za 19,5 bodu, a u ostatních byly obdobné vady.V srsti byli králíci méně pružní,a řidší, ale u 8ks to bylo za 14,5b.. V kresbě to bylo s vadami opět podobné předešlým barvám. U této barvy pozor na drobnější, a částečně slité kresebné skvrny. V 6 pozici bylo 22 králíků za 9,5bodu,a králík v kleci 264 obdržel plných 10,0b. Králíci vynikali VD barvou a čistotou skvrn.Péče a zdraví nebyl problém. Průměrné hodnocení bylo 94,46bodů, což se proti loňsku dost zlepšilo. Asi se hned tak nedočkáme dalmatinské kresby, která by byla rozložena po celém těle, a navíc v požadované velikosti skvrn, ale musíme myslet na to, že jsou to strakáči,kde mohou být různé kresebné variace.

Rexrh:vystaveno 9ks. S hmotností měl problém 1ks- Výluka za velmi vysokou hmotnost. Tvarově byli jako ostatní s drobnými chybami. V typu 2ks scházelo jen 0,5 bodu,a králík v kleci 310 dosáhl na plných 20,0 bodu. Rovněž v kvalitě srsti byly poznámky na nehotovou, méně pružnou srst. V kresbě byli 4ks, které si vysloužili 19,5bodu.V barvě a podsadě to bylo 5ks se ztrátou O,5b. V péči nebyl problém. Průměrné hodnocení bylo 94,25 bodů,stejně jako vloni.

RexSall: vystaveny 2ks,jako novinka pocházející z výzkumného chovu (bývalý pokusný chov).Tyto králíky chová 1 chovatel,a na králících bylo vidět, že bude třeba ještě hodně práce a trpělivosti.Oceněni byli 91,0 a 91,5b.

Rextč:vystaveny 4ks. Celá kolekce působila velmi dobrým dojmem. Ve tvaru byli všichni bez problémů za 19,5bodu. V typu ztratili 3 králíci jen O,5b..V ostatních pozicí scházely vždy jen drobnosti.Průměrné hodnocení bylo 95,62bodu.Další komentář asi netřeba,neboť tato kolekce v klecích 321-324 oc.382,5body vynesla př.Petru Přikrylovi titul Mistr klubu sk.“D“- malá plemena.

SžRex: vystaveno 6ks. S hmotností nebyl problém,ve tvaru i typu se objevily drobné nedostatky. V srsti ještě nehotoví, mimo 1ks za 14,5b..Prům.ocenění zde bylo 93,75bodu,což je lepší loňska,a je škoda, že se o plemeno zajímá jen jeden chovatel.

Rexkum: vystaveny 3ks. Velmi solidní zvířata, jak v tvaru.tak i typu. Srst byla u 2ks za 14,5b. v kresbě VD znaky, ale nehotové boky a zádě. Podsada u 2ks VD. V péči byl u 1ks náběh na otlak za 4,5b.. Průměr ocenění 95,33b..

MRexplčž : vystaven byl 1ks, ale s Výlukou za nežádoucí vady skvrn

Zakrslí Rexi:vystaveno bylo celkem 64 ks zakrslíků, které posoudil př.Přikryl Petr. Bylo k vidění: 19ks Zca (prům.oc.93,5b.)4ks ZRexSs -(94,0b.), 6ks ZRexbčo -94,14b.), 1ks ZRexbmo -(94,0b.), 11ks ZRexči -(93,69b.),                      10ks ZRexor -(93,31b.), 2ks ZRexč-(93,75b.), 4ks ZRexrys -(93,83b.),5ks ZRexdsč (94,33b.), 2ks ZRextč-(94,0b.),

S hmotností mělo problém 12ks. Ve tvaru byli s drobnými chybami, a 7x Výluka za vadné pohlaví-rozštěp,scházející varle,křivé pírko a lalůček. V typu bylo 7ks se ztrátou 0,5b.,a v klecích 349- Zca, a367 ZRexči si vysloužili plných 20,0bodu.Jinak se objevovaly klasické drobné chyby. Potěšitelné bylo, že měli všichni zakrslí délku ucha v normě. V srsti měli poznámky řidší, nebo méně pružná. V barvě a kresbě byla vždy nějaká chybka mimo 3ks,kteří si vysloužili 19,5b.,vč.1ks ZRexdsč za velmi dobré rozložení a velikost skvrn. Byla i 1x Výluka za bílou skupinu. V 5.poz. měl pochvalu za VD hlavu a ucho ZRexbčo (19,5bodu).    V 6.poz.obdrželo 6 králíků 9,5b.za podsadu a mezibarvu, a v kleci 368 ZRexči plných 10,0bodu.ale také byla 4x Výluka za bílou podsadu a scházející mezibarvu. V péči a zdraví měl poznámku 1ks se ztrátou 0,5bodu , jinak v pořádku. Celkové ocenění u zakrslíků bylo 93,63 bodů, což je stejné jako v loňsku. Nejlépe na tom byla kolekce ZRexbčo v klecích 376,377,380,381 oc.378,5bodu,0bodů, která se zasloužila o titul Mistr klubu sk.“E“-zakrslí pro Libora Fořta.

Celkově bylo posouzeno 392 rexů s průměrným oceněním 94,46 bodů, což je o malinko lepší loňska.

Vyhodnocení výstavy a vyhlášení Čestných cen proběhlo v sobotu 8.1.,kde byly současně projednány některé záležitosti klubu. Pro veřejnost byla výstava otevřena v sobotu. Své majitele změnilo hodně rexů, kterých k prodeji bylo nabídnuto víc než 200 ks. Prodej zvířat byl prováděn přes počítač, kde celý prodej výborně zajišťovali D.Caithamlová a M.Přikryl za což jim patří velký dík. Výstava byla ukončena v sobotu ve 14 hod.

Závěrem mi dovolte, abych vyslovil názor, že paleta vystavených rexů byla široká, rovněž tak kvalita, až na malé vyjímky nebyla špatná.A to všechno navzdory nepříznivé epidemilogické situaci s Covidem-19, a loňském náporu Myxomatozy. Bodový průměr všech vystavených rexů byl 94,46 bodů, tedy o něco lepší jako vloni. Dobře víme co je třeba zlepšovat. To,že si počasí s králíky zahrálo, je vidět obzvláště u samiček, uvolňuje se u nich kůže, a jdou do říje, u některých bylo vidět pohyb i na srsti, kdy nárazy zimy zapracovaly na línání, a to se pak odráží i v jiných pozicích. Za zdárný průběh výstavy je třeba poděkovat všem, kdo se na něm jakkoliv podílel. Poděkování patří ZOČSCH Týniště n/Orl. za připravu haly, v neposlední řadě i nečlenům klubu za pomoc při posuzování a zpracování výsledků.Poděkování patří i př.posuzovatelům, kteří neměli lehký úkol. Samozřejmě že se objeví i kritika, ale ta bude určitě od těch, co se na práci kolem výstavy nepodíleli,či nevystavovali a všeobecně hledají způsob, jak snížit úsilí a úspěch jiných, ale to zmáme i celosvazově, a patří to do našeho koloritu.

Všichni jsou již dnes zváni na naši další klubovou, již 52.Speciálku, která se bude konat 13.-14.1.2023 opět v Týništi n/Orlicí.Bližší informace pak jsou vždy na stránkách Rex klubu: www.rexklub.websnadno.cz

                                                              Milan Kozubík

Mistři Rex klubu 51.Spec.výstava rok 2022 tab.2

Plemeno

skupina

linie

klece

body

chovatel

Ca

Ca

8+7

82-87

575,o

Opavský Josef

Rexčim

A-agutti

7+3

199-202

374,5

Hrubeš Pavel

Rexbčo

B-celobarev.

9+8

176-179

383,5

Vajner Karel

Rexdsč

C-s kresbou

3+27

231-234

381

Holeček Jiří

Rextč

D-malá  pl.

0+4

321-324

382,5

Přikryl Petr

ZRexbčo

E-zakrslí

0+1

376-377,380,

381

378,5

Fořt Libor

MISTR MISTRŮ barevní rexi

176-179

383,5

Vajner Karel

 

Vítězné ceny 51.Spec.výstava rok 2022 tab.1

plemeno

klec

pohlaví

LU / PU

ocenění

chovatel

Ca

89

1.0

C1-1 /S404

97,5

0pavský Josef

Ca

118

0.1

C1-1 /S502

97,5EM

Neugebaurová Jana

Skupina: A - agutti

Rexči

186

1.0

C4-1 /S501

95,5

Caithaml Milan

Rexči

198

0.1

C2-1 /S512

96,o

Zeman Jiří

Skupina: B - celobarevní

Rexbčo

178

1.0

C2-1 /S801

96,5

Vajner Karel

Rexbčo

177

0.1

C3-1 /S903

96,o

Vajner Karel

Skupina: C – s kresbou

Rexdsč

231

1.0

C3-1 /S301

96,o

Holeček Jiří

Rexdsčž

269

0.1

C4-1 /S1538

96,o

Fürstencerová Soňa

Skupina: D – malá plemena

Rextč

324

1.0

C1-1 / S402

96,o

Přikryl Petr

Rextč

321

0.1

C1-1 / S8

95,5

Přikryl Petr

Skupina: E - zakrslíci

ZRexca

352

1.0

C3-1 / S505

95,5

Chadraba Karel

ZRexči

366

0.1

S2-1 / S515

95,5

Caithamlová Dana

Vítězové MEMORIÁLŮ:2020

memoriál

Plem.

Poh

LU

PU

chovatel

Ks/hodnocení

Šamp.plem

Ca

1.o

C4-0

S305

Fořt Li bor

6ks /95,4

Šamp.barev.

Rexči

1.O

C3-9

S2

Zeman Jiří

6ks/95,0(Caithaml)

Šamp.matek

Ca

0.1

C5-0

S408

Opavský Josef

3ks /96,0

Remešův

Ca

1.o

C1.0

17-22

Kára Eduard

3ks/96,3(Studničný)

Křivského

Ca

0.1

C1-9

S805EM

Opavský Jos.

3ks /95,6

Drahotušský

Rexm

1.O

C2-0

S802

Vajner Karel

4ks /95,5

Horákův

Ca

0.1

C1-1

S502

Neugebaurová

ABFPEMGTLH 14,5

Horákův

Rexdsm

0.1

C2-1

S13

Prokop René

ABC 14,5

Pauchův

Ca

0.1

C1-1

S806

Opavský J.

ABCFPhPbEMTGLH

Pauchův

Rexč

1.o

C1-1

S401

Přikryl P.

ABCZGL

Podolského

Ca -5+6

o.1

C4-1

S950

Nenička Fr.

19,5+9,5B.

Maxův

Rexdsč

1.O

C3-1

S301

Holeček Jiří

96,0b.

 

 

 

 

 

 

           50.Rexařská Speciálka 2020                      

Ve výstavní hale ZOČSCH Týniště n/Orlicí uspořádal Rex klub ve dnech 10.-11.1.2020 svou již 50.Speciální výstavu kastorexů a barevných rexů, která byla svým způsobem výroční.

Na výstavu bylo skutečně dodáno celkem 659 ks rexů (245 Ca, 337 ks barevných rexů 25 plemen či barev, a 77ks zakrslých rexů 14 barev) od 69 vystavovatelů, členů i 17 nečlenů klubu,a hlavně byli zastoupeni i mladí chovatelé,kteří se se svými králíky neztratili. Dále to byli přátelé ze SRN a Slovenska,jak členové,tak i nečlenové klubu, což učinilo Spec.výstavu výstavou mezinárodní.             

O posouzení zvířat v pátek 10.1. se postaralo 9 posuzovatelů. Současně s posuzováním se prováděla typizace vybraných králíků. Typizační komise nakonec určily nejlepšího Ca a barev.rexe v kvalitě srsti, jako vítěze Horákova memoriálu a to:

Ca – klec 133,sameček C1-9/ S1301 př.Šulce Vladimíra,

a   Rexči – klec 334 ,sameček C3-9/ S3 př.Caithamla Milana.

Jako nejlépe typizovaní jedinci a vítězové Pauchova memoriálu jsou:              Ca – klec 222 samička C1-9/S805 př.Opavského Josefa a u barevných to byl       Rexč – klec 382, sameček C3-9/S201 př.Přikryla Miroslava.

Posuzovatelé po posouzení provedli výběr nejlepších zvířat,z nichž v každé kategorii určili vítězného samce a samici(viz.tabulka č.1)

Na dalších 9 samců Ca a 9 samic Ca čekaly Čestné ceny, samice navíc jsou zapsány jako EM-elitní matka, po nichž by se měly příští rok ukázat kvalitní odchovy.

U barevných rexů bylo mimo vítězných zvířat rozděleno ještě dalších 41 Čestných cen. Rovněž byla vyhodnocena klubová soutěž o Mistra klubu v jednotlivých kategoriích (viz.tabulka č.2).

U barevných rexů pak byla vyhodnocena nejlepší kolekce Mistra všech bar.rexů,kterou měl př.Gottschald Thomas SRN na Rexč-382,0b.

Mimo to udělil ředitel výstavy př. Bl.Stejskal Čestnou.cenu na nejlepšího        Ca – C4-9/12-32 oc.96,0b., MCH Katky Janovské, barevného rexe                  Rexč – 2-9-7/S12 oc.96,0b.Gottschalda Thomase, a zakrslého rexe             ZRexbčo – C1-9/S6 oc.96,0b. Fořta Libora.

ZO Týniště n/Orl. pravidelně uděluje na památku zemřelého člena Rex klubu a ZO Týniště jako Memoriál př.Podolského na nejlepšího Ca v 5+6pozici. Pohár byl na samečka 3-9-1/S7 oc.19,0+10,0b. př.Mey Jürgena..Dále byl udělen pohár      Memoriál St.Maxy, na nejlepšího králíka s kresbou a to byla samička          RexČsč C4-9/9K oc.95,0b. Mgr Kovářové Dity. Další ceny byly uděleny plaketou   ADRC Rex klubu SRN Opavskému Jos.na Ca, Fišerovi Jos. na Rexm, a Chadrabovi K.na ZRexca. Přátelé rexaři ze Slovenska ještě ocenili Pohárem nejstaršího a nejvíce vystavujícího Drlíka Ant..

Ca posuzovali systémem A-B-C př.Víšek J.,Pozdník Č., Kozubík M.,a s výpomocí 26ks M.Tomašovem.. Posouzeno bylo 245ks Ca s průměrným oceněním 94,59b.           Mistrem klubu Ca se stal př.Opavský Josef, který získal ocenění 575,0bodů. O titul Mistr klubu. V Ca soutěžilo 24 šestičlenných kolekcí v sestavě 3+3 sourozenci ze dvou línií a obojího pohlaví.Čestné ceny obdrželi: 5x př.Kraus J., 2x Harašta Frant.,Drlík A., 1x Nenička Fr., Neugebaurová J., Opavský Jos., Šašinka V., Šulc V.,Kadláček F., MCH Janovská K., Urban P.,Žák M..

A nyní již ke kvalitě vystavených Kastorexů dle jednotlivých pozic:

Hmotnost se pohybovala v rozmezí 3,7-4,5 kg. 6Ks králíků mělo nižší hmotnost za 9bodů, a 1ks byl za 8bodů.U 2ks byla použita % úprava na 10 bodů.

Z tvarových vad se nejčastěji vyskytovaly volné kůže až lalůčky, lehce znatelné kyč.kosti, náběhy na prošlap hrudních končetin, nějaké hravé pírko apod..Nejnižší hodnocení bylo za 17,5 bodů. Byla ale I 1x Výluka- za sraženou záď a 1x Výluka za rozštěp pyje. Naopak byli králíci s VD záděmi, pevnou kůží a celkově tvarově VD. Většina králíků byla oceněna 19,0body, a 9ks 19,5 bodem.

V typu bylo 74ks za 19,5bodu. Byla to zvířata s výborným osvalením těla, pevnými hrud. končetinami, s dobrou hlavou a slušnýma ušima. Naopak byla zvířata, která měla užší hrudní partii, méně silné hrud. končetiny, a měli problémy s pevností uší. Buď byly měkčí, či mír.rozklesávající. Délka a osrstění uší bylo v pořádku. U 1ks byla Výluka za zarostlý sluchovod

V srsti bylo 12 králíků v takřka ideální kvalitě po všech stránkách a obdrželi 14,5 bodu. Změny počasí začaly se srstí hýbat a bylo znát,jako by králíci začali „pouštět“ chlup a objevily se i podrůsty,případě línání. S délkou srsti nebyl problém. Jen u některých se ukazovaly vady jako by byla srst jemnější, řidší, méně pružná,případně řidší, hlavně v zátylku, což ovlivňovalo hodnocení.

V 5.pozici-barva- byli jen 1 králík, kterému scházelo O,5 bodu do plných. Kladem je, že se ukazovali i králíci s hezkým krémovým břichem,což jim bylo poznačeno,i když tady malinko hrozí nebezpečí na slabší podsadu břicha. U ostatních se již objevovaly chybky jako nedotažená krycí barva na bocích, zašedlé zádě, nesouměr barvy uší a těla, zašedlý pesík na bocích, náběh pásků na hrud.končetinách, tmavší závoj,méně vyrovnaná krycí barva či závoj. Samozřejmě se to neobešlo bez oj.bílých chloupků.

V pozici podsada a mezibarva byli králíci v klecích 100,140 a 221, kteří byli výborní jak v podsadě, tak i v sytosti a barvě mezibarvy. Dalším 71 králíkům scházel pověstný krůček 0,5 bodu. U zbývajících zvířat se objevovaly v poznámkách vady jako světl.podsada u kůže, slabší podsada na břiše (viz.poznámku výše v barvě), méně výrazná mezibarva, užší mezibarva.

V pozici péče a zdraví byli potrestáni 2 králíci 4,0 body a 8 králíků 4,5 body, a poznámkou na méně čitelné tetování, náběh otlaků, či neošetřený dráp.

Celkově lze říci,že se na kvalitě Ca podepsaly hlavně změny nestálého, teplého počasí, a tím byly nejvíce postiženy poz.4 a 5.

Barevní rexi, byli posuzováni systémem dle rozdělení do skupin

A“-agutti posuzovali př.Přikryl P.,Chadraba K.st. „B“-celobarevní př. Přikryl P., Chadraba K.st.. „C“-s kresbou př.MVDr.Martinec M.,a Chadraba K.ml., „D“-malá plemena př.Tomašov M.,a pomohl se ZRexči, a 26ks Ca. Skupinu „E“ zakrslé provedla př.Caithamlová D.

Barev.rexů bylo celkem 414 ks, z toho 77ks zakrslých ve 39 plemenech či barevných rázech s průměrným hodnocením 94,96 bodů barevní a 93,94b. zakrslí..

O titul Mistr klubu barev.rexů se bojuje v 5ti kategoriích s kolekcemi 2+2 sourozenci ze dvou linií a obou pohlaví.V mistrovské soutěži bylo přihlášeno 39 kolekcí. Rovněž tak je soutěž i o vítězné 1.0 a 0.1 v každé kategorii (viz.tabulky).Do soutěže nebyly počítány kolekce se dvěma nultými liniemi.

Mimo to obdrželi na nejlepší zvířata Čestné ceny chovatelé:6x Měsíček R., 4x Fišer Jos., 3x Chadraba K., 2x Harašta Fr., Semerák D.,Prokop R.,1x Caithaml M.,   Krejčí P.,Hrubeš P.,Vajner K., Hudec Petr, Přikryl M.,Gottschald Steffi, Gottschald Thomas, Hejda A.,Holeček J.,Jambura J.,Kovářová D.,Škvařil V.,     Víšek J.,Fencl J.,Charvát J.,Caithamlová d.,Peťura Z.,Mach P., Fořt L.,Kozubík M..

A nyní již k jednotlivým barevným rázům rexů.

SsRex: vystaveno 45 ks.Hmotnost byla u 5ks nižší,jen za 9bodů.Ostatní byli v pořádku. Ve tvaru byly v poznámkách klasické nedostatky v kyč.kloubech, volné kůži, příp.lalůček. Ocenění bylo mezi 17,5-19,0bodů. Byla 1x Výluka za lalůček u samce, 1x Výluka za vleklá varlata a 1x Neklasifikován za zlomené pírko. Obdoba byla v typu,.kdy jen 2 králíci ztratili po 0,5 bodu. V srsti byl králík v kleci 256 za 15b., a dalších 7ks ztratilo jen O,5b.. V barvě bylo ocenění v rozmezí 18,0-19,0 bodů. Byly chybky v méně čisté hrud.končetině, či nehotové boky a pod. Podsada a mezibarva byla u 9 králíků téměř velmi dobrá za 9,5bodu. Průměrné hodnocení 93,46 bodu, což je horší jako vloni.

RexČi : vystaveno 34 ks. S hmotností neměli králíci problém. Ve tvaru byli drobné klasické chybky.Nejlépe dopadli králíci v kleci 334 a 340, kteří obdrželi 19,5 bodu. Byla 3x Výluka za vleklé pírko, deformaci páteře a rozštěp pyje. V typu bylo 6 králíků, kterým scházelo do plných jen 0,5b.. Ostatní byly již s drobnými vadami v držení uší, osvalení těla a síly hrud. končetin. V srsti byla kritizována menší pružnost a hustota,. V krycí barvě téměř všem něco scházelo. Buď to byla nevyrovnanost, nebo světlejší, případně náběhy pásků na hrud. končetinách a pod.. V 6.pozici bylo 5ks(kl.321,344,347,348,349) za 10,0b.,a dalších 9 králíků s téměř výbornou podsadou a mezibarvou za 9,5b., V péči nebylo námitek.Průměr ocenění bylo 94,41 bodů, což je téměř o 1 bod lepší loňsku. Z tohoto plemene pochází Mistr klubu sk. “A”-aguti, v klecích 334-337 oc.379,5bodů chov. Caithaml Milan.

RexČim: Vystaveny 4ks. Zde bylo prům.hodnocení 93,37b.,což je proti loňsku zlepšení.

RexOr + RexSlpa:vystaveno 18+1 králík.. S hmotností nebyl problém. Ve tvaru se vyskytovaly klasické vady. Typově byli všichni lepší průměr, 3 ks dosáhly na 19,5 bodu. V srsti rovněž vždy něco scházelo, do hustoty nebo pružnosti, 2 králíci byli VD, a obdrželi 14,5bodu..Stejně tomu bylo v barvě, vždy nějaká drobnost. V podsadě byly 2 ks za 9,5b.,a ostatním něco scházelo. RexSlpa byl oceněn 93,5b. Průměr ocenění byl 94,51 bodů, tedy proti loňsku o 1 bod zlepšení.

Rexm:vystaveno 13 ks králíků. Hmotnost u všech v pořádku. Tvarově na tom již nebyli tak dobře,i když 5ks obdrželo po 19,5b..Vyskytovaly se opět klasické neduhy v podobě vys.hrbolů kyč.kostí, volné kůže apod. V typu byli králíci VD těl, ale méně se předvedli, a tak jen 3ks měli po 19,5 bodech. V srsti byli 4 králíci VD za 14,5b., ostatní s drobnými chybami. V barvě opět něco scházelo na bocích.Podsada byla oceněna mezi 8,5-9,0 b.. V péči nebyl problém.Celkový průměr ocenění 94,61 bodu, lepší jako vloni.

Rexč:vystaveno 24 králíků jako vloni. Hmotnost v pořádku. Ve tvaru bylo 1x 20,0b. v kleci 385, další 4ks pak 19,5b,jinak opět klasické drobnosti. Typově to bylo lepší.Králík v kleci 396 byl bez chyby za 20,0b.,dále bylo 9ks za 19,5b.,ostatní s poznámkou. V srsti byl 1ks(399) za 14,5b.,ostatní poznámky, o hustotě a pružnosti. V barvě byli vždy nějaké chyby, příp. drobná rez. V podsadě byli většinou za 9,0b.. V péči neměli poznámku. Průměrné hodnocení 94,62 bodů, čili o bod lepší jako vloni.Zde byla i Mistrovská kolekce sk.”B”-celobarevní, a to v klecích 398-401 ocenění 382,0bodů chov. Gotschald Thomas, který měl i nejlepší kolekci všech barevných rexů.

Rexha:vystaveno 10 ks králíků. Celkově kolekce působila průměrně, až na to, že byly nízké hmotnosti za 1x8,0b. a 1x 9,0b. Navíc byl 1ks Neklasifikován pro nízkou hmotnost(2,8kg), dále byla 4x Výluka- krycí barva neodpovídala plemeni. Prům.hodnocení bylo 93,92 bodů.

Rexbčo:vystaveno 13 králíků. Hmotnost bez problémů. Ve tvaru vol.kůže, náznak kyč.hrbolů, ale i 1x19,5b.(294).Byla 1x Výluka za lalůček u samce. V typu to bylo 2x19,5b.,u ostatních méně výraz.typ, užší hrud.partie. V srsti méně pružná, ale i 4x 14,5b.. V 5.poz. buď méně výr.hlava, nebo drobný problém s uchem, ale i 2x19,5b.(294,296)..V barvě a podsadě to bylo se žlutí. Za 9,5b.bodu bylo v kleci 296.V péči a zdraví bylo 1x Neklasifikován- cizopasník v kůži. Průměrné hodnocení 94,45 bodu.

Rexdu: Vystaveny 2ks. Solidní králíci ze SRN. Jejich ocenění bylo 94,5 a 95,0bodu.Typově byl hezký králík v kleci 586.

Rexdsč: vystaveno 56ks. Posouzení provedli u všech králíků s kresbou př. MVDr Martinec M. a Chadraba K.ml. S hmotností neměl problém žádný králík. Ve tvaru byly klasické vady v rozmezí 17,5-19,0b.,ale bylo i 4x19,5b., a králík v kleci 439 dosáhl na plných 20 bodů. Rovněž byla 5x Výluka za křivé pírko, scházející pírko,deformace zubů,a rozštěpy,či deformace pyje. U 1 králíka scházel dráp, a to bylo Neklasifikováno. V typu na 19,5b. dosáhlo 17 králíků, a v kleci 439 byla plných 20,0b.. Jako vady se ukázaly užší hrud.partie, slabší hr.končetiny, měkčí ucho. V srsti bylo 8 králíků za 14,5b., ostatním něco scházelo v hustotě nebo pružnosti. Kresba byla velmi zajímavá. Ukázalo se VD rozložení skvrn, ale buď větší, či drobnější, nebo částečně slité, a nebo to bylo naopak. Další problém může nastat ve slabší kresbě hrudní partie a bohatší v zadní části těla. VD kresby měli králíci v klecích 416,419,420 a dostali za to po 19,5 bodu. Co se týká barvy a čistoty kresebných znaků tak nejlepší byli 2 ks za 9,5 bodu. V péči bylo 3x 4,5b..Průměr hodnocení bylo 94,35 bodů, tedy o 1 bod lepší jako vloni.Z tohoto plemene byl vyhodnocen i Mistr klubu skup.”C”-s kresbou. Byli to králíci v klecích 439-442, oc.380,5 bodů chov. Měsíček Radomír.

RexdSm: vystaveno 11ks. S hmotností měli problém 2 králíci za 8bodů a 1ks za 9bodů. Ve tvaru to bylo obdobné jako v předešlé barvě.Byly 2x Výluky za rozštěp, či deformaci pohlaví. V typu jen 1ks dosáhl na 19,5b. Ostatní opět drobné chyby. V srsti mené pružná nebo řidší,ale v kleci 473 získal 14,5 bodů. Co se týká kresby, tak opět obdoba.V barvě a podsadě vždy s chybou, mimo klec 473, kde bylo 9,5b.. Péče u 3 králíků s chybami. Neklasifikováni byli 2 králíci za holé místo u pohlaví, a jednomu scházelo tetování.Průměrné hodnocení bylo 92,78 bodu, což je horší jako vloni.

Rexdshav: Vystaveno bylo 10ks. S hmotností měl problém 1ks za 9,0b..Ve tvaru byly 2ks za 19,5b., jinak opět klasické vady, navíc byla 1x Výluka za scházející šourek. V typu 1x19,5b.v kleci 484. Jinak to bylo obdobné, jako u předešlých barev.V srsti byla za 14,5b. klec 494. Jinak řidší, či méně pružná. V kresbě opět chyby. V barvě a podsadě byli 3 králíci za 9,5b., v péči ztratil O,5bodu 1 ks. Neklasifikován byl 1ks pro podezření na rýmu. Průměrné hodnocení bylo 93,75 bodů.

Rexdsčž:vystaveno celkem 30 ks jako vloni. S hmotností měly problém 2ks za 8,0b., a 1ks byl Neklasifikován pro velmi nízkou hmotnost(2,95kg). Tvarově to byla kolekce, kde byly vady klasické.Byly ale 2x Výluka za rozštěp a lalůček u samce. Totéž platilo o typu, kdy to bylo u 8 králíků za 19,5 bodu, a u ostatních byly obdobné vady.V srsti byli králíci méně pružní,a řidší, jen u 4ks to bylo za 14,5b.. V kresbě to bylo s vadami opět podobné předešlým barvám. U této barvy pozor na drobnější, a částečně slité kresebné skvrny. V 6 pozici bylo 16 králíků za 9,5bodu,vynikali VD barvou a čistotou skvrn.Péče a zdraví, zde se ukázal opět problém u 1ks.. Průměrné hodnocení bylo 93,85bodů, což se proti loňsku zhoršilo. Asi se hned tak nedočkáme dalmatinské kresby, která by byla rozložena po celém těle, a navíc v požadované velikosti skvrn, ale musíme myslet na to, že jsou to strakáči,kde mohou být různé kresebné variace.

Rexčsč: vystaveno 5ks, pocházející z „K“chovu (bývalý pokusný chov).Tyto králíky chová 1 chovatelka, a díky jí se stále drží na vodě. Celkově byli králíci lepší průměr. 1ks měl nižší hmotnost.Ve tvaru a v typu se ukázaly klasické chybky, ale v kleci 527 byl typově králík VD za 19,5b., a v kleci 528 dokonce získal plný počet 20,0bodů. Celkové ocenění se pohybovalo na průměru 93,8 bodů, a to si myslím, že je na jednoho chovatele, a přitom těžké plemeno velmi slušné.

Rexrh:vystaveno 16ks. S hmotností nebyl problém. Tvarově byli jako ostatní s drobnými chybami. V typu 1ks(kl.547) scházelo jen 0,5 bodu, rovněž v kvalitě srsti byly poznámky na nehotovou, méně pružnou srst. V kresbě byl králík v kleci 535,který si vysloužil 19,5bodu.V barvě a podsadě to bylo 7ks se ztrátou O,5b. V péči měl srážku 1ks. Průměrné hodnocení bylo 94,37 bodů, což je proti loňsku víc jak o bod lepší.

Rexrys:vystaveno 18 králíků.V hmotnosti byl problém u 3ks pro nízkou hmotnost a 1ks byl Neklasifikován pro vysokou hmotnost. Ve tvaru byly opět volné kůže až lalůčky u samic, a pak byly lehce znat.kyč.hrboly. V typu to bylo obdobné, drobné chyby, za 19,5b.byl králík v kleci 562, ale pozor na klasické drobné chyby. V srsti ne zcela hotoví,méně pružná, či řidší srst V barvě se podepsala kvalita srsti. V podsadě byli čistí, VD, scházelo jen 0,5 bodu.1ks byl za 9,0bodu. Průměrné hodnocení bylo 94,76 bodů, a to je lepší jako loni.

Rextč:vystaveno 7ks. Celá kolekce působila velmi dobrým dojmem. Ve tvaru všem něco málo scházelo. V typu ztratil 1 králík O,5b..V podsadě se dobře předvedly 4ks. Hodnocení bylo 94,0-95,5bodu.Další komentář asi netřeba,neboť tato kolekce v klecích 575-578 oc.381,0body vynesla př.Petru Přikrylovi titul Mistr klubu sk.“D“- malá plemena.

Rextha+Rextm: vystaveno 6ks+1ks.. Zde bych opět jen uvedl oc.od 94,5 do 95,0b. Je třeba si uvědomit, že tříslová kresba není jednoduchá, a tříslo u havanovité a modré barvy dost špatně vyniká. Průměrné hodnocení všech tříslových je 94,89b.,a to je lepší jako vloni.

SžRex: vystaveny 4ks. Ocenění zde bylo 2x94,0 a 2x94,5b.a to je velmi solidní. Zde je škoda, že se o plemeno zajímá jen jeden chovatel,obdobně jako u RexČsč.

Rexkuh: vystaven 1ks. Ocenění bylo 94,5b..

MRexca:vystaveny byly 2ks. Ocenění bylo 95,0 a 95,5b.Vzhledem k tomu, že oba byli importi, není co dodávat, jen že patří do novinek na klubové výstavě.

MRexplčž + MRexplmž: vystaveno bylo 3+3ks.S hmotností nebyl problém. V tvaru nebyly hezké lalůčky, naví byla 1x Výluka za deformaci pyje. V typu byli VD králíci v kleci 589 a 590 obdrželi po 19,5 bodech.V kresbě žádný moc nevynikal, ale nebyla nejhorší. Podsada a čistota byla VD v klecích 589,590,a 591. Prům.hodnocení bylo 94,3 bodů.

Zakrslí Rexi:vystaveno bylo celkem 77 ks zakrslíků, které posoudili př.D. Caithamlová a M.Tomašov. Bylo k vidění: 17ks ZCa , 4ks ZRexbčo, 6ks ZRexbmo,    5ks ZRexči , 12ks ZRexor, 2ks ZRexč, 7ks ZRexdsč, 2ks ZRexdsm, 1ks ZRexdsha,    3ks ZRextč, 2ks ZRextm, 11ks ZRexdu,.a 1ks ZRexsi.

S hmotností měly problém 4ks. Ve tvaru bylo 6ks se ztrátou 0,5b., jinak s drobnými chybami, a 2x Výluka za vadné pohlaví-rozštěp a lalůček. V typu bylo 15ks se ztrátou 0,5b.,a v klecích 606,608 Zca, 654 ZRexdsč dostali plných 20,0bodů, ale také 1x Výluka za deform.sluchovodu. V srsti měli pochvalu králíci v kleci 632-ZRexor, 646 ZRexč, a 663 ZRextm, jinak řidší, nebo méně pružná. V barvě byla vždy nějaká chybka.Byla i 2x Výluka za bílou skupinu, a 1x Neklasifikováno-homozygot.. V 5.poz. měli pochvalu za VD hlavu a ucho králíci ZRexbčo v kleci 617 a 618, a u ZRexbmo to bylo pro dlouhé uši 4x Výluka. V 6.poz.obdrželo 14 králíků 9,5b.za podsadu. V péči a zdraví mělo poznámky se ztrátou 0,5bodu u 8ks. Celkové ocenění u zakrslíků bylo 93,94 bodů, což je o malinko horší loňska..

Nejlépe na tom byla kolekce ZRexor v klecích 639-642 oc.375,0bodů, která se zasloužila o titul Mistr klubu sk.“E“-zakrslí pro P.Krajčíra.

Celkově bylo posouzeno 659 rexů s průměrným oceněním 94,32 bodů, což je o malinko lepší loňska.

Vyhodnocení výstavy a vyhlášení Čestných cen proběhlo v sobotu 11.1.,kde byly současně projednány některé záležitosti klubu. Pro veřejnost byla výstava otevřena v sobotu. Své majitele změnilo hodně rexů, kterých k prodeji bylo nabídnuto víc než 370 ks. Prodej zvířat byl prováděn přes počítač, kde celý prodej výborně zajišťovala Petra Faltýnkova, za pomoci D.Caithamlové za což jim patří velký dík. Výstava byla ukončena v sobotu ve 14 hod.

Závěrem mi dovolte, abych vyslovil názor, že paleta vystavených rexů byla široká, rovněž tak kvalita, až na malé vyjímky nebyla špatná. Bodový průměr všech vystavených rexů byl 94,18 bodů, tedy obdoba jako vloni. Dobře víme co je třeba zlepšovat. To, že si počasí s králíky zahrálo, je vidět obzvláště u samiček, uvolňuje se u nich kůže, a jdou do říje, u některých bylo vidět pohyb i na srsti, kdy nárazy zimy zapracovaly na línání, a to se pak odráží i v jiných pozicích. Za zdárný průběh výstavy je třeba poděkovat všem, kdo se na něm jakkoliv podílel. Poděkování patří ZOČSCH Týniště n/Orl. za připravu haly, v neposlední řadě i nečlenům klubu za pomoc při posuzování a zpracování výsledků.Poděkování patří i př.posuzovatelům, kteří neměli lehký úkol. Samozřejmě že se objeví i kritika, ale ta bude určitě od těch, co se na práci kolem výstavy nepodíleli,či nevystavovali a všeobecně hledají způsob, jak snížit úsilí a úspěch jiných, ale to zmáme i celosvazově, a patří to do našeho koloritu.

Všichni jsou již dnes zváni na naši další klubovou, již 51.Speciálku, která se bude konat 10.-11.1.2021 opět v Týništi n/Orlicí.Bližší informace pak jsou vždy na stránkách Rex klubu: www.rexklub.websnadno.cz

Mistři Rex klubu 50.Spec.výstava rok 2020 tab.2

Plemeno

skupina

linie

klece

body

chovatel

Ca

Ca

8+7

220-225

575,o

Opavský Josef

Rexči

A-agutti

0+15

334-337

379,5

Caithaml Milan

Rexč

B-elobarev.

S12+T66

398-401

382,o

Gottschald Thomas SRN

Rexdsč

C-s kresbou

4+0

439-442

380,5

Měsíček Radomír

Rextč

D-malá pl.

5+8

575-578

381,o

Přikryl Petr

ZRexor

E-zakrslí

1+2

639-642

375,o

Krajčír Peter SK

MISTR MISTRŮbarevní rexi

398-401

382,o

Gottschald Thomas

Vítězné ceny 50.Spec.výstava rok 2020 tab.1

plemeno

klec

pohlaví

LU / PU

ocenění

chovatel

Ca

221

1.0

C1-9 / S802

97,o

0pavský Josef

Ca

222

0.1

C1-9 / S805

97,,oEM

Opavský Josef

Skupina: A - agutti

Rexči

334

1.0

C3-9 / S3

96,o

Caithaml Milan

SsRex

256

0.1

C3-9 / S5708

96,o

Krejčí Pavel

Skupina: B - celobarevní

Rexbčo

294

1.0

C2-9 / S901

96,o

Vajner Karel

Rexm

313

0.1

C2-9 / S404

96,o

Fišer Josef

Fišer Skupina: C – s kresbou

Rexdsha

494

1.0

C3-9 / S502

96,o

Měsíček Radomír

Rexdsč

416

0.1

C3-9 / S2712

96,o

Holeček Jiří

Skupina: D – malá plemena

Rextč

575

1.0

C3-9 / S518

95,o

Přikryl Petr

Rextč

578

0.1

C4-9 / S801

95,5

Přikryl Petr

Skupina: E - zakrslíci

ZRexdsč

654

1.0

C4-9 / S16

96,o

Měsíček Radomír

ZRexca

603

0.1

S4-9 / S703

95,5

Krajčír Peter

                                                                  Milan Kozubík

 

 

             Moravská Spec. mladých rexů Slavkov u Brna          

Ve dnech 8.-9.11.2019 se konala opět při výstavě ve Slavkově u Brna moravská Speciálka mladých rexů. Vystaveno bylo 22ks Ca, 8ks SsRex, 12ks Rexč, 4ks Rexdsčž a 4ks MRexrys.Na zvířatech bylo znát,že již se začínají dostávat do formy, na Speciálku v Týništi.

Hmotnost odpovídala Vzorníku,i když u 2ks byla nízká, a to se pak těžko ztracené body doženou. Z tvarových vad se nejvíce vyskytovaly volné kůže až lalůčky,ale také volná kůže na zádi,víc,či méně vystouplé hrboly kyčelních kostí, bylo vidět i náběh na prošlap hrud.končetin,a 3x drátěný konec pírka.Byla však i zvířata s velmi dobrými záděmi, pevnou kůží a celkově VD v tvaru, kde bylo 7x 19,5 bodu.. Z typových vad se nejvíce objevovaly měkčí konce uší,volnější ucho s náběhem na rozklesání,2x slabší osvalení těla. Zde byli typičtí kastorexi,kde bylo možno dát na typ 3x 19,5bodu (15 a 9 linie), u SsRexů to bylo 6 ks(9+57 linie) a u Rexč to byly 4ks(7+2linie).

V srsti se začínají rexi zlepšovat,ještě to ale není to pravé. Několikrát byla srst méně pružná,a bylo ještě vidět podrůsty. Je také pravda, že bylo hodně králíků se srstí hustou,za což byli pochváleni.Délka srsti byla v pořádku.

Krycí barva a kresba - zde bych se vyjádřil dle plemen:

Ca-ještě schází dokončit zádě,boky a někde prsa.Bylo vidět zašedlý pesík,bylo možno pochválit za VD závoj. Hrud.končetiny byly téměř bez pásků,až na vyjímky.Pěkná byla krémová břicha.

SsRex-většinou VD krycí barva a závoj,ale ještě třeba dozrát boky a zádě.Byl náznak pásků na hrud.končetinách.1x náběh na bíl.skupinu za levou lopatkou.

Rexč- VD lesk,ale ještě nehotové zádě.

RexdSčž -VD kresba,stejnoměrná velikost skvrn ,1x bohatší, a 1x mír.slité s náznakem úhoře.

MRexrys-VD krycí barva, 1x náběh pásky.1x byla Výluka za bílý dráp a bílou skupinu na hrud.končetině.

Podsada a mezibarva byla většinou bez větších chyb.Několikrát byla podsada chválena za sytost. Jen cca 3x byla nevýrazná matnější a užší mezibarva u Ca. U SsRexů byla hezká mezibarva u 57 linie. U MRexrysů byla podsada na zádi 1x zašedlá, jinak VD.

Celkově byla kolekce rexů na velmi slušné úrovni.

Čestnou cenou byli odměněni:

Poháry darovali Rex klub, a ZO Slavkov

0.1 Ca     5-9/80-60 94,5b. pohár pro nejlep.- MCH Hrabčíková T

1.0 Črex   2-9/S701  96,0b. pohár P14 nejlep.1.0 - Přikryl M.

0.1 Ca     3-9/S968  95,0b. Pohár P15 nejlep.0.1 - Drlík A.

1.0 SsRex  1-9/S5701 96,0b. Pohár P18 nejlep.1.0 -Krejčí P.

407-409    Ca        285,5bodu ČC - Stejskal Bl.

420-423    SsRex     381,5bodu ČC - Krejčí P.

437-440    Rexdsčž   379,5bodu ČC - Harašta Fr.

                                                               M.Kozubík

 

 

                      49.Rexařská Speciálka 2019

I letos ve výstavní hale ZOČSCH Týniště n/Orlicí uspořádal Rex klub ve dnech 11.-12.1.2019 svou již 49.Speciální výstavu kastorexů a barevných rexů.             Na výstavu bylo skutečně dodáno celkem 567 ks rexů (173 Ca, 298 ks barevných rexů 24 plemen či barev, a 96ks zakrslých rexů 8 barev od 66 vystavovatelů, členů i 20 nečlenů klubu,a hlavně bylo zastoupeno i 6 mladých chovatelů,kteří se se svými králíky neztratili. Dále to byli přátelé ze SRN a Slovenska, což učinilo Spec.výstavu výstavou mezinárodní.

O posouzení zvířat v pátek 11.1. se postaralo 9 posuzovatelů. Současně s posuzováním se prováděla typizace vybraných králíků. Typizační komise nakonec určily nejlepšího Ca a barev.rexe v kvalitě srsti, jako vítěze Horákova memoriálu a to:Ca – klec 42,samička C4-8/ S2015 př.Harašty Františka, a Rexdsm – klec 384, samička C2-8/ S18 př.Prokopa Reného.                                           Jako nejlíp typizovaní jedinci a vítězové Pauchova memoriálu jsou:                 Ca – klec 31, sameček C3-8/S1520 př..Harašta František a u barevných to byl Rexči – klec 274, samička C4-8/S914 př.Caithamla Milana.

Posuzovatelé po posouzení provedli výběr nejlepších zvířat,z nichž v každé kategorii určili vítězného samce a samici(viz.tabulka č.1). Na dalších 8 samců Ca a 13 samic Ca čekaly Čestné ceny. U barevných rexů bylo mimo vítězných zvířat rozděleno ještě dalších 39 Čestných cen. Rovněž byla vyhodnocena klubová soutěž o Mistra klubu v jednotlivých kategoriích (viz.tabulka č.2).

U barevných rexů pak byla vyhodnocena nejlepší kolekce Mistra všech bar.rexů,kterou měl př.Přikryl Miroslav na Rexč-382,5b.                         Mimo to udělil ředitel výstavy př. Bl.Stejskal Čestnou.cenu na nejlepší barevného rexe, a tím byla samička Rexdsčž C3-8/S20 oc.97,5bodů chov. Harašty Fr., a Ca oc.96,5b.chov. Opavského Jos.. ZO Týniště n/Orl. udělilo na památku zemřelého člena Rex klubu a ZO Týniště jako Memoriál př.Podolského na nejlepšího Ca v 5+6pozici. Pohár byl na samičku C2-8/S50 oc.19,5+9,5b. př.Kuty Lad..Dále byl udělen pohár Memoriál St.Maxy, na nejlepšího králíka s kresbou a to byla samička Rexdsčž C3-8/S20 oc.97,5b.chovatele Harašty Fr.

Vyhodnocení výstavy a předání Čestných cen proběhlo na klubovně v sobotu 12.1..  Pro veřejnost byla výstava otevřena v sobotu. Své majitele změnilo hodně rexů, k prodeji bylo nabídnuto víc než 350 ks. Prodej zvířat byl prováděn přes počítač, kde celý prodej výborně zajišťovala Petra Faltýnkova, za pomoci D.Caithamlové za což jim patří velký dík. Výstava byla ukončena v sobotu ve 14 hodin.

Kastorexe posuzovali systémem A-B-C př.Víšek J.,Pozdník Č.,a Kozubík M..Posouzeno bylo 173ks Ca s průměrným oceněním 94,5 b. Mistrem klubu Ca se stal př.Žák Martin, který získal ocenění 570,5bodů. O titul Mistr klubu. V Ca soutěžilo 22 šestičlenných kolekcí v sestavě 3+3 sourozenci ze dvou línií a obojího pohlaví.Čestné ceny obdrželi: 4x př.Urban P., 2x Harašta Frant., Janovská K.MCH, Kuta Lad., Žák Martin, Fořt Libor, 1x Nenička Fr., Neugebaurová J., Opavský Jos., Drlík Ant., Šimák Jiří, Prokop René a Kraus Jar..

A nyní již ke kvalitě vystavených Kastorexů dle jednotlivých pozic:

Hmotnost se pohybovala v rozmezí 3,9-4,5 kg. 7ks králíků mělo nižší hmotnost.Z tvarových vad se nejčastěji vyskytovaly volné kůže až lalůčky, lehce znatelné kyč.kosti, náběhy na prošlap hrudních končetin, nějaké hravé pírko apod. Byla ale i Výluka- za deformovanou záď,a lalůček samce. Neklasifikován byl 1ks pro podezření z rýmy. Naopak byli i králíci s VD záděmi, pevnou kůží a celkově tvarově VD. Většina králíků byla oceněna 19,0body, a 4ks 19,5 bodem.V typu bylo 38 králíků oceněno 19,5body. Byla to zvířata s výborným osvalením těla, pevnými hrud. končetinami, s dobrou hlavou a slušnýma ušima. Naopak byla zvířata, která měla užší hrudní partii, méně silné hrud. končetiny, a měli problémy s pevností uší. Buď byly měkčí, či mír.rozklesávající. Délka a osrstění uší bylo v pořádku.V srsti bylo 20 králíků v takřka ideální kvalitě po všech stránkách a obdrželi 14,5 bodu. Změny počasí začaly se srstí hýbat a bylo znát,jako by králíci začali „pouštět“ chlup a objevily se i podrůsty,případně línání. S délkou srsti nebyl problém. Jen u některých se ukazovaly vady jako by byla srst jemnější, řidší, méně pružná,případně řidší hlavně v zátylku, což ovlivňovalo hodnocení.V 5.pozici-barva- byli jen 3 králíci, kterým scházelo O,5 bodu do plných. Byli to králíci s dobře zataženou krycí barvou, dobrým závojem, a čistou hrud.končetinou. Kladem je, že se ukazovali i králíci s hezkým krémovým břichem,i když tady malinko hrozí nebezpečí na slabší podsadu břicha. U ostatních se již objevovaly chybky, jako nedotažená krycí barva na bocích, zašedlé zádě, nesouměr barvy uší a těla, zašedlý pesík na bocích, náběh pásků na hrud.končetinách, tmavší závoj,méně vyrovnaná krycí barva či závoj. Samozřejmě se to neobešlo bez oj.bílých chloupků. U 2ks byla Výluka pro bílé skupiny. V pozici podsada a mezibarva u 39 králíků scházel pověstný krůček 0,5 bodu. U zbývajících zvířat se objevovaly v poznámkách vady jako světl.podsada u kůže, slabší podsada na břiše (viz.poznámku výše v barvě), méně výrazná mezibarva, užší mezibarva. V pozici péče a zdraví byl potrestán jeden králík. Celkově lze říci,že se na kvalitě Ca podepsaly hlavně změny nestálého, teplého počasí, a tím byly nejvíce postiženy poz.4 a 5.

Barevní rexi, byli posuzováni systémem dle rozdělení do skupin

A“-agutti př.Přikryl P.,Tomašov M.                                               B“-celobarevní př. Chadraba K.st.,vypomohl i se Zbčo a Zbmo,                 „C“-s kresbou př.MVDr.Martinec M. a Chadraba K.ml.,                              D“-malá plemena př.Přikryl P. a Tomašov M.,a pomohli se Zrexči.                   „E“ zakrslíků provedla př.Caithamlová D.

Barev.rexů bylo celkem 394 ks, z toho 96ks zakrslých ve 32 plemenech či barevných rázech s průměrným hodnocením 94,15 bodů barevní a 94,0b.zakrslí..

O titul Mistr klubu barev.rexů se bojuje v 5ti kategoriích s kolekcemi 2+2 sourozenci ze dvou linií a obou pohlaví.V mistrovské soutěži bylo přihlášeno 44 kolekcí. Rovněž tak je soutěž i o vítězné 1.0 a 0.1 v každé kategorii (viz.tabulky).Mimo to obdrželi na nejlepší zvířata Čestné ceny chovatelé:

6x Fišer Jos.,   3x Měsíček Rad., Harašta Fr.,   2x Caithaml M., Harašta F., Vajner K., Gajdůšek V. MCH,    1x Hudec Petr,Semerák D., Gottschald Thomas(SRN), Přikryl Mir., Hubátková L., Lavingerová J., Holeček Jar., Peťura David MCH, Janovská Ter.MCH, Fáber Andr.(SRN),Jambura Jos.,Pelikán Vl.,Uherek Luk.,     Přikryl P.,Kapounová Iveta, Balcarová Kr., Krajčír P.(SK), Caithamlová D., Chadraba K., Kohoutek J., Kozubík M..

A nyní již k jednotlivým barevným rázům rexů.U všech platí obdobné kvality a vady jako u Ca.

SsRex: vystaveno 40 ks,které posuzoval př.Přikryl P.,a Tomašov M. Hmotnost byla u 2ks nižší, jinak v pořádku. Ve tvaru byly v poznámkách klasické nedostatky v kyč.kloubech, volné kůži, příp.lalůček. 4ks byly za 19,5b. Byly ale i Výluky, 1x vleklá varlata a 1x lalok. Obdoba byla v typu, kdy žádný králík nedosáhl na plný počet bodů, ale 10 jich ztratilo jen 0,5 bodu. V srsti bylo 9 králíků za 14,5b..V barvě byly chybky v méně čisté hrud.končetině, či nehotové boky a pod..Výluka byla 1x za bílou skupinu. Podsada a mezibarva byla u 14 králíků se ztrátou O,5b.,ostatní opět drobnosti.V 7.pozici byl 1 králík za 4,5b.                 Průměrné hodnocení 94,16 bodu, což je o 0,5bodu horší jako vloni.

Rexči : vystaveno 29 ks. S hmotností měl problém 1ks. Ve tvaru byli drobné klasické chybky. 2ks byly za 19,5b. V typu byly též 2 králíci, kterým scházelo do plných jen 0,5b.. Ostatní byly již s drobnými vadami v držení uší, osvalení těla a síly hrudních končetin. V srsti byla kritizována menší pružnost a hustota. V krycí barvě to bylo obdobné, téměř všem něco scházelo. Buď to byla nevyrovnanost, nebo světlejší, případně náběhy pásků na hrudních končetinách. V 6.pozici bylo 18ks s téměř výbornou podsadou a mezibarvou za 9,5b., V péči nebylo námitek, mimo 1ks Výluky za otevřené otlaky .Průměr ocenění bylo 94,7 bodů, což je zlepšení o 1 bod proti loňsku. Z tohoto plemene pochází Mistr klubu sk. „A“-aguti, Caithaml Milan s oceněním kolekce 382,0 bodů.

RexČim: Vystaven 1ks. oc.94,0bodů.

RexOr:vystaveno 9 králíků. S hmotností měl problém 1 králík. Ve tvaru se vyskytovaly klasické vady. Typově byli všichni lepší průměr, 3 ks dosáhly na 19,5 bodu. V srsti rovněž vždy něco scházelo, do hustoty nebo pružnosti. Stejně tomu bylo v barvě.V podsadě byly 3 ks za 9,5b..Průměr ocenění byl 94,16 bodů, tedy proti loňsku zlepšení o 0,5b..

Rexm:vystaveno 10 ks králíků. Hmotnost u 2ks vysoká-Neklasifik., jinak v pořádku. Tvarově na tom již nebyli tak dobře,i když 1ks obdržel 19,5b..Vyskytovaly se opět klasické neduhy v podobě vys.hrbolů kyč.kostí, volné kůže apod. V typu byli králíci VD těl, ale méně se předvedli, i když 5ks bylo za 19,5bodů..V srsti byl   1 králík VD se 14,5 body, ostatní s drobnými chybami. V barvě opět něco scházelo na bocích, či ve stejnoměrnosti. Podsada byla na slušné úrovni, u 3ks za 9,5 bodů.. V péči nebyl problém. Celkový průměr ocenění 94,44 bodu, lepší o 0,5bodu loňsku..

Rexč:vystaveno 16 králíků. Hmotnost v pořádku. Ve tvaru bylo 1x 19,5b,jinak opět klasické drobnosti. Typově to byl lepší průměr.Byly 3ks za 19,5b.,ostatní s poznámkou. V srsti byly 2ks(321,322) za plných 15,0b.,a u 3ks za 14,5b., u ostatních poznámky. V barvě byli vždy nějaké chyby, nejhorší byly bílé chlupy, příp.drobná rez, holt černý králík, na kterém je všechno vidět. V podsadě bylo 7 králíků za 9,5b., jinak za 9,0b.. V péči bez problémů. Průměrné hodnocení 94,31 bodů, čili o 0,4 body lepší jako vloni.V tomto plemeni byl Mistr klubu skup. „B“-jednobarevní, a to př.Přikryl Miroslav s oceněním kolekce 382,5 bodů, a tím byl i nejlepší v barevných rexech celkově.

Rexha:vystaven 1 ks. Hodnocení 92,5 bodů.

Rexdu: vystaveny 2ks jako novinka letošní 49.Speciálky. Ocenění bylo 90,0 a 92,0b.Zde je ještě dost práce.

Rexbčo:vystaveno 20 králíků. Hmotnost bez problémů. Ve tvaru vol.kůže,náznak kyč.hrbolů, ale i 1x19,5b.. V typu to bylo 6x19,5b., u ostatních méně výraz.typ, užší hrud.partie. V srsti méně pružná, ale i 1x 15.0b.(251) a 1x 14,5b.. V 5.poz. buď méně výr.hlava, nebo drobný problém s uchem, ale i 2x19,5b..V barvě a podsadě to bylo jiné. Bylo 6x 9,5 bodu. V 7.poz. trestáni 2 králíci. Průměrné hodnocení 94,42 bodu.

Rexbmo: Vystaveno 11ks.U těchto králíků byla obdoba jako u BčoRexů. V typu bylo 4x19,5b..V barvě a podsadě bylo 3x 9,5bodu. Průměrné hodnocení bylo 93,32 bodů, což je o 1 bod horší loňska.

Rexdsč: vystaveno 43ks. Posouzení provedli u všech králíků s kresbou př. MVDr Martinec M. a Chadraba K.ml. S hmotností mělo problém 7 králíků,ostatní v pořádku. Ve tvaru byly klasické vady v rozmezí 17,5-19,0b., ale i 6x19,5b.. V typu na 19,5b.dosáhlo 7ks králíků. Dále se ukázaly užší hrud.partie, slabší hrudní končetiny, měkčí ucho. V srsti bylo 11 králíků za 14,5b. a 2ks(361,381) dosáhli na plných 15,0b. , ostatním něco scházelo v hustotě nebo pružnosti. Kresba byla velmi zajímavá. Ukázalo se VD rozložení skvrn, ale buď větší, či drobnější, nebo částečně slité, a nebo to bylo naopak. Další problém může nastat ve slabší kresbě hrudní partie a bohatší v zadní části těla. 2 králíci získali 19,5b.,ale také 1x Neklasifikován pro silně slitou kresbu. Co se týká barvy a čistoty kresebných znaků tak nejlepší byl 1 ks za 9,5 bodu, ale také 1x Neklasifik. za silné znečistění.. V péči bylo 2x 4,5b., ale i 1x Neklasifikován za podezření na rýmu..Průměr hodnocení byl 93,84 bodů, tedy o 0,5bodu lepší jako vloni.

RexdSm: vystaveno 5ks. Ve tvaru to bylo obdobné jako v předešlé barvě, 2ks dosáhli na 19,5b..V typu byly opět drobné chyby. V srsti mené pružná nebo řidší. Co se týká kresby, tak opět obdoba. V barvě a podsadě vždy s chybou mimo 1ks za 9,5b. Péče u 1 králíka s chybou. Průměrné hodnocení bylo 93,3 bodu.

Rexdshav: Vystaveno bylo 9ks. V typu 1x19,5b.. Jinak to bylo obdobné, jako u předešlých barev.V barvě získali 3 králíci 9,5b., ale v péči ztratil 1 králík. Průměrné hodnocení bylo 92,71 bodů.

Rexdsčž:vystaveno celkem 40 ks. S hmotností bylo vše v pořádku. Tvarově to byla kolekce slušná, kdy 6 králíkům scházelo jen 0,5 bodu. U ostatních byly vady klasické. Byla ale i 1xVýluka za dvojlalok. Totéž platilo o typu, kdy to bylo u 9 králíků za 19,5 bodu, a u ostatních byly obdobné vady.V srsti byli králíci méně pružní,a řidší, ale 4ks byly za 14,5b.. V kresbě to bylo opět podobné předešlým barvám. U této barvy pozor na drobnější, a částečně slité kresebné skvrny. V 6 pozici bylo 13 králíků za 9,5bodu, a 4ks získaly plných 10,0b.(403,404,414,416),vynikali VD barvou a čistotou skvrn. Péče a zdraví nebyl problém. Průměrné hodnocení bylo 94,59 bodů, což není určitě špatné. Zde vzešla i kolekce Mistra sk.“C“ s kresbou oc.381,0bodu chov.Harašta František. Kvalita alespoň co se kresby týká si myslím že jde nahoru. Asi se hned tak nedočkáme dalmatinské kresby, která by byla rozložena po celém těle, a navíc v požadované velikosti skvrn, ale musíme myslet na to, že jsou to strakáči,kde mohou být různé variace, ale dost se tomu letos přiblížila samička v kleci 414, která na tom byla kresebně VD.

Rexčsč: vystaveny 2ks,.Celkově byli králíci lepší průměr. Ocenění

u obou bylo 93,5 bodů..

Rexrh:vystaveno 13ks. S hmotností měl problém jen jeden králík.. Tvarově byli jako ostatní s drobnými chybami, a opět 1ks dostal 19,5b..U 1 králíka bylo křivé pírko a to byla Výluka. Totéž bylo v typu, 1ks scházelo jen 0,5 bodu, rovněž v kvalitě srsti byly poznámky na nehotovou, méně pružnou srst, ale 1ks byl za 14,5b.. V kresbě vynikali 2 králíci, kteří si vysloužil 19,5bodu.V barvě a podsadě to bylo s drobnými chybkami. V péči měl srážku 1ks. Průměrné hodnocení bylo 94,29 bodů, což je proti loňsku o 1 bod lepší, a bylo to znát..

Rexrys:vystaveno 22 králíků, které posuzoval př.Tomašov M...

V hmotnosti nebyl problém. Ve tvaru byly opět volné kůže až lalůčky u samic, a pak byly lehce znat.kyč.hrboly. V typu to bylo obdobné, drobné chyby. V srsti ne zcela hotoví, méně pružná, případně řidší. V barvě se podepsala kvalita srsti. V podsadě vyniklo 11 králíků, kterým scházelo jen 0,5 bodu. Průměrné hodnocení bylo 94,5 bodů.

Rextč:vystaveno 13ks.Posuzoval opět př. M.Tomašov. Celá kolekce působila velmi dobrým dojmem. Ve tvaru byli 2 králíci za 19,5b..

V typu ztratili 3 králíci jen O,5b. V 5.poz. měl 1 králík 19,5b., a bylo vidět výborné tříslo. V podsadě mělo 5ks 9,5b. Průměrné hodnocení 94,83 bodů. Další komentář asi netřeba,neboť z tohoto plemen byla kolekce oc.381,5body, a vynesla př.Petru Přikrylovi titul Mistr klubu sk.“D“- malá plemena.

Rexthav:vystaven 1ks. Zde bych opět jen uvedl oc.95,0b.+ČC hovoří samo za sebe, a není třeba další komentář,hezká samička,jen kdyby jich bylo víc.

SžRex: vystaveny 3ks. Ocenění 1x 92,0b.,1x93,0b. a 1x 93,5b.. Zde je škoda, že se o plemeno zajímá jen jeden chovatel.

Rexkuh+kum: vystaveno 6 +5ks. S hmotností měl problém 1králík. Ve tvaru se ukázaly klasické nedostatky. Navíc byl 1ks Neklasifikován pro zduřelé pohlaví. V typu vynikli 2ks za 19,5b., v srsti nebyli hotoví. V kresbě byl hezký 1ks hnědý a 1ks modrý za 19,5b. Zde je nejtěžší načasovat dolínání a kresbu na termín výstavy. V podsadě ani v péči nebyl podstatný problém. Celkově králíci působoli příjemným dojmem. Průměrné hodnocení bylo 94,6 bodů,což je o 1bod lepší jako vloni, Zde si ještě dovolím poznámku, že většina králíků patřila mladé chovatelce.

MRexplčž: vystaveno 7ks. S hmotností byl problém u 1ks, jinak v pořádku. Ve tvaru byl 1ks za 19,5b.,u ostatních byl opět výskyt klasických vad. V typu byli 3 králíci oc.19,5b.,a ostatní již s drobnými vadami. V srsti byl 1ks za 14,5b, a ostatní buď řidší, nebo méně pružná. V kresbě je obdoba strakáčů, dosažení dobré plášťové kresby navíc se skvrnami je složité. Průměrné hodnocení bylo 93,14b., což je mírně lepší průměr, ale také neustálý výběr.

Zakrslí Rexi:vystaveno bylo celkem 96 ks zakrslíků, které posoudili př.D. Caithamlová a vypomohli M.Tomašov, P.Přikryl a Chadraba K., jak je uvedeno na začátku článku.. Bylo k vidění: 20ks ZCa , 2ks Zrexbčo, 6ks Zrexbmo 16ks ZRexči , 10ks ZRexor, 26ks ZRexdsč, 3ks Zrextm, 13ks Zrexdu.

S hmotností mělo problém 8ks,z toho byly 4ks neklasifikováni pro vysokou hmotnost. Ve tvaru byl 1ks(Zrexči) se ztrátou 0,5b., jinak s drobnými chybami, a 5x Výluka za křivé pírko, vadné zuby, 2x lalůček, nevyvynutý.pyj. V typu bylo 5ks se ztrátou 0,5b.,ale také 1x Výluka za delší ucho.V srsti mělo pochvalu 12 králíků, kteří byli za 14,5b., jinak řidší, nebo méně pružná. V barvě byl 1ks ZRexči za 19,5b.,jinak vždy nějaká klasická poznámka.Byla i 1x Výluka za jinobarevnou skvrnu u ZRexdsč. V 6.poz.obdržel 1 králík(514) Zca plný počet 10,0b.,a dalším 29 ks scházelo 0,5b.Celkové ocenění u zakrslíků bylo 94,0 bodů.                          Nejlépe na tom byla kolekce Zca oc.379,5bodů, která se zasloužila o titul Mistr klubu sk.“E“-zakrslí pro Vaška Gajdůška.

Závěrem mi dovolte, abych vyslovil názor, že paleta vystavených rexů byla široká, rovněž tak kvalita až na malé vyjímky nebyla špatná. Bodový průměr všech vystavených rexů byl 94,26 bodů, tedy obdoba jako vloni. Dobře víme co je třeba zlepšovat. To, že si počasí s králíky zahrálo, je vidět obzvláště u samiček, uvolňuje se u nich kůže, a jdou do říje, u některých bylo vidět pohyb i na srsti, kdy náraz zimy zapracoval na línání, a to se pak odráží i v jiných pozicích. Za zdárný průběh výstavy je třeba poděkovat všem, kdo se na něm jakkoliv podílel. Poděkování patří ZOČSCH Týniště n/Orl. za připravu haly, v neposlední řadě i nečlenům klubu za pomoc při posuzování a zpracování výsledků.Poděkování patří i př.posuzovatelům, kteří neměli lehký úkol. Samozřejmě že se objeví i kritika, ale ta bude určitě od těch, co se na práci kolem výstavy nepodíleli, a všeobecně hledají způsob, jak snížit úsilí a úspěch jiných.

Všichni jsou již dnes zváni na naši další klubovou, již

50.Speciálku, která bude 10.-11.1.2020 opět v Týništi n/Orlicí.

                                                             Milan Kozubík

Mistři Rex klubu 49.Spec.výstava rok 2019 tab.2

Plemeno

skupina

linie

klece

body

chovatel

Ca

Ca

4+13

130-135

570,5

Žák Martin.

Rexči

A-agutti

15+9

275-278

382,o

Caithaml Milan

Rexč

B-elobar.

2+0

321 -324

382,5

Přikryl Miroslavl

Rexdsčž

C-kresbou

7+0

401- 404

381,o

Harašta František

Rextč

D-malápl.

8+4

479-482

381,5

Přikryl Petr

Zca

E-zakrslí

0+0

506- 509

379,5

Gajdůšek Václav

MISTR MISTRŮ barevní rexi

321-324

382,5

Přikryl Miroslav

 

Vítězné ceny 49.Spec.výstava rok 2019 tab.1

plemeno

klec

pohlaví

LU / PU

ocenění

chovatel

Ca

158

1.0

C3-8/S908

96,5

0pavskýJosef

Ca

67

0.1

C5-8/S1720

96,5EM

KrausJaroslaving.

Skupina: A - agutti

Rexči

276

1.0

C2-8/S1503

96,O

CaithamlMilan

SsRex

230

0.1

C2-8 / S93

96,5

Fišer Josef

Skupina: B - celobarevní

Rexč

321

1.0

C4-8/ S207

96,o

PřikrylMiroslav

Rexbčo

251

0.1

C4-8/18-1

96,o

Kulíšek MarekMCH

Skupina: C – s kresbou

Rexdsčž

402

1.0

C3-8/S702

95,5

HaraštaFrantišek

Rexdsčž

414

0.1

C3-8/ S20

97,5

HaraštaFrantišek

Skupina: D – malá plemena

Rextč

479

1.0

C1-8/ S402

96,o

Přikryl Petr

Rextč

480

0.1

C1-8/ S404

95,5

Přikryl Petr

Skupina: E - zakrslíci

ZRexdsč

560

1.0

C7-8/ S38

95,5

Žák Martin

ZRexči

539

0.1

C4-8/ S12

96,o

Gajdůšek Václav

 

 

 

 

 

 

                                III.Slovácká výstava králíků rexů                                                         

Ve dnech 6.-7.10.2018 uspořádali ve Strážnici místní výstavu drobného zvířectva, která byla rozšířena o

III.Slováckou výstavu králíků rexů. Celkem bylo vystaveno 208ks králíků 28 plemen či barev, 41 voliér

drůbeže 20ti plemen či barev, 128ks holubů 24 plemen či barev, dále pak akvarijní rybky a exotické ptactvo.

Celkově to byla výstava hezká,velmi dobře připravená,návštěvnost měli slušnou,

Nyní ale k rexům,kteří nás zajímají:

Rexi byli posuzováni systémem sudá-lichá.

Pro rexy byly vypsány 2 Poháry,(Ca-barevní), jako Memoriál zemřelých členů J.Sochora a P.Suchánka, oba

naši bývalí členové. Dále pak 4 Čestné ceny.

Kastorexů bylo vystaveno 20ks. Ve tvaru byly klasické bolesti jako volné kůže až lalůček, znatelné hrboly

kyč.kostí, byla Výluka za rozštěp, Byly ale i VD zádě. V typu byla největší bolest ve volných uších s

náběhem na rozklesání, několik měkčích konců uší,a u králíků, s nižší hmotností byla méně osvalená těla.

Byli ale i králíci, kteří měli poznámku VD typ. Nejlepší byl samec z 9linie, který si vysloužil 19,5bodů. Srst

byla většinou nehotová s podrůsty. Byly ale i pochvaly za VD hustotu. Bolestí byla holá místa v zátylku,

nebo pod bradou, za co byli Neklasifikováni.Krycí barva byla u většiny nadějná, ale ještě nehotová na

bocích a zádi. Samozřejmě že se vyskytl i šedý pesík, či šeď na zádi.A pozor, byl i náběh na bílou skupinu.

Podsady většinou odpovídaly, ale u některých byla světlejší na břiše. Obdoba byla i u mezibarvy. Většinou

VD, ale několik kusů se světlejší nevýraznou mezibarvou. Pohár si vysloužil samec z 9linie

př.Jos.Opavského za 95,5 bodů. Další Čestné ceny získali samec Fr.Neničky a samička Jos.Opavského.

Dalmatinský strakáč černý a modrý:vystaveno 6ks černých a 1ks modrý. Ve tvaru byla obdoba Ca.V typu by

slušelo zlepšit hlavy-jemnější, uši byly na koncích měkčí, a rovněž volnější. Srst rovněž nebyla hotová, ale

není to tak vidět. Kresba byla jak slušná, tak i slabší, se slitými znaky, nebo scházely skvrny na hřbetě, či na

hrudní partii. Čistota skvrn bez jinobarev.chlupů byla na slušné úrovni. Celkově průměr.

Modrý rex:vystaveny 4ks ze Slovenska př.Kolajou Jar.. Ve tvaru nebyli špatní, rovněž v typu. Srst opět

nehotová, ale s dobrou hustotou. Krycí barva odstínově v pořádku, ale nehot.boky a mír,rez. Celkově byli

lepší průměr a na kolekci S3 byla udělena Čestná cena.

Tříslový černý rex: vystaveno 9ks. Ve tvaru znat.kyčelní hrboly, v typu měkčí konce uší,a kde byla nižší

hmotnost tak horší osvalení těla. V kresbě by mohly být lepší oč.kroužky, a výraznější tříslo. Objevil se i

oj.bílý chlup. Za otlaky na pánev.končetinách byla i Výluka.

Zakrslý kastorex: vystaveny 3ks, 2ks byly slabší, a jeden saměček byl slušný, ale nehotový. Potřebuje čas.

Zakrslý rex činčilový: vystaveny 3ks, a je to obdoba Zca. Nehotoví, ale nadějní.

Zakrslý rex dalmatinský strakáč černý a modrý: vystaveno 9ks černých a 1ks modrý. Ve tvaru byly

znat.kyč.hrboly.V typu bylo některým vytýkáno delší ucho.Srst byla odpovídající. Byli králíčci, kteří měli

slušnou kresbu, ale někteří opět mír.slitou, co jim scházelo v hrudní partii, to měli navíc na zádi. Celkově ale

byli lepší průměr.

Pohár získal Zd.Peťura za 95,0bodů na velmi slušného samečka a na samičku získal Čestnou cenu.

Celkově kolekce rexů nepůsobila špatně, jen tom počasí udělalo své, kdy ta vedra byla znát na králících ve

smyslu volných uší.

Za uspořádání zdařilé výstavy rexů je třeba poděkovat přátelům ze Strážnice.

                                                                                                                        Milan Kozubík

 

CVMK Olomouc 2018

6.9.2018 jsem posuzoval na výstavišti Flora Olomouci. I když jsem neposuzoval rexe,tak jsem si celou

expozici rexů prošel a trošku zhodnotil.

Ca bylo vystaveno 38ks, které posuzoval Miloš Supuka.Většinou registrovaní okres.registrací, z klubu se

zúčastnili pouze 3 členové, a to př.Urban, který získal titul MČR na kolekci 380,5 bodu, a šampion na samce

96 bodu. Dále př.Opavský měl velice pěknou kolekci 379,5 bodu a př.Prokop získal na kolekci 375,0 bodu.

1. Pozice hmotnost- nebyly žádné zásadní prblémy

2. Pozice tvar-zatím nebyly problémy s laloky, byla vystavena zvířata do osmi měsíců, ale vyskytovaly se

místy mísrně vystouplé kyč.hrboly.

3. Pozice typ- zde byli králíci trestáni za mírně rozkleslé uši, 3 zvířata dostala Výluku za rozkleslé uši!

4. Pozice srst- zde byla vytýkána zejména délka srsti, která se pohybovala u některých zvířat až na hranici

23-24mm. Už loni na slovenské speciálce s délkou měli problémy, a téměř všem králíkům byla měřena srst.

5. a 6. Pozice-barva byla na toto období velice slušná, I když byli jedinci se zašedlými a světlejšími boky.

Oranžových rexů bylo vystaveno 8 ks, všechny reg. okresem. Byla to velice pěkná, ucelená skupina s

oceněním 93-95 bodů. Slušní ve tvaru i typu, v barvě ještě nehotoví na bocích.

RexDSčž se přiznám jsem proběhl jen letmo, ale byli to průměrní králíci. Vystaveno bylo 20ks s oceněním

91-94 bodů.Ve tvaru vystouplé kyč.hrboly, v typu se vyskytovaly tenčí konce uší a méně výrazné hlavy. Co

se týká kresby, byly docela probarvené uši, ale kresba těla byla drobná, víc či méně slitá. Vše bylo

reg.okresem.

SsRexi vystaveny 4ks, oc.93-94 bodů, poměrně slušná kolekce př.Gajduška, dosud nehotoví v srsti i barvě.

RhRexi vystaveny 4ks oc.91-93 bodů,se slušnou kresbou, tenčí uši, takový slušný průměr.

TčRexi vystaveny 4ks, reg.okresem s oceněním 91-94 bodů. Zde se vyskytovaly vyst.kyč.hrboly, delší uši,

světlejší tříslo zejména na pírku. Dva samci měli mír.vleklá varlata a náběh na bílé skupiny.

Ze zakrslíků byly vystaveny dvě kolekce kastorexů, zde bylo vidět, že zvířata nejsou zcela dolínalá,

světlejší boky, dosud méně výrazný závoj, nehotová byla i mezibarva. Zvířata byla ze 4.a5.měsíce, tedy ještě

mláďata, která ještě nejsou hotová. Ocenění 91-94 bodů, př.Chadraba kolekce 373 bodů a př.Gajdůšek 370

bodů.

 

Výstava byla výborně připravena, stoly připraveny v uličkách dle posuzovatelů, pomcníci zajištěni, v

klecích bylo nastláno dostatečně, ihnad po posouzení byli králíci nakrmeni a napojeni.

                                                                                                                           Petr Přikryl

 

                                             R E X klub 60ti letý                                                   

Dne 11.5.2018 bude jednomu z nejstarších klubů u nás, našemu -“REX klubu“, klubu chovatelů kastorexů a barevných rexů 60 let. Jak se to událo,a jak dnes Rex klub žije, bych vás krátce seznámil. Většina členů Rex klubu tuto situaci zná a ví. Pro ty, kteří jsou služebně mladší to může být i novinka, a pro ty starší osvěžení paměti.               Počátky chovu rexů sahají u nás až do roku 1925.V tom roce dovezl do ČR první Kastorexe př.Oldřich Bašta z Poděbrad. To,že za párek mláďat tehdy zaplatil závratnou částku cca 9600,-Kč je některým známo. Králíci se rozrůstali, a postupně přibývalo i chovatelů. Mezi nejznámější chovatele v letech 1929-1937 patřili:př.Bašta Old. Poděbrady, Tvrdoň J., Malina a Králík J.,všichni z Kunovic u Uh.Hradiště, Hlubůček M.z Koberov, Kňour C. Jedovnice, Pitka B. Bojkovice, Zapletal R. a Plášil J. Zlín, Skála A. Pardubice a další. Všichni byli většinou členy tehdy ČMJ chovatelů králíků v Praze.                                                    Silná rexařská základna byla v okolí Uh.Hradiště, a tak již v roce 1935 byla snaha o založení Spolku chovatelů rexů. Spolek byl založen v Kunovicích u Uh.Hradiště, ale měl jen krátké trvání.             Další,velmi nadějná snaha byla 3.5.1941 v Praze na Poříčí „U Krupičků“- kde vznikl Klub pěstitelů Castorexů. Předsedou byl tehdy zvolen MUDr Jan Rousek z Č.Budějovic,jednatelem J.Kučera, učitel v Písku, pokladníkem K.Šerek z Kunčic u Ostravy a registrátorem Vl.Krejčí z Chocně. Při založení se přihlásilo 88 členů, kteří chovali již i barevné rexe(modré,havanovité a činčilové) a samozřejmě Castorexe. Králíkům byla v Rodokmenech uváděna mimo čísel i jména (přídomky),tak jak to známe dnes u psů a velkých zvířat.Připravoval se Standard rexů. Byla dovážena nová zvířata z ciziny,což měl zajišťovat př.Boh.Fikejz z Vys.Mýta.        Přes veškeré potíže a dobu války, byla v roce 1943 v Ostravě I.Speciální výstava rexů. Nakonec vše dopadlo tak,že se Klub rozpadl. Rexovití králíci se však chovali stále.                                        Tak došlo až 11.5.1958 v Přerově na ustavující schůzi k založení současného REX KLUBU -klubu chovatelů kastorexů a barev.rexů.         Mezi zakládající členy patřili:Jos.Řezníček Březová u Zlína, Drahotušský Jan a Rich.Vitásek oba Krnov, Voj.Miller Brno, Cyril Kňour Jedovnice, Fr.Koželský Úvaly,Jos.Králík a Jos.Remeš z Kunovic, Mir.Hlubůček Koberovy, Tibor Biringer Zlaté Moravce, Fukala Jar.Polanka n/Odrou. V průběhu tohoto roku se ještě přihlásili Hrubešové Vlast.a Pavel Týnec n/Labem, Karel Pauch z Liberce.                                       Již v roce 1959 bylo na ústředí svazu chovatelů dohodnuto,že se bude králíkům do PU tetovat značka „S“, jako Speciální klub.Od roku 1967 se do pravého ucha registruje i číslo linie dle samců.                   Dva roky po ustavení měl Rex klub téměř ke 200 členům. Ne všichni však vydrželi.V roce 1963 přesídlilo vedení klubu do Kunovic u Uh.Hradiště, kde byla nejsilnější „bašta „ rexařů.

Registrace se zvyšovala.Tak např.

v roce 1960 registrováno 344 rexů – 309Ca, 18čRex,15ČiRex, 2HaRex

v roce 1961 -“- 396 rexů – 321Ca,dále BmoRex a mRex

v roce 1962 -“- 329 rexů – 329Ca, HaRex a nově LuxRex

Vedení klubu i členové neustále přemýšlí,jak nejlépe postoupit ve zkvalitňování chovaných rexů.Rex klub se účastní nejrůznějších výstav,kde členové vystavují a propagují rexy ve Speciálních expozicích:

v r.1960 – I.Spec.expozice v Krnově – 166 rexů

v r.1963 – II.Spec.expozice v Kunovicích – 326 rexů

v r.1964 – III.Spec.expozice v Ostravě

v r.1965 – Spec.výstava v Bílovci – 232 rexů

Dále to byly expozice 1966 – Přerov, 1967 – Pardubice a Liberec.1968 – Praha.

Př.Cyril Kňour a uznávaný posuzovatel Vojtěch Miller vypracovali podrobný návrh Standardu Ca ,který byl 14.12.1958 v Brně schválen a podpořen na školení Sboru posuzovatelů. Potěšitelné je,že daný návrh je takřka platný dodnes v pozicích srst,barva a podsada.               Drobné změny nastaly v hmotnosti,tvaru a typu.                         V roce 1967 byl zvolen registrátorem př.Vlastimil Hrubeš z Chrudimi,který vnáší do činnosti Rex klubu pravou plemenářskou práci. Byla založena Plemenná kniha (PK).Jeho syn, Pavel Hrubeš roztřídil na 1000 Rodokmenů a Připouštěcích potvrzení,a tím se dopracoval k zakladatelům jednotlivých větví (línií) po otci(samci).Byla tak založena líniová plemenitba,neboť každá línie je něčím charakteristická (barva,srst,a pod.).             Po Speciální výstavě v Bílovci byly provedeny první zápisy samců do PK.Po splnění určených podmínek bylo zapsáno: 14ks Ca a 8ks barevných rexů.                                                             Plemenná kniha se dělí na 3+1 stupně:

1.stupeň plemenná kniha základ - PK

2.stupeň Elitní kniha – EK

3.stupeň Super elitní kniha – SEK

4.Elitní matky -zápis velmi kvalitních samic – EM (v dnešní době musí mít na Spec. Výstavě ocenění minim. 96,0bodů.                       Každý zápis má předem určené podmínky,které se neustále zvyšují dle kvality celé populace předvedené na Speciální výstavě Rex klubu.      Rex klub vydává 3-5 výtisků ročně svého rexařského zpravodaje. Členové klubu v něm najdou zprávy o dění v klubu,rozbory výstav, rozbory registrace,línií a pod..O tento zpravodaj se nejvíce zasloužil př.Hrubeš Vlast.,který sám zredigoval v letech 1970-1990 na 66 čísel.Př.V.Hrubeš se rovněž zasloužil o navázání spolupráce s chovateli z NSR a NDR,která trvá dodnes.Rovněž se zasloužil o uspořádání 24 Spec.výstav v Chocni a nyní od roku 1995 v Týništi.                                           Od roku 1984 začal uvádět ve výstavním katalogu Speciálek původ (rodiče+ děda)vystavených zvířat,což je výborná pomoc při hledání kvalitních nepříbuzných chovných zvířat.                                            Při každé Speciální výstavě bojují členové o několik titulů se svými zvířaty.Nevystavují se stará zvířata,ale dospělé odchovy.

Mistr klubu – Platí pouze pro členy Rex klubu.U Ca musí vystavit 2x 3člennou kolekci ze dvou línií a obojího pohlaví.U barev.rexů to je kolekce 2+2 sourozenci ze dvou línií a opět obojí pohlaví.Přitom musí být nabídnuta 1/3 respektivně 1/4 z celkového počtu vystavených zvířat k prodeji.

Vítěz 1.0 a 0.1 – nejlepší králíci v každé kateg. barevných a Ca, a neměli by to být importi, ale z vlastního chovu.

Remešův memoriál – nejlepší plemeník,po němž je předveden nejlepší odchov u barevných rexů.

Křivského memoriál - nejlepší matka,po níž je předveden nejkvalitnější odchov u Ca.

Horákův memoriál –nejlepší zvíře v srsti jak u Ca,tak u barevných.

Hrubešův memoriál – soutěž o zápis do Plemenné knihy EK a SEK jak u Ca,tak i u barevných rexů. Dnes je to Šampion plemeníků, a Šampionka matek.

Pauchův mamoriál – nejlepší zvíře typizace Ca a barevných rexů.

Tento memoriál byl přejmenován k uctění památky velkého propagátora typizace Karla Paucha.Dříve to byl „Vítěz typizace“.

Za dobu trvání Rex klubu bylo uděleno celkem 164 titulů Mistr klubu, a z toho bylo 48 titulů Mistr klubu Ca. Prvním byl v roce 1967 př.V.Krajíček a posledním v roce 2017 př.Opavský Jos., a v roce 2018 př.Kraus Jar.ing.

U barevných rexů bylo do roku 1977 uděleno 26 titulů.První získal v roce 1967 př.Drahotušský a jeho BmoRexi.Poslední v roce 1998 př.Caithaml M na Čirex.                                                                 Od roku 1999 byli barevní rexi rozděleni do 5ti skupin,aby bylo objektivnější porovnání.Toto rozdělení platí pro Mistry klubu a Vítěze 1.0 či 0.1.

A – aguti-SsRex,ČiRex,OrRex......

B – celobarevní – ČRex,MRex,BčoRex,BmoRex.......

C – s kresbou – DSRex,ČSRex.HbRex........

D – malá plemena – RysRex,SžRex,TčRex........

E – zakrslíci – ZCa,ZDSRex,ZTčRex,ZČiRex,ZbčoRex.........

Posledními Mistry klubu v barevných rexech v lednu 2017 a 2018 byli

A – Caithaml Milan(18x) -Rexči, Krejčí Pavel (2x) -SsRex

B – Přikryl Miroslav(4x)-Rex č, Vajner Karel (13x) -Rexbčo

C – Měsíček Radomír(5x) – DSRex Měsíček Radomír (6x) -Redsčž

D – Pelikán Vlad.(7x)–Rexrys Přikryl Petr (8x) -Rextč

E – Kozubík Milan(8x) – ZRexbčo Krajčír Peter (2x) -Zca

O Mistrech je vedena Historická tabulka Mistrů Rex klubu.

Od roku 1968 je prováděna v Rex klubu při každé Spec.výstavě „Typizace“ chovných zvířat. Byl vytvořen typizační kód,který vyjadřuje podrobně všechna fenotipická „nej“ jak kladná,tak i záporná.Chovatel pak má možnost k výběru ideálního protějšku pro své chovné zvíře. Typizační kód byl v roce 1980 změněn nařízením ÚOKCHK, ale byl pro rexaře velmi těžkopádný a nepraktický. Rexaři se v roce 1999 vrátili ke svému původnímu kódu, který po vylepšení, a různých úpravá na nichž se podílel i př.P.Přikryl fungoval do roku 2017, a pak pro složitost kombinace písmen a čísel bylo rozhodnuto k návratu na velká a malá písmena, kde bylo vyjádření pro všechny srozumitelné, a hlavně kód není tak dlouhý a vejde se do Rodokmenu. Soupisový arch všech typizačních kódů je podepsaný minim.3člennou typ.komisí, a je pak uveden v Rexaři s rozborem a výsledky Spec.výstavy.                                              Při listování v publikaci REXAŘ, na str.31 je psáno, že vzniklo,a bylo předvedeno velké množství nových barev rexů.Od roku 1969 bylo předvedeno cca 69 novinek. Snad 25 se jich udrželo a je možno je chovat,a ty ostatní buď pro nezájem zanikly a nebo tzv.“spí“ a čekají na vhodné časové a prostorové podmínky šlechtitele.Všechny novinky jsou přehledně uvedeny na našem webu, a v přiložené tabulce. V současné době je chováno cca 25 linií Ca, a další čekají na splnění podmínek pro přidělení čísla. Barevní rexi jsou chováni v 19 barvách či plemenech.Zakrslíci jsou pak v 10 barvách. Na 47.Spec.výstavě byla předvedena další novinka ze SRN, a to OtterRex (vydří)..Přehled o líniích, a počtu registrovaných rexů bývá uváděno v každoroční Plemenné ročence registrátorem klubu.              A ještě pro osvěžení paměti přehlad novinek, jak se ukazovaly na našich Spec.výstavách je uveden v přiložené tabulce v sekci historie.    Myslím,že Rex klub si vede velmi dobře po všech stránkách. Důležitá je v prvé řadě plemenářská práce,která slouží jako vzor mnoha jiným klubům. Základ,který byl vybudován v Rex klubu v 60-70 letech min.století se neustále drží na vysoké úrovni a vylepšuje se. O to se staraly vždy výbory klubu a poradci chovu. Někteří hlavní činovníci klubu,jejich funkční období,jak byli voleni:

rok předsedové jednatelé pokladníci registrátoři

1958 Řezníček J. Drahotušský J. Brudna V. Fukala J.

1960 Vitásek R.  Körber R.   Brudna V.     Fukala J.

1963 Králík-zemřel Körber R. Remeš J.      Fukala J.

1963 Vysocký     Körber R.   Remeš J.      Fukala J.

1965 Vycpálek J. Pauch K.    Hnátek B.     Fukala J.

1967 Vycpálek J. Pauch K.    Mann J.       Fukala J.

1968 Hrubeš P.   Pauch K     Mann J.       Hrubeš Vl.

1969 Hrubeš P.   Pauch K.    Koukal J.     Hrubeš Vl.

1988 Hrubeš P.   Kozubík M.  Koukal J.     Hrubeš Vl.

1994 Hovorka Fr. Caithaml M. Jakubec Vl.   Hrubeš P.

2004 Hovorka Fr. Kozubík M.  Hovorka Vik.  Hrubeš P.

2008 Kozubík M.  Caithaml M. Faltýnková L. Hrubeš P.

2018 Přikryl P.  Caithaml M. Faltýnková L. Hrubeš P.

Na VČS Rex klubu v březnu 2018 bude volen výbor nový,a věřím že si Rexaři zase dobře vyberou své vedení.                                  Je samozřejmé, že Rex klub nejsou jen vypsaní 4 činovníci, ale jde o celý výbor klubu a aktivní členy, zlepšující naše miláčky.

Členové:

Členská základna klubu se pohybuje kolem 90-100 členů.                  V současnosti má Rex klub 91 členů. V klubu již není žádný zakládající člen. Služebně nejstarší člen Rex klubu je př.Hrubeš Pavel, od druhé poloviny r.1958.Dalšími členy dle služebního stáří jsou:

1967-Nedbal Fr. 1970-Stejskal Blah. 1971-Hovorka Fr. 1972-Holeček Jar.

1974-Drlík Ant. 1975-Fencl Jos., Haspra P.,Hrabal P.,Stanislav R.

1977-Kozubík M. 1979-Hurtík J. 1980-Přikryl M.,Syrůček R.,Šašinka Vl.

1981-Srovnal I. 1982-Machálek P.,Nenička Fr. 1984-Vrba R.

1985-Maxa St. zemřel 14.10.2017 1986-Caithaml M.,Opavský Jos.,Tomáš Boh.

1987-Harašta Fr.,Škvařil Vl. 1988-Lukáč D.,Přikryl P. 1990-Janek Jos.

1992-Hrudička M. 1993-Duchek J.,Nováčková J.,Šulc Vl. 1994-Růžička V.

1996-Baier J.,Bonczek O.,Holeček Jiří.,Kohoutek Jan 1998-Kraus Jar.

1999-Faltýnková L.,Herlofson H.,Krajčír P.,Mey J. 2000-Vajner K.

2001-Dulíková H.,Kadláček Fr.,Němec Fr.

A dalších 42 členů.

Máme mezi sebou 24 Zasloužilých členů. Zasloužilým členem, (dříve to bylo Čestným členem) Rex klubu může být člen, který dovrší věk 70 let, je nejméně 10 let aktivním členem Rex klubu, a VČS odhlasuje propůjčení tohoto titulu.Je to vlastně uznání jeho aktivní činnosti v Rex klubu. Zasloužilými členy v současnosti jsou :Hrubeš P.,Nedbal Fr.,Stejskal Bl.,Holeček Jar.,Drlík Ant.,Fencl Jos.,Haspra Pavel., Stanislav Ruda, Kozubík M., Hurtík Jos.,Přikryl Mir.,Syrůček Rud.,Srovnal Ivan, Vrba Rud.,Žinčík M., Janek Jos.,Růžička Vác.,Herlofson Hans, Mey Jürgen, Maxa St., Němec Fr.,Svoboda Vít..

Při 50tém výročí Rex klubu v roce 2008 bylo mnoho našich členů odměněno za svou dlouholetou plemenářskou práci, a práci pro Rex klub Diplomem Rex klubu. Dále na návrh klubu obdrželi:

ČESTNÉ UZNÁNÍ ÚVČSCH:př.B.Stejskal,Fr.Nedbal,A.Drlík a P.Haspra.

ODZNAK II.stupně:př.Fr.Harašta,M.Křápek,L.Kuta,B.Hozlár a L.Šašinka.

ODZNAK I.stupně:př.M.Caithaml,M.Kozubík,K.Vajner,P.Hrabal, M.Žinčík a J.Duchek.

Všem členům náležel i pamětní odznak. I k 60tému výročí jsou připravena ocenění aktivních členů, a oboustranné medaile, a 10ti členům “Čestné uznání” ÚVV ČSCH .Jsou to: St.Maxa-In memoriam, Caithaml M.,Hrubeš P., Harašta F.,Kohoutek J.,Kuta L.,Mey J.,Přikryl P.,Stejskal B. a vajner K.

Za uplynulých 60 let prošlo Rex klubem asi 512 členů. Posledními členy, kteří nás opustili, byl výborný chovatel,poradce chovu, posuzovatel a kamarád Standa Maxa, který vykonal pro rexy a Rex klub velký kus práce, a také odešel náš člen Rolf Stejnert ze SRN, a v březnu 2018 dlouholetý člen a kamarád Mirek Žinčík.

Případní zájemci o členství v Rex klubu by měli alespoň 3 roky chovat rexy, a pak po přijetí členskou schůzí za členy-čekatele mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové, navíc by měli po dvě spec.výstavy předvést své odchovy, a tím dokázat,že jsou plnohodnotnými členy. Nelze jen registrovat „S“ kvůli lepšímu prodeji odchovů. Případní zájemci se mohou informovat u jednatele klubu.

Pokud by někdo chtěl získat o rexech a Rex klubu víc informací,jsou uvedeny v publikaci REXAŘ, nebo na našich web stránkách.

Speciální výstavy Rex klubu:

S výstavami Rex klubu bylo započato v roce 1960.

1960 – I.spec.expozice rexů v Krnově -166ks

1963 – II.Spec.expozice rexů v Kunovicích – 326ks

1964 – III.Spec.expozice rexů v Ostravě

1965 – IV.Spec.výstava rexů v Bílovci – 235ks

1966 - V. Spec.expozice rexů v Pardubicích

1967 – VI. Spec.expozice rexů v Přerově – 150ks

1968 – VII.Spec.expozice rexů v Praze

1969 – od tohoto roku se začínají konat Speciální výstavy rexů

Spec.výstavy se pro karanténu Myxo nekonaly v roce 1970 a 1989

1969 – 1994 Speciální výstavy rexů v Chocni

1995 – do současnosti Spec.výstavy v Týništi n/Orl.. Zde bývá vystavováno kolem 600 ks rexů.

Další Spec.expozice rexů bývala ve Strážnici, ale když museli strážničané odejít z areálu kde výstavy pořádali, tak skončily i expozice rexů. Místo toho se začala expozice rexů ve Slavkově u Brna, kde za náš klub je hlavním organizátorem a garantem Jenda Kohoutek, a bývá zde vystavováno kolem 60ks. Dalšími neúnavnými organizátory Spec. výstavy mladých rexů jsou přátelé z Komárova, kde bývá kolem 100ks rexů, a tato výstava bývá navštěvována i kolegy ze SRN. V současné době již podruhé se ve Strážnici snaží obnovit rexařskou expozici, a za tím účelem mají vypsané i Memoriály k uctění památky zemřelých členů Rex klubu J.Sochora a P.Suchánka. Samozřejmě se naši členové účastní i NVMK a CVDZ. Tyto dvě výstavy jsou pořádány na různých místech ČR.

Rexař a propagace Rex klubu

Na VČS 21.1.1968 v Úvalech byl zvolen do funkce registrátora př. Hrubeš Vl. Za rok 1968-1969 byla vydána Ročenka, kde je zhodnocení Spec.výstav. Ročenky vytvářeli vždy registrátoři klubu. Později je Ročenka vydávána s obsahem plemenářské práce, kde jsou uváděny registrace jak dle plemen, tak dle aktivity členů. V současnosti to bývá zpravidla za předešlý rok. Od roku 1969 se začíná vydávat klubový Věstník, který redigoval Hrubeš Vl., a tisk zajišťoval Jakubec Vl.. Vycházejí 3-4 čísla ročně. Jsou uváděny zprávy o výstavách rexů a zajímavosti týkající se Rex klubu. V roce 1983 byl Věstník přejmenován na Rexaře. Rexaře redigoval až do roku 1990 Hrubeš Vl., pak Hrubeš P. Do roku 1995, poté Hovorka.Od roku 2008 Kozubík M., tisk zajišťují kamarádi z Komárova.

V současnosti vychází dle potřeby 3-4x ročně.Opět jsou zde zprávy z výstav, klubové zprávy, po Speciálce vždy rozbory

a zhodnocení.Tisk všech klubových tiskovin zajišťují naši členové, kamarádi z Komárova.

V roce 2008 vydal na vlastní náklad Kozubík M. brožuru REXAŘ. Je to na způsob monografie rexů.

V roce 2008 byly dohodou nově zvoleného výboru klubu zřízeny webové stránky Rex klubu: www.rexklub.websnadno.cz .

Největší návštěvnost bývá kolem Spec.výstavy, neboť zde bývá po Speciálce uváděn i Katalog s oceněním. Návštěvnost je velká.

Do svazového časopisu Chovatel jsou zasílány články o rexech a Spec.výstavách. Je škoda, že této reklamy Rex klubu se neúčastní více členů.

Ve zprávě ústředního registrátora na školení posuzovatelů 2018 byly počty registrovaných králíků. Vypsal jsem jen rexe a je to následující:

rok 2016 registrováno celkem 70382ks všech králíků, z toho bylo 3612ks rexů. Bylo 2006ks okresně a 1646ks v klubu. Tento poměr (okres-klub) nemá žádné plemeno.Byla pochvala že je to dobrá práce klubu.Rexi měli 3tí nejvyšší registraci po plemenech sdružených v Klubu masných plemen a VSS. I to je dobrá zpráva

Bylo i vyjádření v procentech z celkového počtu registrace:

r.1950 6,18% 1967 2,77% 1969 3,41%

1990 4,37% 2016 5,19%

Připoměl, že včasné nahlášení registrace má vliv na příspěvek od ÚOK.

 

Závěrem je třeba říci, že můžeme být hrdi na to, že jsme členy Rex klubu, který vykonal pro chov rexů za uplynulých 60 let velký kus šlechtitelské práce. Je jasné, že není možno zapomenout na všechny naše předchůdce, kteří šlechtění započali, a je třeba se s úctou a pokorou vracet k jejich činnosti a moudrostem, a poděkovat jim.                                                                      Milan Kozubík

 

 

 

​                                               48.Speciální výstava rexů

V Rexaři, který máte před sebou, je několik tabulek, týkajících se naší poslední 48.Spec.výstavy rexů, která se konala 12.1.2018.                                                           Na výstavu bylo přihlášeno 609ks, a skutečně dodáno celkem 547 ks rexů (163 Ca, 284 ks barevných rexů 19 plemen či barev, a 100ks zakrslých rexů 7 barev. Od 64 vystavovatelů, členů i 16 nečlenů klubu,a hlavně bylo zastoupeno i 5 mladých chovatelů, a přátelé ze SRN a Slovenska, což učinilo Spec.výstavu výstavou mezinárodní.                                                                 O posouzení zvířat v pátek 12.1. se postaralo 9 posuzovatelů.Ca- Víšek J.,Pozdník Č., Kozubík M., skup.”A”- Přikryl P., skup.”B” -Chadraba K.st., Sk.”C” a “D” -MVDr Martinec a Chadraba K.ml., a zakrslé -D.Caithamlová a M.Tomašov.                                                    Současně s posuzováním se prováděla typizace vybraných králíků.                                                     Vyhodnocení výstavy a předání Čestných cen proběhlo na klubovně v sobotu 13.1.               Zde př.dr.Vojtěch ze ZO Týniště všechny pozdravil, poděkoval za spolupráci, a osvětlil, proč se museli rozloučit s některými kluby. P.Hrubeš podal zprávu ke zpracování katalogu a k registraci.Př.ing.Jambura podal zprávu k přípravě voleb. Byly rozdány čestné ceny -nečlenové obdrželi ihned, členové dostanou diplomy na VČS psané strojem.                                                   O titul Mistr klubu v Ca soutěžilo 18 šestičlenných kolekcí, o titul Mistr klubu barev.rexů se bojuje v 5ti kategoriích, kde bylo přihlášeno 44 kolekcí. Rovněž tak je soutěž i o Vítěze. Výsledky jsou v tabulkách. Ne všichni se umístili, neboť byly záměny, výluky, neklasif.,a nedodáno.. V letošním roce se objevilo i větší množství králíků nedospělých, hodnocených predikátem, nebo starých. Rozeskakování u Ca proběhlo s tím, že nastoupili všichni 96 bodoví králíci, tedy 3 samci a 3 samičky, ostatní měli 95,5b. Vítězové byli za 97,0b., 2 místo za 96,5b. a 3 místo za 96,0b.,a dalších 13 byla ČC. V barevných byli vítězové a dalších 39ČC dle plemen. Na ČC byly dávány pro Vítěze a Mistry talíře (18ks), na další ČC byly použity Diplomy, jak bylo dohodnuto na VČS.                                                      Ředitel výstavy př.Bl.Stejskal daroval Pohár na nejlepšího barev. rexe výstavy, a tím byla 0.1 SsRex C4-7/S915 oc.96,0b. chov. P.Husák, a nejl. 0.1 Zca S3-7/S1203 oc. 95,5b. chov. P.Krajčír. Dále nejl.MCH V.Gajdůškovi.                                                                                                                                                  ZO ČSCH Týniště darovala pohár jako Memoriál J.Podolského na nejlepšího Ca v 5.+6.pozici – tím byla 0.1 Ca v kleci 133 – př.J.Opavského (19,5+9,5b.)                                      Současně s posuzováním probíhala typizace u 51 ks Ca, a 15 ks barev.rexů.Někteří králíci, i když byli přihlášeni, nebyli v katalogu uvedeni a tudíž netypizováni.                             Horákův memoriál za srst získal př.J.Opavský na 0.1Ca, a P.Krejčí. na 1.0 SsRex. Nejlépe typizovaní - Pauchův memoriál získali př.F.Nenička na 0.1 Ca, a Krejčí P. na 1.0 SsRex. Díky zkušeným typizačním komisím proběhla typizace hladce, a za to patří typizátorům dík. Příprava na výstavu začala inzeráty v Chovateli, které zajistil M.Caithaml. Bylo objednáno 27ks talířů na ČC. Byly rozeslány Přihlášky s výstavními podmínkami. Termín uzávěrky byl dán, a téměř všichni , opět až na vyjímky jej stihli. P.Hrubeš mohl začít sestavovat Katalog, jehož pracovní verze byla dodána do Týniště.                 Katalog, Rexař, Oceňov.lístky, to bylo vytištěno v Komárově, kde patří dík K,Vajnerovi a spol. Rozdělení odpovědnosti za práce a předurčení ČC bylo provedeno na výboru 27.12.2017.                Prodej králíků připravila děvčata Petra a Lucie Faltýnkovy,které řešily i samotný prodej. Musely ale nejdříve v pátek zanést všechny záměny do počítače, a opět jich bylo dost. K prodeji bylo nabídnuto přes 350ks králíků. Práce před posuzováním byly celkem bez problémů rozděleny, vypomohli opět i nečlenové klubu ze Slovenska.                                                              Samo posuzování probíhalo vcelku dobře, bez problémů, vítězové byli určeni. Rozeskakování u Ca řídil K.Chadraba, a bylo v letošním roce jednodušší, neboť u Ca byli jen 3 samci a 3 samice s 96,0body.Ti šli na stůl, a byli určeni vítězové, u nichž se provedla korekce ocenění. U barev.rexů to bylo klasicky.      Soupis ocenění a vyhodnocení Mistrů opět prováděla parta pod vedením M.Caithamla, a zde bych chtěl poděkovat P.Machovi, který ač není naším členem, každoročně obětuje čas pro nás. Vyhlášení výsledků a předání ČC proběhlo na klubovně v sobotu.Ukončení výstavy proběhlo v klidu a pohodě, opět s osvědčenou kontrolou. Pořadatelská služba garantů pod vedením L.Šašinky byla v pořádku až do samého ukončení výstavy. Opět bylo rozbito několik krmítek. To nedělá dobré jméno našemu Rex klubu, jen je třeba podotknou, že to není chyba pořadatelů, ale samotných nás vystavovatelů,že neumíme vyndat krmítko z klece a pak králíka,                                                        Celkově se dá říct s přihlédnutím na odezvu návštěvníků, že výstava proběhla až na drobnosti bez problémů, na velmi dobré úrovni. Složitější to měl letos i př.Stejskal, který musel vypracovat seznam ubytovaných dle nařízení Celní policie.                                                         Je škoda, že letos nemohl Dr.Žalud, provádět výkup kůží, neboť má ještě kůže z minulých let a nové by neměl kam dávat. Vypomohl př.P.Hudec, který část vykoupil.                            Nová Smlouva na 49 Spec.výstavu je se ZO Týniště podepsána na 11-12.1.2019.                 Co se týká kvality zvířat na výstavě, o tom bude v Chovateli článeček i s fotkama, které nafotili D.Caithamlová a M.Kozubík (chybí nám St.Maxa).. Dost se dá vyčíst i z tabulek, které máte v Rexaři.

Máme zvířata VD až výborná, ale máme u nich i chybky, které se musíme snažit odstraňovat.

Přátelé, všichni,kdož jste se jakkoliv zasloužili o zdar 48.Speciálky, Vám patří poděkování. Kdo vyhrál, nebo byl oceněn, tomu blahopřání. Ti,na koho se nedostalo nesmí smutnět. Všichni nemohou být první. Naopak již nyní se připravujme na další, 49.Speciální výstavu rexů 2019.                                                                     Milan Kozubík

     

              Celostátní výstava Slovenska NITRA 24.11.2017           

Dostalo se nám té cti, že jsme byli pozváni k posuzování Slovenské CV v Nitře spolu s Petrem Přikrylem. Vystava králíků byla v pavilonu „F“ hned vedle hlavní brány. K posouzení jsme dostali rexy. Celé posouzení bylo obdobné naší CV v Lysé n/Lab. Na Slovensku králík oceněný 95,0b.a výše je výborný. Kolekce MSR musí mít minimálně 377,0b, a nesmí být králík v kolekci horší jak 94,0b. A nyní již něco o vystavených rexech.

Hmotnost: nebyl větší problém.

Tvar: z tvarových vad se všeobecně vyskytovaly vol.kůže až lalůčky,vyst.hrboly kyčel.kostí, drát.konec pírka, náběh prošlap hrud.končetin. Byly i Výluky za hrubé gen.vady. Jinak byla zvířata VD v zádích a celkově v tvaru.V letošním roce bylo proti loňsku dost volné kůže.

Typ:(oceňuje se 15body)-několik králíků mělo volnější ucho s náběhem na rozklasání, několikrát měkčí konce uší, užší hrud.partie,u některých mohly být lepší hrud.končetiny. Naopak bylo hodně králíků typově VD až výborných.

Srst:(oceňuje se 20body)-několikrát řidší, méně pružná, nedolínalá. Hodně králíků chváleno za hustotu a pružnost.

Barva: několikrát nehot.boky,zádě,oj.bílý chlup, šeď v zadní partii, případně šedý pesík, několik náběhů na pásky HK. Naopak bylo hodně chváleno za VD závoj a zataženou krycí barvu na bocích, a rovněž několikrát za výborné krémové břicho, a tmavou barvu drápů.U kreslených králíků(Rexds)byly u některých králíků slité skvrny, hůře rozložené, ale byli i s VD kresbou.

Podsada,mezibarva: podsady vcelku odpovídaly,ale bylo i několik pochval za VD podsadu.Bylo několik poznámek-světlejší u kůže. Mezibarva byla opět VD, ale i méně výrazná, matnější.

Péče a zdraví: uzavřené otlaky pánev.končetin, hůře čitel. tetování. Prostě klasické nedostatky. Jinak v pořádku.

Tento výčet platil zhruba asi u všech plemen.Na posouzení rexů se podíleli i posuzovatelé ze Slovenska.

Současně s CVDZSK proběhla i Evropská speciálka zakrslých králíků, která byla posuzována Evropským způsobem. Na konci tabulky jsou uvedeni i zakrslí rexi, kteří na této Speciálce byli.

A nyní již jak dopadla jednotlivá vystavená plemena:

 

Plemeno

Vystav.

Ocenění

MSR

Šamp.1.0

Šamp. 0.1

Č.cena

chovatel

Ca

47

93,0-96,5

382,0b.

 

 

 

Gábor Stanislav

Ca

 

 

 

 

96,5b.

 

Hrnčík Lukáš MCH

Ca

 

 

 

 

 

380,5b.

Kováčik Jozef

Ca

 

Cena Rex klubu ČR

 

 

 

380,0b.

Karaman Ivan (9+19 linie)

SsRex

29

93,0-97,0

385,0b.

97,0b.

 

 

A.a P. Supukovi

RexZe

4

94,5-95,0

379,0b.

 

 

 

Novák Matúš MCH

Rexbčo

7

93,5-95,0

 

 

 

 

 

Rex č

22

93,5-95,0

377,5b.

95,0b.

 

 

Britaňák Michal

Rex m

16

93,5-96,0

381,5

 

 

 

Forberger Štefan

Rex m

 

 

 

96,0b.

 

 

Kalaja Jaroslav

Rex hav

4

94,0-95,0

 

 

 

 

 

Rex či

6

94,0-96,0

381,5b.

96,0b.

 

 

Kasala Martin

Rex or

4

93,0-94,5

 

 

 

 

 

Rexdsč

6

93,0-95,0

 

 

 

 

 

Rexdsčž

9

93,5-96,0

379,5b.

 

96,0b.

 

Britaňák Michal

Rex rys

10

92,0-96,0

381,5b.

 

 

 

Štefek Pavol

Rex kum

5

94,0-95,5

 

 

 

 

 

Rex sim

1

95,0b.

 

 

 

 

 

MRexca

1

94,5

 

 

 

 

 

MRexor

1

Nekl.

 

 

 

 

 

ZRexSs

1

95,5

 

 

 

 

 

ZRexč

4

94,0-95,5

379,5

 

 

 

Klaus Andreas Albert

ZRexdsč

9

93,5-95,5

 

95,5

 

 

Klaus Andreas Albert

ZRexhb

2

94,5-95,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropská speciálka

ZRexca

11

92,5-96,5

384,5EM

 

 

 

Stehnová Lucie CZ

ZRexSs

11

94,5-96,0

383,0EM

 

 

 

A.a P. Supukovi SK

ZRexsp

1

96,5

 

 

96,5EŠ

 

A. a P. Supukovi SK

ZRexor

4

94,5-95,0

 

 

 

 

 

ZRexči

9

94,0-95,5

 

95,5EŠ

 

 

Kasala Martin SK

ZRexbčo

5

95,5-96,5

383,0EM

 

 

 

Šíp Jindřich CZ

ZRexdsč

2

2x95,5

 

 

 

 

 

Z našeho Rex klubu se Evropské speciálky zúčastnil Zd.Peťura se                ZRexči 383,0b. + 95,0b. a ZRexdsč 2x95,5bodu. Blahopřejeme VD reprezentace.

                                                                Kozubík Milan

                    NVMK LYSÁ n/Lab. 7.9.2017                                

Vystaveno bylo 66 ks králíků, z toho bylo 14 kolekcí.

19ks Ca 4ks    Rexbčo 14ks RexDSč    14ks RexDSčž  10ks Rexkum     5 ks MRexpčž   

Hmotnost: 2 králíci měli nižší hmotnost, jinak v pořádku.                     Tvar: z tvarových vad byly nejčastěji volné kůže, až lalůčky, znatelné hrboly kyč.kostí, 1x drát.konec pírka, náběh na prošlap hrud.končetin. Naopak byli králíci s VD záděmi a celkově bez větších tvarových vad.                       Typ: z typ.vad byly nejčastěji měkčí konce uší, volnější ucho s náběhem na rozklesání,jemnější nehotová hlava, slabší hrud. končetina. Naopak byli králíci typově VD,se silnou hrudní končetinou (Rexbčo).                               Srst: většina králíků ještě nedolínalých, méně pruž.srst, několik řidší v srsti,hlavně v zátylku. Byly ale i pochvaly za VD hustotu.             Barva,kresba: Ca-většina králíků s naděj.krycí barvou, VD závojem, čistou hrud.končetinou, ale ještě nehotové boky a zádě. Z vad se vyskytoval šedý pesík, či šeď na zádi, oj.bílý chlup, náběh pásků. RexDSč + RexDSčž-většina králíků VD kresba hlavy a uší, dobré rozložení a velikost skvrn. Byly ale i slité nebo drobnější skvrny. U RexDSčž byl dobrý poměr obou barev skvrn. Rexkum-naděj. znaky,ale ještě neucelené boky a zádě. 1x Výluka pro bílou skupinu na spodině pírka. MRexpčž-u 3ks solidně rozložené skvrnky s dobrou zrcadlovou kresbou. U 2ks bohatší kresba .Nežádoucí skvrny v hrudní partii.                          5.pozice: u Rexbčo VD hlavy a uši.                                          Podsada a mezibarva:Podsady většinou odpovídaly. Totéž i mezibarvy. Pochvaly byly u Ca a Rexkum. Krycí barva u bílých VD.  U MRexpčž byl 3x světlejší odstín krycí barvy. Čistota znaků u RexDS většinou VD.                                      Péče a zdraví: 1x Neklasifikován-po vyléč.CHS-zduřelé poranění na konečníku u Rexkum. Jinak v pořádku.

Nejlepší kolekce rexů a pohár P14 získala kol.Rexbčo 381,5bodu v kleci 1841-1844. chovatel Vajner K.

Šampion 1.0 1841 Rexbčo 96,0b. chov.Vajner K.

MČR by mohli být:         1851-1844 Rexbčo 381,5b. chov.Vajner K.

                          1845-1848 RexDSč 380,5b. Chov.Kohoutek J.

Hezké byly i kolekce:     1838-1840 Ca 284,9b. chov.Trnka J.

                          2042-2045 Rexkum 376,5b. chov.Hellerová K.

                          1855-1858 RexDSčž 378,5b. chov.Měsíček R.

Mimo to byli ještě Rexč (1 kolekce), a rexi zakrslí, které posuzoval         př.MVDr Šimek Vl..

                                                           Milan Kozubík

                   47.Speciální výstava                          

I letos ve výstavní hale ZOČSCH Týniště n/Orlicí uspořádal Rex klub ve dnech 13.-14.1.2017 svou již 47.Speciální výstavu kastorexů a barevných rexů.          Na výstavu bylo skutečně dodáno celkem 594 ks rexů (226 Ca a 368 ks barevných rexů 34 plemen či barev) od 67 vystavovatelů, členů i 19 nečlenů klubu,a hlavně byli zastoupeni i 4 mladí chovatelé, a přátelé ze SRN a Slovenska, což učinilo Spec.výstavu výstavou mezinárodní.                                                O posouzení zvířat v pátek 13.1. se postaralo 9+1 posuzovatelů. Současně s posuzováním se prováděla typizace vybraných králíků. Typizační komise nakonec určily nejlepšího Ca a barev.rexe v kvalitě srsti, jako vítěze Horákova memoriálu a to:    Ca – klec 118,samička C2-6/ S860 př.Neugebaurová Jana MVDr.,                    a ČRex – klec 388 ,sameček C4-6/ S1 př.Přikryl Miroslav                 Jako nejlíp typizovaní jedinci a vítězové Pauchova memoriálu jsou:                      Ca – klec 44, samička C4-6/S5233 př..Kraus Jaroslav ing.,                          ČiRex – klec 315, samička C3-6/S1507 př.Caithaml Milan

Posuzovatelé po posouzení provedli výběr nejlepších zvířat,z nichž v každé kategorii určili vítězného samce a samici viz.tabulky. 

Na dalších 12 samců Ca a 7 samic Ca čekaly Čestné ceny. Vyhodnocené samice jsou zapsány do Plemenné knihy jako EM-elitní matky, a tuto skutečnost by měly obhájit na příští Speciálce svými potomky.

U barevných rexů bylo mimo vítězných zvířat rozděleno ještě dalších 33 Čestných cen. Rovněž byla vyhodnocena klubová soutěž o Mistra klubu v jednotlivých kategoriích (viz.tabulka č.2).

U barevných rexů pak byl udělen Putovní pohár na nejlepší kolekci Mistra všech bar.rexů,který získal př.Pelikán Vladislav na RysRex–380.5bodů.

Mimo to udělil ředitel výstavy př. Bl.Stejskal Čestnou.cenu na nejlepší králíky výstavy a tím byli samec ZDSčRex C5-6/S50 oc.95,5bodů chov. Měsíček Radek,                        a kolekce KumRex oc.382,5bodu chov. Beischau Heiko -SRN.

ZO Týniště n/Orl. udělilo na památku zemřelého člena Rex klubu a ZO Týniště jako                           Memoriál př.Podolského na nejlepšího Ca v 5+6pozici.             Pohár byl na samičku C2-6/S860 oc.19,0+10,0b. př.Neugebaurová Jana MVDr.

Dále byly předsedou a jednatelem klubu uděleny 3 ČC pro nejlepší králíky nečlenů Rex klubu, a to na:

Ca kol.S3 285,0 b. Janovská Kateřina MCH

DSčRex kol.S4 375,5 b. Janovská Tereza MCH

OtterRex kol.2+2 382,0 b. Schlange Holger SRN

Vyhodnocení výstavy a předání Čestných cen proběhlo na klubovně v sobotu 14.1.

Pro veřejnost byla výstava otevřena v sobotu. Své majitele změnilo hodně rexů,    k prodeji bylo nabídnuto víc než 350 ks.

Prodej zvířat byl prováděn přes počítač, kde celý prodej výborně zajišťoval př.Petr Faltýnek se svým kolektivem, za což jim patří dík.

Výstava byla ukončena v sobotu ve 14 hodin. Více bude i v časopise Chovatel, a v oddělení 47.Spec.výstava -Katalog, kde jsou uvedeny podrobně i všechny Čestné ceny.

MISTŘI KLUBU pro rok 2017 47.Spec.výstava

plemeno

Skup.

linie

klece

body

chovatel

Ca

Ca

7+54

148-153

573,o

Opavský Josef

ČiRex

A-aguti

15+9

310-313

380,o

Caithaml Milan

Č Rex

B-celobar.

7+0

384-387

380,o

Přikryl Miroslav

DSčRex

C-strakáči

27+16

425-428

379,o

Měsíček Radomír

RysRex

D-malí

13+9

523-526

380,5

Pelikán Vladislav

ZbčoRex

E-zakrslí

2+0

577-580

380,o

Kozubík Milan

MISTR MISTRŮ barev.rexů

523-526

380,5

Pelikán Vladislav

 

Vítězové – Šampioni 47.Spec.výstava

plemeno

Pohl.

klec

LU/PU

Ocenění

Chovatel

Ca

.1.0

.19

1-6/S5201

97,o

Drlík Antonín

Ca

.0.1

.149

1-6/S702

97,o

Opavský Josef

Skup. A -aguti

ČiRex

.1.0

312

3-6/S905

95,5

Caithaml Milan

SsRex

.0.1

253

4-6/S1507

95,5

Fišer Josef

Skup. B -celobarevní

Č Rex

.1,0

480

1-6/S71-2

95,5

Hubátková Lucie

BčoRex

.0.1

273

4-6/71-14

96,5

Husák Pavel

Skup. C -strakáči

DSčRex

.1.0

413

3-6/S2502

96,o

Kohoutek Jan

RhRex

.0.1

508

2-6/S603

96,o

Jambura Josef ing.

Skup. D -malá plemena

KumRex

.1.0

554

2.6.20/F519

96,o

Beischau Heiko D

KumRex

.0.1

556

2.6.11/F519

96,5

Beischau Heiko D

Skup. E -zakrslí

ZbčoRex

.1.0

579

2-6/S1

96,o

Kozubík Milan

ZDSčRex

.0.1

614

5-6/S38

95,o

Peťura Zdeněk

 

Vítězové MEMORIÁLŮ:

 

memoriál

plemeno

LU

PU

chovatel

Hodnoc. nad 90b./původ

Šamp.plem

Ca

C5-2

S893

Pónya Tomáš

6/32b. po Drlík 2-1/S849

Šamp.matek

Ca

C2-4

S4523

Urban Petr

2/28,5b. po Kraus 5-3/S4542

Remešův

Ca

C4-0

S717

Opavský Josef

18b. po Opavský 3-8/S740

Křivského

Ca

C4-5

S910

Neugebaurová J.MVDr

16b. po Opavský 3-3/S910

Drahotušský

ČiRex

C1-5

S905

Caithaml Milan

21b. po Caithaml 3-3/S901

Horákův

Ca

C2-6

S860

Neugebaurová J.MVDr

B5

Horákův

ČRex

C4-6

S1

Přikryl Mir.

B5

Pauchův

Ca

C4-6

S5233

Kraus Jar.

A4C5Z5M5E5Pb5Ph5H5T5K5

Pauchův

ČiRex

C3-6

S1507

Caithaml Milan

A5B5C5M5E5P5U5H5T5L5X5

Podolského

Ca (5+6)

C2-6

S860

Neugebaurová J.MVDr

19,0+10,0b.

 

 

              46.Rexařský svátek

Každý rok v lednu mívají rexaři svůj velký svátek.I letos ve výstavní hale ZOČSCH Týniště n/Orlicí uspořádal Rex klub ve dnech 15.-17.1.2016 svou již 46.Speciální výstavu Kastorexů a barevných rexů.

Na výstavu bylo skutečně dodáno celkem 601 ks rexů (252 Ca a 349 ks barevných rexů) od 69 vystavovatelů, členů i nečlenů klubu,a hlavně byli zastoupeni i mladí chovatelé.                                           O posouzení zvířat v pátek 15.1. se postaralo 9+1 posuzovatelů. Současně s posuzováním se prováděla typizace vybraných králíků. Typizační komise nakonec určily nejlepšího Ca a barev.rexe v kvalitě srsti, jako

vítěze Horákova memoriálu a to:

Ca       – klec  41,samička   C3-5/ S65   př.Harašta František

ČRex     – klec 372 ,sameček  C3-5/ S501  př.Přikryl Miroslav

Jako nejlíp typizovaní jedinci a vítězové Pauchova memoriálu jsou:

Ca       – klec 209, samička  C4-5/S910   př.Opavský Josef

TčRex    – klec 526, sameček  C1-5/S402   př.Přikryl Petr

Posuzovatelé po posouzení provedli výběr nejlepších zvířat,z nichž v každé kategorii určili vítězného samce a samici(viz.tabulka).          Na další 4 samce Ca a 10 samic Ca čekaly Čestné ceny. Vyhodnocené samice jsou zapsány do Plemenné knihy jako EM-elitní matky, a tuto skutečnost by měly obhájit na příští Speciálce svými potomky.           U barevných rexů bylo mimo vítězných zvířat rozděleno ještě dalších 33 Čestných cen. Rovněž byla vyhodnocena klubová soutěž o Mistra klubu v jednotlivých kategoriích (viz.tabulka).                                 U barevných rexů pak byl udělen Putovní pohár na nejlepší kolekci Mistra bar.rexů,který získal př.Caithaml Milan na ČiRex –  383.0bodů.   Mimo to udělil ředitel výstavy př. Bl.Stejskal Č.cenu na nejlepšího králíka výstavy,a tím byl samec TčRex   C1-5/S402   oc.96,0bodů     chov. Přikryl Petr.                                                    ZO Týniště n/Orl. udělilo na památku zemřelého člena Rex klubu a ZO Týniště jako Memoriál Podolského na nejlepšího Ca v 5+6pozici.       Pohár byl na samičku  C4-5/S2802  oc.96,0b.(19,5+9,5b.)  př.Harašta Fr. Dále byly předsedou klubu uděleny 3 ČC pro nejlepší králíky nečlenů Rex klubu, a to na:                                                        Ca       kol.S3      283,0 b.     Nývlt Lukáš                      ČiRex    kol.S3      283,0 b.     Hudec Petr ing.                  ZČiRex   kol.2+2     378,5 b.     Caithamlová Dana

Vyhodnocení výstavy a předání Čestných cen proběhlo na klubovně v sobotu 17.1. Pro veřejnost byla výstava otevřena v sobotu. Své majitele změnilo hodně rexů, k prodeji bylo nabídnuto víc než 440 ks.Výstava byla ukončena v sobotu ve 14 hodin.

Kastorexe posuzovali systémem A-B-C př.Haspra P.,Víšek J.,Maxa St,      a se 40ks vypomohli př.Vacek J. a Chadraba K. Posouzeno bylo 252 ks Ca s průměrným oceněním 94,38 bodů.

Mistrem klubu Ca se stal př.Kraus Jar.ing.,který získal ocenění 572,5b. 2.místo obsadil   př.Opavský Jos.   s kolekcí    572,0bodů.

O titul Mistr klubu v Ca soutěžilo 26 šestičlenných kolekcí v sestavě 3+3 sourozenci ze dvou línií a obojího pohlaví.Čestné ceny obdrželi: 5x př.Kraus Jar.,2x Harašta František, 1x Opavský Jos.,Kuta Lad., Neugebauerová Jana, Urban Petr, Vrba Rud. a Fořt Libor.

Barevní rexi, byli posuzováni systémem dle rozdělení do skupin agutti, celobarevných,s kresbou A-B, malých a zakrslíků.                Posouzení provedli př.Tomašov M(SK),MVDr.Martinec M., Vacek J., Chadraba K., Pozdník Č. a Caithamlová D..                      Barev.rexů bylo celkem 349 ks ve 31 plemenech či barevných rázech s průměrným hodnocením 93,69 bodů.                                        O titul Mistr klubu barev.rexů se bojuje v 5ti kategoriích s kolekcemi 2+2 sourozenci ze dvou linií a obou pohlaví.V mistrovské soutěži bylo přihlášeno 36 kolekcí. Rovněž tak je soutěž i o vítězné 1.0 a 0.1 v každé kategorii (viz.tabulky).                                        Mimo to obdrželi na nejlepší zvířata Čestné ceny chovatelé:           5x Měsíček Rad.,3x Hrubeš P., 2x Husák P., Caithaml M., Lavingrová Jana, Chadraba K., 1x Kesner L. ,Harašta Fr., Holeček Jiří, Mey Jürgen, Faber Andr.(oba SRN), Machálek P., Pelikán Vl.,Přikryl P., Fišer Jos., Hejda Zb., Semerák D., Vajner K., Kosek J.,Přikryl M., Suchánek P.,a Fencl J.

Vítězné ceny rok 2016

plemeno  

klec 

pohlaví   

LU / PU

ocenění

chovatel  

Ca

202

1.0

3-5/S1550

96,0

Vrba Rud.

Ca

209

0.1

4-5 / S910

96,5EM

Opavský Jos.

Skupina: A - agutti

ČiRex

319

1.0

1-5 / S906

96,5

Caithaml Milan

SsRex

254

0.1

1-5 / S1503

96,5

Fišer Josef

Skupina: B - celobarevní

ČRex

392

1.0

2-5-1 / S12

96

Gottschald Thomas SRN

MRex

309 

0.1

3-5 / S10

95,5

Fišer Josef

Skupina: C – s kresbou

DSčRex

442  

1.0  

1-5/17-1

96,0  

Lavingrová Jana

DSmRex

460

0.1 

4-5/ S15

95,5 

Fencl Josef

Skupina: D – malá plemena

RysRex

508

1.0

4-5 / S912

96,0

Pelikán Vladislav

TmRex

532

0.1

1-5 / S404

95,0

Přikryl Petr

Skupina: E - zakrslíci

ZCa

550

1.0

5-5 / S24

95

Chadraba Karel

ZbčoRex

586

0.1

6-5 / S16

96

Kozubík Milan

Mistři Rex klubu rok 2016

Plemeno

skupina

linie

klece

body

chovatel

Ca

Ca

45+0

69-74

572,5

Kraus Jaroslav ing.

ČiRex

A-agutti

9+15

318 - 321

383,O

Caithaml Milan

BčoRex

B-celobarev.

0+8

293 - 296

380,O

Vajner Karel

DSčRex

C-s kresbou

0+0

420 - 423

377,O

Měsíček Radomír

TčRex

D-malá pl.

4+8

525 - 528

380,5

Přikryl Petr

ZbčoRex

E-zakrslí

0+0

585 - 588

380,5

Kozubík Milan

MISTR MISTRŮ barevní rexi

318 - 321

383,O

Caithaml Milan

Článek o celé výstavě s popisem jednotlivých plemen vyjde v Chovateli. Katalog i s oceněním      je v sekci 46.Spec.výstava

 

                  Slovenská CVZ NITRA 11.12.2015

Posuzovatelé: dle rozpisu SÚOKCHK. Od nás bylo 7 posuzovatelů.

K posouzení jsem měl 56ks králíků, z toho bylo 10 kolekcí.

56 ks Ca a 4ks ZeRex.

Posuzovalo se dle Slovenského Vzorníku, kde jsou mírné odchylky od našeho.

Hmotnost:nebyl problém, vše v normě.

Tvar: z tvarových vad nejčastěji volná kůže až lalůček, více,či méně vystouplé hrboly kyčelních kostí, 2x náběh na prošlap HK, 3x drát.konec pírka. 1X Neklasifikován- juvenilní-nevyvynutý penis. Naopak bylo hodně králíků chváleno za VD záď, pevnou kůži a celkově za VD tvar. Dal jsem 5x 19,5 bodu.

Typ: z typových vad nejčastěji měkčí konec uší, volnější ucho s náběhem na rozklesání, 1x užší hrud.partie. Naopak bylo hodně králíků chváleno za VD hlavy, těla,a celkě za VD až výbornou typičnost. Dal jsem 14x 14,5b. a 3x 15,0bodů.

Srst: nebyla ještě zcela hotová,hlavně zádě, jsou to přece jen rexi. Několikrát byla poznámka řidší srst. Naopak bylo i dost pochval za VD hustotu. Dal jsem 1x 19,5bodu(ZeRex).

Barva: U Ca -byla krycí barva většinou VD, zatažená,scházelo jen něco na bocích, případně zádi. Byly VD čisté hrud.končetiny, a několik pochval za VD krém.břicho, VD závoje. Naopak bylo několik poznámek na světlý boční pesík, či zašedlost na zádi. Asi 3x náběh na pásky HK, 2x tmavší závoj, 2x náběh na bíl.skupinu.

U ZeRexů -byly jen 4ks, ale VD v kr.barvě,jen ještě malinko ty zádě. 1X zamodralý nádech, a navíc náběh na bíl.skupinu.

Podsada,mezibarva: podsady a mezibarvy většinou odpovídaly. U některých Ca byly pochvaly za sytost,ostré ohranič. a lesk mezibarvy. Podsada u 2ks ZeRexů výborná, u zbylých solidní.

Péče a zdraví: 2x otlaky pánev.končetin, 1x hůře čitel.tetování. Jinak bez problémů.

Návrhl jsem, a byly uděleny tyto ČC:

1676-1679       Ca 382,5b. Mistr SK        Hegedüš Gabriel,Mostová

1680         1.0Ca  96,5b. Šampion 1.0     MCH -Hrnčík Lukáš,Jasenica

1690         0.1Ca  96,5b. Šampionka 0.1   Kopecký Milan, Nadlice

1742       0.1ZeRex 96,0b. Šampionka 0.1   Reménység Ernest,Farná

1688-1691       Ca 381,5b. Cena předs.Rex klubu ČR   -Kopecký Milan

Oceněným blahopřeji, měli kvalitní králíky.

SCVZ v Nitře jsem posuzoval předloni, a když to porovnám, tak se hoši chovatelé dost zlepšili. Byla lepší hustota srsti, lepší krycí barva, čistota hrud.končetin a rovněž podsada a mezibarva. Rozhodně na mne kolekce Ca působila ucelenější-vyrovnanější, samozřejmě až na vyjímky. Co se trochu zhoršilo, je volnější kůže.

Mimo Ca, a ZeRexů, bylo ještě vystaveno:

31 ks    SsRex   Mistr SR    -1736-1739    383,5b.   Supukovci

16 ks    MRex    Mistr SR     -1746-1749    381,5b.  Forberger Št.

8 ks     OrRex   Mistr SR    -1762-1765    382,0b.   Forberger Št.

8 ks     Č Rex   Mistr SR    -1774-1777    383,5b.   Gabriš J.

8 ks     Ha Rex         nejl.oc. 95,5b.              Imrichová H.

4 ks     DsčžRex Mistr SR    -1786-1789    380,0b.   MCH Britaňák Mich.

6 ks     Rys Rex       nejl.oc.  94,5b.              Štefek P.

6 ks     KumRex       nejl.oc.   95,5b.              MCH Malárová E.

5 ks     BčoRex       nejl.oc.   95,5b.              Gabriš J. a Pósa G.

18ks     minirex gepardí  1.0 Šampion  96,0b.        Szigeti L.

Dále byly      2ks DsčRex,     2ks DSmRex     2ks DsčžRex

1ks ZssRex     1ks ZZeRex      2ks ZCa        3ks ZMRex

1ks ZČiRex     2ks ZČRex       1ks ZDSčRex    1ks ZDSčžRex

2ks ZMSmRex    4ks ZRčRex      1ks ZbčoRex

V novošlechtění bylo ještě     2ks Rex Štrbský gepardí  a  4ks Zgepardí

Výstava byla výborně připravena, stoly připraveny v uličkách dle posuzovatelů,pomocníci z vet.školy VD. Výstaviště v Lysé by se mohlo jet podívat, jak má vypadat příprava a něco se přiučit.

                                                           Milan Kozubík

 

 

 

                                  Barevní rexi na CV v Lysé

Na Celostátní výstavě v Lysé jsem spolu s Lenkou Kadeřábkovou posuzoval barevné rexe.

Jako celek nebyli králíci špatní, ale bylo i hodně drobných vad, které by se daly odstranit pečlivější přípravou, nebo prohlídkou před odvozem na výstavu. Všeobecně se v tvaru vyskytovaly volné kůže až laloky, mírně až dost vystouplé hrboly kyčelních kostí,, několikrát náběhy na prošlap hrudních končetin.Byly ale i výluky za vady pohlaví. Naopak byly i pochvaly za VD zádě a celkově za tvar. Podobné to bylo s typem, kde se králíci dost špatně předváděli, spíš leželi na břiše.U některých byly žehlené uši, nebo náběhy na rozklesání.Tam kde byl problém s hmotností byly užší hrud.partie, nebo slabě osvalená těla.U některých samců ještě jemnější hlavy. Opět u některých zvířat to bylo s pochvalami za VD typ. V srsti ještě nebyli králíci hotoví(boky a zádě). Byli králíci s řidší srstí, hlavně pak v zátylcích.V 7.pozici péče a zdraví bylo několik králíků s neošetřenými drápy, hůře čitelným tetováním. Asi u 4ks byly otlaky na pánev.končetinách. A nyní již k jednotlivým plemenům:

SsRex:4ks)-Nebyli špatní, ale bylo by třeba zahradníka k vypletí bílých chlupů. Jinak krycí barva a závoj nebyly špatné.

BčoRex:8ks-u těchto králíků byla VD těla a hlavy. Někteří měli volnější ucho.Jejich kvalita se potvrdila tím, že byl mezi nimi samec s 96,0body Šampion(chov.J.Kosek) a samice s 96,5body Šampionka(ch.K.Vajner). Kolekce 2431-2434 s 382,5 bodem byla MČR a dále jako nejlepší kolekce jak rexů(P10),a celé výstavy(P2)chov.K.Vajner. Další kolekce, která byla navržena na Čest.cenu byla 2427-2430 s 380,5 body(ch.J.Kosek).

Mrex:10ks-králíci měli dobrý odstín krycí barvy, ale bylo hodně náběhů na bílé skupiny a dokonce i výluka. Tady byla právě dost patrná ta slabší příprava.

ČiRex:10ks-opět velmi slušné závoje mimo asi 1-2ks, u 2ks náběh na pásky,ještě nehotové boky a zádě.

OrRex:10ks-byli zde králíci s okresní registrací, kteří byli s VD krycí barvou, čistí,typičtí.Samec v kleci 2455 obdržel 96,0bodů a Šampiona(ch.M.Martinec).Podsada byla krémová i na spodině pírka. Na Čest.cenu byla navržena i kolekce 2455-2458 s 379,5 body.

DSčRex:34ks-v tvaru byli VD,.ale i se všemi jmenovanými vadami. V kresbě to bylo rovněž nahoru a dolů. Velikost skvrn byla solidní, ale i slité skvrny,hoší rozmístění skvrn, náběhy na řetízky.Prostě jsou to strakáči, u kterých se mohou vyskytovat rozmanitosti. Čistota barvy a skvrn byla dobrá.Mistrovská kolekce byla v klecích 2485-2488 s 379,0body(ch.P.Radosta). Na Čest.cenu byla ještě navržena kolekce 2473-2476 s 379,0 body(ch.R.Měsíček).

DSmRex:6ks-tito králíci se mi líbili pro dobrý odstín barvy, ale platilo zde to co u černých.Skvrny byly o něco větší, a rovněž i slité.

DSčžRex:50ks-tady to bylo již složitější. Skvrny byly drobnější, místy slité,dva králíci se podobali gepardí kresbě,rovněž kresba hlavy byla někdy problémová,scházela jedna barva, uši nebyly vždy tržené.Přesto ale bylo dost králíků velmi solidních. Mistrovská kolekce byla 2516-2519 s 379,0 body(chov.R.Měsíček).

RhRex:4ks-tady bych doporučil chovateli, aby si dobře hlídal hmotnost, která byla na horní hranici!! Rovněž laloky u samiček nevěstí nic dobrého.Kresba a poměr barev nebyl špatný. Jedna samice měla tmavší hlavu.

TmRex:4ks-dělal jsem 2ks, které se mi líbily. Jen méně pravidel. oční kroužky. Tříslo bylo i na spodině pírka. Samozřejmě že nebude s modrou barvou takový kontrast třísla jako u černých. Kolekce obdržela 377,0 bodů a byla navržena jako rezerva na ČC, která ale asi nebyla.

RysRex:6ks- typičtí,tvarově VD,solidní krycí barva a závoj, jen ještě nebyla zcela hotová podsada.Kolekce 2562-2565 s 380,5 body navržena na Čest.cenu(ch.Vl.Pelikán).

Králíci u nichž byly navrženy Čestné ceny si je zasloužili. Nevím však, zda to byla pravda, a zda ty návrhy skutečně prošly? Všem oceněným blahopřeji.

Blahopřát nelze výstavišti v Lysé, které zajišťuje rozestavení klecí a přípravu posuzování. Kdo tam byl, tak ví o čem hovořím. Malé úzké uličky, tma v hale, vedro, smrad,chudáci králíci. Posuzovatelům nepřipravené stoly, každý si musel potřebné doslova vydobýt, kdo nestihl, musel se spokojit třeba s bednou od slámy, o dostatku pomocníků raději nemluvím. Jeden kolega (SFM) si musel dokonce nosit králíky sám, a k zapisování se domluvil s koleginí(HD).

                                                                  Milan Kozubík

 

 

 

55.Tradiční velikonoční výstava drobného zvířectva PŘELOUČ-4.-5.dubna 2015

I přes nepřízeň počasí a celkově nevhodný termín se v Přelouči sešla poměrně solidní konkurence (celkem 1.001 zvířat v soutěžních expozicích KHD od 170 chovatelů). Ze 409 skutečně vystavených králíků bylo 33ks rexů,které vystavilo 9 chovatelů(z toho 3 z Rex klubu). U rexů potěšila především pestrost(12 barevných rázů) a s ohledem na termín i kvalita. Ta byla vyjádřena nejen ziskem Poháru pro nejlepší 0.1 výstavy a 2 čestnými cenami, ale i bodovým průměrem , který činil 94,2b.. Posuzování se tentokrát ujal př.B.Dvořák a kvalitu rexů si pochvaloval. Nutno podotknout, že s ohledem na termín výstavy byli v drtivé většině předvedeni dospělí králíci, jejichž kvalita byla již prověřena na předešlých výstavách, vč.Speciální výstavy rexů v Týništi. Pro podrobnější přehled uvádím výpis z katalogu:                                                                 Kastorex:

391    1.0    2-4/ S5205     95,0       Fencl Jos.

392    1.0    2-4/ S22       93,5       Charvát Jar.

393    1.0    2-4/ S78       95,0

394    1.0    5-4/ S5454     96,0ČC               

395    1.0    3-2/ S5415     93,0       Šplíchal Jin.

396    1.0    5-3/ 16-41     94,5

397    0.1    2-4/ S5482     95,0

398    0.1    2-4/ S25       95,5 Pohár-0.1       

Rex bílý červenooký:

399    1-0    2-4/ S1        94,0       Kosek Jiří

400    1.0    2-4/ S2        94,5

401    1.0    3-4/ S301      94,0

402    1.0    3-4/ S302      94,5 377,0            

Rex činčilový:

403    0.1    9-4/ 14-7      94,5       Vlastník Jarosl.

404    0.1   10-4/ 14-9      94,5

405    0.1   10-4/ 14-8      94,0                  

Rex havana:

406    1.0    2-4/ S501     94,0        Charvát Jar.

Rex modrý:

407    1.0    1-4/ S801     95,0        Kosek Jiří

408    1.0    2-4/ S804     93,5        Vlach Old. MCH

Dalmatinský strakáč černý rex:

409    0.1    4-4/ S74      93,5        Fencl Jos.

410    0.1    8-4/ 15-5     94,0        Vlach Old.

411    0.1    8-4/ 15-3     94,0

412    1.0    4-3/ S2403    95,0

413    0.1    1-3/ 15-1     94,5

414    0.1    3-3/ 15-5     94,5                   

Dalmatinský strakáč černožlutý rex:

415    1.0    2-3/ S19      94,5         Fencl Jos.

Dalmatinský strakáč havana rex:

416    1.0  2.4.5/ F65      95,5ČC       Fencl Jos.

417    1.0  11-4/ 56-1      92,0         Kukla Vlast.

Dalmatinský strakáč modrý rex:

418    1.0   5-4/ 38-5      93,5         Fencl Josef

Zakrslý kastorex:

419    1.0   3-4/ S5        94,0         Fencl Josef

Zakrslý dalmatinský strakáč černožlutý rex:

420    1.0   6-4/ S16       94,0        Fencl Josef

Zakrslý modrý rex:

421    1.0   8-4/ 53-3      94,0        Souček Lukáš

422    0.1   8-4/ 53-4      93,0

423    0.1   8-4/ 53-5      93,0  280,0

Zapsal Kosek Jiří

 

 

 

                             Názor.
Na výroční schůzi Rexklubu jsem mluvil o posuzování 3. a 5. pozice u Ca. I když šlo pouze o krátký příspěvek, byl myslím podle ohlasu dobře přijat. Přesto a i proto, že ne všichni byli přítomni si dovolím téma trochu zopakovat a rozvést. Domnívám se totiž, že v náhledu na tyto pozice je kořen problému většího rozptylu hodnocení Ca nejen na poslední speciálce.
Alespoň v krátkosti i o ostatních pozicích. V hmotnosti nebývají větší problémy. Tvar je tradiční problémová pozice, dnes už ani ne v průběhu zádi, ale v nášlapu hrudních končetin a volné kůži.
Pokud jde o typ, vzpomenu dávnou scénku v Brně na CV, kde jsme stáli se staršími kolegy, chovajícími Dsrexy a přítel Šenk povídá: „Podívejte na ten ladný pohyb, to kočičí tělo..“ Ano, kastorexi a rexi vůbec, jsou sportovním, kožešinovým plemenem. Vezmeme-li na pomoc vzorník, praví: „Tělo je mírně protažené, válcovité, na přiměřeně silných končetinách. Krk je vzhledem ke krátkosrstosti znatelnější. Hlava je krátká, se širokou čelní a nosní partií, pěkně zakulacená, u králic jemnější. Uši pevné, vzpřímené … jejich délka 11-12 cm.“ Jistě, mnozí namítnou, že vzorník vznikl před lety a tyto formulace pochází již z předchozích vydání. Navíc je dnes snaha posuzovat typ jednotně, spíše podle zavalitějších plemen, leč kastorek není Nb. Zde si dovolím citovat kolegu Pavla Haspru: „ Vzorník je moje Bible.“.
U srsti jsme se již dobře vyrovnali s délkou, ale zápasíme se strukturou. Vzhledem k tomu, že ostřejší, tvrdší, srst má více pesíků, které rády přečnívají a bývají světlejší, dostáváme se někdy k srsti jemnější, mírně zkadeřené v zátylku. Bohužel, oteplení před speciálkou se podepsalo na stavu srsti, králíci začínali přelínávat, podrůstat. Tam se však posuzuje vylínaná část.

To už trochu souvisí s povrchovou barvou. Osobně ty světlé pesíky považuji za dost nebezpečné a hlavně nevzhledné. Navíc nám bývá poslední dobou vytýkán tmavší závoj. Vezměme na pomoc opět vzorník: „ Barva krycího chlupu je bobrovitá, červenohnědá, podobná barvě čerstvě vyloupnutého kaštanu. Tato krycí barva má zasahovat co nejníže na boky zvířete. Černé konečky krátkých pesíků tvoří na krycí barvě tmavší nádech, kterému říkáme závoj...“ Přičemž přípustnou vadou je nestejnoměrná barva, slabší nebo silnější závoj..., nepřípustnou vadou chybějící závoj. Jako příklad jsem uvedl zvíře s ucelenou krycí barvou, zataženou až ke břichu – zde by byla na místě známka 20b, ale pokud je závoj tmavší, navrhoval jsem 19b, tzn. tmavší závoj trestám srážkou 1b, to už je citelná ztráta. Ano, bude-li mít králík světlejší boky, dostane 18,5 či 18b podle rozsahu. Jinak by to bylo dost přehnané v porovnání s jinými plemeny s divokým zbarvením. Ten kastorex je přece jen někde jinde. Když bychom vzali jiný příklad, králíka se správným závojem, bývá tu problém s dotažením barvy boků, náznaky pásků, asi by králík skončil na 18 či na 18,5 bodu. Jde o to, najít ten kompromis. Snad to nedojde do podobného stádia jako kdysi s posuzováním lalůčků u samců. Nakonec se dilema - buď čestná cena a přehlídnout, nebo výluka, řeší dnes výrokem: „Náznak lalůčku.“ a citelnou bodovou srážkou.
Barva podsady a mezibarvy, to bývá parádní disciplína kastorků, i když je dotovaná pouze 10 body. Letos se v menší míře projevilo to přelínávání i zde, barva byla místy matnější, jen málo zvířat dosáhlo na absolutorium.

A nyní se budu trochu opakovat (již jsem o tom psal), ale to téma považuji za obecné a velice důležité. Dovolil jsem se zmínit ještě o nešvaru, který by vlastně měl patřit do 7. pozice - Péče a zdraví. Jako posuzovatel si dovedu zvíře představit i když odmítá zaujmout výstavní postoj, je to však otázka představivosti. Buhužel, jsem také fotograf a fotoaparát představivost nemá, ten nelže. Náš vzorník je v tomto benevolentní, Švýcaři by zvíře neposoudili. Prostě ta úroveň přípravy zvířat na výstavu není jen o drápech, pohlavních koutcích a srsti, ale i o tom postoji. Snad by nám ti šampioni mohli stát za trochu pomazlení. I za ten postoj potom něco vydělají, schovají volnou kůži i prošlap.

Tož doufám, že se mi těch pár postřehů podařilo srozumitelně vysvětlit. Přeji pěkné letošní odchovy a hlavně zdraví, aby se měl kdo o ně starat. Prosím neusnout, vavříny jsou ošidné.
                                                        Standa Maxa

 

 

             Kastorex, a neb vliv přepřahání na našeho kastorka.
Zajímavý název, ale pokusím se vysvětlit. Často na chovatelských akcích, ale i na jiných, se mne ptají, proč je málo článků o rexech. Těžko vysvětlovat, že na různá periodika mám vliv asi jako na otáčení zemské osy. Dnešní doba je hektická a i evoluce králíka tomu odpovídá. Ale vše z něčeho vychází. Pokud jde o historii Rexklubu, mohu poukázat na obsáhlou rukověť z pera kolegy Milana Kozubíka, smekám před jeho pečlivostí, byla to obrovská práce. Ale dovolím si z této práce čerpat. Jsou události, u kterých jsem nebyl a on to má tak pěkně popsané. Z původních zakladatelů tohoto klubu již nikdo nežije, i když některé pamatuji. Ale potom do klubu přistoupila parta harcovníků, z nichž někteří jsou dodnes a ke kterým vzhlížíme s úctou. Před pár lety jsem psal o přepřahání v souvislosti s výměnou výboru klubu. Ale to přepřahání je možno chápat obecně, jako generační výměnu.

Ta parta dlouho držela pohromadě, velkou ranou byl odchod př. Jakubce a Vlastimila Hrubeše. Velkou ztrátou byl i odchod posuzovatelů př. „řidicího“ Millera a později Lad. Boňka. Je vždy dobré když klub má posuzovatele s citem pro svá plemena. Po smrti otce převzal registraci a plemenitbu Pavel Hrubeš a předsedou se stal Fr. Hovorka. Po dvou obdobích skončil po trochu teatrální oslavě výročí klubu. Došlo k tomu zmíněnému přepřahání, předsedou klubu se stal Milan Kozubík. To je moc výkonná. Ale podívejme se na ten element tvůrčí, na Mistry klubu, najdeme tam jména Jos. Koukal (již není členem), J. Podolský (zemřel), Mil. Hrabal, Ant. Drlík, Fr. Nenička, z vítězů mohu jmenovat J. Holečka, Fr. Nedbala, ale jsou tam i mladší Harašta, Kuta, Kraus, Baier, Machálek, Opavský atd. Je zajímavé, že ti staří dokázali udržet ten nejvyšší standard až do dnes. Nyní už se přece jen začíná ta mladší generace více prosazovat. I když ty starší mezi sebou rádi vidíme.
Nyní se podívejme na vývoj kastorexů (u ostatních rexů to bude podobné, i když ne stejné). Ještě ve zmiňované publikaci Milan Kozubíkk apeluje na držení našich českých linií. Ale uvolněním hranic se přece jen k nám dováží více zvířat, a i když jejich odchovy prochází přes „nultou“ linii, množí se linie po importech. Má to své pro a proti. Jistě, je tu snaha co nejdříve uspět, na druhé straně otázka, jak import naváže. Ona ta genetika není tak jednoduchá. Navíc v Evropě platí jiná pravidla křížení, a tak dochází k mnoha překvapením.

Přesto si myslím, že snad především díky zkušenostem těch starších, ale ti mladší už také umí, se podařilo najít snad optimální cestu a přetavit ty nejlepší importy do našich chovů. Uřčitě k tomu pomohla i typizace. A zde si dovolím podotknout, že nejde o to, ji napsat do rodokmenu, ale umět s ní pracovat. A ještě něco, co každý klub nemá, spolupráce klubařů. Často slýchávám od chovatelů, že byli v Týništi a nezbylo na ně. Je to prostě tak, kamarádi si vymění zvířata napřed mezi sebou. Ale znám dost případů, kdy chovatel přijel na speciálku, pomohl, poseděl, seznámil se a odvezl si pěkné zvíře. Prostě ho vzali za svého.

Po letošní speciálce jsem konstatoval, že to byl zatím nejlepší ročník. Podařílo se ustálit hmotnost, vymítit ty 5kilové rambuláky i malé mrňousy. Bolavou pozicí zůstává tvar, ale to je možná i poruchami ve výživě, na supergranule každý nemá. V typu zmizely dlouhé, těžké uši, tělo je válcovité, ale ne robustní pecivál. To odpovídá vzorníku, nemůžeme ze všech králíků dělat masné plemeno. U špičkových kastorexů máme i odpovídající sílu hrudních končetin. V srsti se už tolik nepereme s délkou, někde spíše s hustotou a strukturou. Někde bývá srst jemnější a reaguje na el. potenciál člověka. Problémem je trefit se s přelínáváním zvířete na termín výstavy. U králíka s normální srstí to není tak patrné, u rexa je to alfa i omega. Máme mnoho odpůrců, kteří nám vytýkají tmavší závoj, o tom už jsem psal. Nedávno jsem posílal kolegům pro srovnání Bodiv a Ca focené stejný den. Nesrovnatelné, belgičák světlejší boky s nevyrovnanou barvou (tím nebrojím proti BO), Ca barvu krásně zataženou do boků, vyrovnanou, tmavší závoj. Podle kritiků by měli oba dostat cca 18,5, já říkám vyrovnaná ucelená barva za 20,- , trestám tmavší závoj – 19,-. Jistě, je třeba trestat delší, světlejší pesíky na bocích a zádi. Ty jsou nebezpečné a šance, že přelínají je dost malá. Ale ona ta krycí barva souvisí i s podsadou a především s mezibarvou. Pokud nám předkládají ke srovnání německé kastorexy, ano mají slabší závoj, ale jejich mezibarva není tak ohnivá, je spíše hnědá. My máme dost zvířat s krásnou svítivou červenohnědou mezibarvou. Pravda, někde je to i otázka šířky. Ale pokud jde o podsadu, myslím, že se nám podařilo vymítit tu slabší či mizející podsadu na břiše. Bohužel, zbývá nám ta vlastně nejsnazší pozice – Péče a zdraví. Poslední dobou často, častěji to ani nejde, říkám, chovatel je lajdák (v překladu dlouhé drápy, nečisté pohlavní koutky apod.) nejde jen o rexe, a přidávám, že ten králík mohl dostat o půl bodu více. Ale jde také o otlaky, především pánevních končetin, tam je rex dost zranitelný.

A co říci na závěr? Vstávat, neusnout na vavřínech! Je třeba si uvědomit, že dnes má každý možnost dovézt importa či koupit u nás a ti s okresní registrací nás dohání. Přát pěkné odchovy je pozdě, tak hodně úspěchů na výstavách a nashledanou v Týništi.
Standa Maxa

 

                   Kastorexi v Týništi 2015.

V lednu 2014 jsem bohužel na speciálku nemohl, doktoři neměli pochopení a nechtěli mne z těch hadiček odpojit. Ale jak to jen trochu šlo, už jsem zase jezdil posuzovat a mazlit se s králíky. Na rexy mám prostě slabost a tak jsem si moc vážil toho, že se mi dostalo té cti posuzovat kastorexy na výstavě v Komárově (mláďata), v Lysé (NV) a v lednu 015 v Týništi. Pár rexů jsem potkával i během roku na jiných výstavách. Pokusím se zde podělit o dojmy a moje názory na kvalitu zvířat sezony 014.

Výstava v Komárově v září je takový první nástřel, počasí ještě nedovoluje lepší kvalitu srsti, jde většinou , mimo ledňáků, o mláďata, ale už i zde bylo patrné, že ta kvalita bude dobrá. Rýsoval se tam pěkný typ, pravda tvarové nedostatky tam byly, nadějně vypadala srst, barva i závoj.
Příjemně překvapili kastorexi v Lysé. Bylo jich poměrně dost, díky soutěži okresů i okresně registrovaných. Tam je opravdu znát, že i někteří neklubaři se naučili dělat kvalitní kastorexi. Došlo zde k zajímavému jevu, zatímco samcům v typu jště něco chybělo, samičky byly vyspělé, zatím ještě nepovolené pod krkem, v srsti s ucelenou barvou (někde s tmavším závojem).

Týniště překvapilo něčím jiným. Při první prohlídce kolem klecí bylo znát, že už jsme se snad zbavili delších, těžkých uší. Většinou zde byla pěkná stavba ucha, někde trochu slabší (žehlené), díky teplu místy rozklesávání. Hlavy, zvláště u samců, pěkné, i když ne hrubé. Více pohled v kleci neprozradil, to až na stole. Po předběžné prohlídce několika zvířat, jsme se rozhodli poněkud tolerovat srst, kde vlivem teplého počasí začali králíci pouštět chlup a srst nebyla tak hustá, byla jemnější a méně pružná. Ale vše má své meze.

Takže jdeme na stůl. Váhově bez problémů, do rozmezí na 10 bodů se vejdeme. Ve tvaru ty běžné bolístky, vystouplé kyčle v různém stadiu, možná díky počasí i více volnější kůže a na můj vkus dost prošlapů. Když jsem spolupracovníkům vysvětloval, že ten králík s delšími drápy ani dobře našlápnout nemůže, přikyvovali. Odbočím, fotil jsem, foťák nelže, leccos dovedu i upravit, ale vše ne. Někde je to dáno i tenčími končetinami, což už je otázka typu. Jinak poměrně pěkný typ těla, hlavy a většinou i uší. U některých právě dospělých samců jsem konstatoval, že „je doma málo fackovali“, ta hlava ještě nebyla vyvinutá, snad dojdou. O srsti jsem už trochu mluvil, je dost jemnější srsti, větinou dobrá délka a hustota. I přes vliv počasí pár jedinců s hustou srstí. Ta jemnější srst je i díky tomu, že u srsti hrubší se těžko ubráníme těm delším pesíkům, které navíc bývají světlé. Takže k barvě, většinou opravdu pěkně ucelená barva, zatažená až ke břichu, čisté hrudní končetiny, radost pohledět. Ano, ten závoj je trochu tmavší, je zima, a je třeba si uvědomit, že pokud jsou barva i závoj vyrovnané, je i při tmavším závoji nutno přiznat při fiktivním počítání plus a minus bodů, že by králk neměl být příliš trestán. Pokud jde o podsadu a mezibarvu, většinou na velmi dobré úrovni, i když snad díky tomu počasí na plný počet bodů to nebylo.
Takže celkem, několik zvířat s klasifikací
v , vítěz i vítězka prošli přes náš stúl, bohužel i několik výluk a několik pouze dobrých zvířat. Jinak velmi dobrá zvířata, rozložená od 93 po 95,5 bodu. V tomto směru spokojenost, na jednu věc si ale dovolím postěžovat. Jak při posuzování, tak při focení, jsem zjistil, že ta zvířata nejsou zvyklá na zacházení. Chápu, že se králíkovi nelíbí poloha na zádech, ale aby se králík nedokázal postavit? Ti králíci vůbec nejsou zvyklí na výstavní postoj. Snad děláme chovatelstí jako koníček při kterém si chceme odpočinout, odreagovat, tak si myslím, že vyndat králíka na stůl, pohladit, postavit za uši, to je vlastně odměna pro něho i pro nás. Často říkávám, když králík na stole panáčkuje: „Nežebrej!“, ale on nějaký půlbodík vybojuje.
A co zbejvá, omlouvám se, ale teď nemyslím tu písničku od Mikyho Ryvoly. Ale přeji všem pěkné odchovy a úspěchy na výstavách. Ale přece ještě, hlavně zdraví.

                                                            Standa Maxa
 

MISTŘI KLUBU 

              
Plemeno skup. linie klece body chovatel
Ca Ca 8+52 16-21 572,5 Drlík Antonín
Či Rex A-aguti 0+9 270-273 378,5 Caithaml Milan
Bčo Rex B-celob 6+8 230-233 381,5 Vajner Karel
Dsč Rex C-strak 16+0 358-361 380,5 Měsíček Radomír
Rys Rex D-malí 9+13 453-456 380,5 Pelikán Vladislav
ZDSč Rex E-zakrs 0+0 552-555 . 381,0 Měsíček Radomír
MISTR MISTRŮ bar.rexů     230-233 381,5 Vajner Karel

 

Vítězové 2015          
plemeno pohlaví klec LU /PU ocenění chovatel
Ca 1.0 .85 C2-4/S4545 .97,0 Kraus Jaroslav ing.
Ca 0.1 .79  C3-4/S4562 .97,0 Kraus Jaroslav ing.
skup. A          
Ss Rex 1.0 .213 C2-4/71-9 .96,0. Husák Pavel
Či Rex 0.1 .268 C3-4/S10 .95,5 Caithaml Milan
skup.B          
Bčo Rex 1.0 .234 C1-4/S801 .95,5 Vajner Karel
Bčo Rex 0.1 .233 C1-4/S806 .96,5 Vajner Karel
skup. C          
Dsč Rex 1.0 .358 C5-4/S1618 .96,0. Měsíček Radomír
Dsčž Rex 0.1 .400 C3-4/S42 .96,0. Měsíček Radomír
skup.D          
Rys Rex 1.0 .454 C4-4/S919 .95,5 Pelikán Vladislav
Rys Rex 0.1 .464 C2-4/S1203 .95,0 Škvařil Vladimír
skup. E          
ZDSčRex 1.0 .555 C7-4/S49 .95,5 Měsíček Radomír
ZČiRex 0.1 .512 6-4-20/S667 .95,5 Wolf Gerd

                                        CV Lysá nad Labem 2014 -dalmatinci

V tradičním listopadovém termínu a na tradičním místě v Lysé n/Labem proběhla letošní výstava drobného zvířectva. Na 765 chovatelů nejen z České republiky (Slovensko, Litva) představilo netradiční (za posledních 10 let nejvíce!) počet vystavených zvířat, více jak 6.800 ks. Expozice králíků čítala okolo 2850 ks, z toho rexů bylo 242 ks (kastorex 108ks, barevní a zakrslíci 134ks). Při zaklecování jsem zářil jako sluníčko, a důvodem byl můj pohled na početné zastoupení rexů dalmatinských strakáčů v normální i zakrslé formě. Nic na tom nemění ta skutečnost, že celkem 37ks dalmatinců bylo z mého chovu. Po mých rozpacích z chabé prezentace tohoto krásného plemene na minulé CV v Lysé (32ks), 44.Speciálce v Týništi (59ks) a letošní CVMK v Litovli (24ks), se na této výstavě představilo celkem 86ks dalmatinců ( černí,modří, černožlutí) od 10 vystavovatelů, z klubu jen já, Jakub Kerman a symbolicky sl.Laubová. Posouzení zvířat se systémem A-B zhostili zkušení arbitři pan Kozubík a slovenský host pan MVDr Peter Supuka. V příloze je výpis z Katalogu s rexi a tituly. Komentář k ohodnocení jednotlivých králíků mi asi ani nepřísluší, ale obecně si myslím,že předvedená expozice se mi jevila jako lehce nadprůměrná, bez nějakých průšvihových jedinců. U černých si nejvíce cením absence králíků s drobnou řetízkovou kresbou. Černožlutí konečně bez dlouhých uší. Modrá varianta od tří vystavovatelů pochází komplet ze zrušeného chovu pana Trešla. Škoda, že tato barva není tak líbivá. Osobně se mi tato zvířata líbila nejvíce. Zakrslí dalmatinci byli vystaveni a posouzeni v duchu výroku zesnulého předsedy posuzovatelů ing.Zadiny u nás na výstavě v Milovicích, cituji “být to hermelín, tak jde ze stolu do půl minuty, ale kolik takových zvířat budu mít za rok možnost posoudit“. Jako nejpilnější vystavovatel zakrslých rexíků v posledních letech si dovoluji napsat, že tentokrát byli v Lysé vystaveni nejlepší králíčci co se typu týče. Kresba s tvarem dá ještě nám chovatelům zabrat. Pohled z uličky do klecí byl příjemným pokoukáním, neboť rexíci se prezentovali oušky okolo 6cm, prostě OK. Zažil jsem za mou kariéru výstavy, kde jsem si nad „odvahou“ vystavovatelů mohl ukroutit hlavu. Jestli jsem na začátku mého příspěvku napsal,že při zaklecování jsem zářil jako sluníčko, pak pro mne asi nejpodstatnějším důvodem jest to, že se snad konečně pro dalmatince blýská na lepší časy. S ohledem na průměrný věk členů Rex klubu vidím jako jednoznačný přínos pro budoucnost chovu rexů dalmatinských strakáčů u nás vstup nových aktivních chovatelů mé generace (s přimhouřením oka), jako je pani Lavingrová s černými, MVDr Usvald s černožlutými, a ing.Patras se zakrslíky. Jmenovaní pocházejí z Polabského regionu, nechybí jim zápal pro chov tohoto náročného plemene. Ode mne mají veškerou chovatelskou podporu, od té teoretické, až po poskytnutí (prodej,zapůjčení) kvalitního chovného materiálu.

Na závěr bych chtěl všem chovatelům a jejich svěřencům popřát do Nového roku hlavně zdraví. Těším se na brzkou shledanou na lednové speciálce v Týništi.

                                                                                            Radomír Měsíček

Výtah z Katalogu:

DSčRex:

vystavovatel                                    ocenění                      kolekce

Hejda  A.                         94,0/94,5/93,0/94,5 - 376,0b.

Lavingrová J.                   95,0/0/94,5/95,5

Měsíček R.                      94,5/95,5/93,5/94,0 - 377,5b.

Měsíček R.                      94,5/95,5/93,0/95,0 - 378,0b.

Měsíček R.                      94,0/95,0/94,5/95,5 - 379,0b.

Měsíček R.                      94,5/94,5/94,5/95,0 - 378,5b.

Kesner L.                        94,0

Lavingrová J.                  94,5/92,5

DSmRex:

Půta F.                           94,0/94,5/Nekl. pro stopy po zranění boků/

Kesner L.                       95,5/93,5/94,0/93,0 - 376,0b.

Kesner L.                       93,0/94,0

Měsíček R.                     94,0/94,0/94,5

DSčžRex:

Kesner L.                       94,0/93,5/93,5/93,5 - 374,5b.

Měsíček R.                    94,5/95,5/94,5/95,5 - 380,0b.     Mistr ČR a ČC

Měsíček R.                    93,5/93,0/94,0/94,0 - 374,5b.

Měsíček R.                    93,5/94,0/93,5/94,0 - 375,0b.

Pech M.                        93,0/94,0/92,5/94,0 - 373,5b.

Usvald D.                      93,5/94,0/93,5/94,0 - 375,0b.

Kesner L.                      93,5/95,0/93,0/93,5

Pech M.                        92,5

ZDSčRex:

Podlipský J.                   92,5/94,0/92,5/92,5 - 371,5b.

Jermanovi N.                 95,0/94,0/95,5/93,5 - 378,0b.

Měsíček R.                    95,0/94,0/95,0/94,5 - 378,5b.

Jermanovi N.                 94,0/89,0

Laubová I.                    93,0

ZDSmRex:       Měsíček R.     94,5

ZDSčžRex:       Měsíček R.     93,0

 

 

 

 

                Kastorexi v Komárově 2014.

Po tom mém výpadku ze speciálky v Týništi v lednu letošního roku, ze zdravotních důvodů, jsem zase jednou dostal možnost si sáhnout na pár pěkných rexů. V Komárově jsem posuzoval kastorky a zakrslé rexíky.
Již při procházení kolem klecí jsem byl mile překvapen, nevím, zda to lze přičíst letošnímu vývoji počasí, rexi se zdáli i v tomto období již vyzrálejší, barevně na vyšší úrovni než vloni. Přihlášených kastorexů bylo 45 ks, asi 3 ks nebyly dodány. A jak se projevovali na stole? Váhově až na pár vyjímek bez problémů. Ve tvaru poměrně slušné zádi, někde trochu volnější kůže, ale také jednou zlomené, křivě srostlé pírko (stane se)a jedna kuriozní vada, která se nevidí často – zlomená, srostlá končetina (patrné pohmatem). V typu jsem si vloni stěžoval, letos byla zvířata dost kvalitnější. U samců již slušné hlavy, méně rozkleslých, delších uší a pěkný typ těla. Rovněž v srsti to byla kvalitnější zvířata, i když někdy ještě nehotová, někde delší pesík, ale ti časnější již s pěknou srstí. Barva se zdá letos nadějná, rýsuje se i pěkný závoj. I zde se projevoval rozdíl mezi ranějšími zvířaty a mláďaty ve stáří 5 měsíců. Tam barva ještě nebyla hotová. Méně bylo i bílých chlupů a pouze 1 králík byl vyloučen za bílé skupiny. Nadějně to vypadá i pod povrchem, zdá se, že podsada i mezibarva budou letos kvalitní. Pokud jde o zdravotní stav, nebyl tam zaznamenán králík s rýmou, jen u jednoho znatelný chrapot a jednou slzící oči. Nejlepší zvířata předvedli Tomáš Ponya, Jaroslav Kraus a Ladislav Kuta.
Druhou část, barevné rexy posuzoval Milan Kozubík, bylo ji více, a tak jsem dostal navíc kolekci Ssrexů. Leč patrně patron Brd Florián tam zaúřadoval při klecování a byli tam rexi modří. Velice pěkná zvířata.
Skupina téměř 30 ks zakrslých rexů byl zajímavá. Ta doba, kdy se vystavoval ZCa a dvě další plemena je za námi.
Jůrgen Mey ještě stále drží Zbmorexy, ta 4členná kolekce byla kvalitní. Zakrslí kastorexi měli slušný typ. Pěkné uši, ale ta barva tam pořád ještě není.
Zajímavé byly dvě kolekce zakrslých čirexů, někde trochu utíká typ, ta barva také ještě není, ale je to určitě zajímavé zpestření.
6 ks zakrslých dalmatinců (3x č, 2x m, 1x čž) nebylo ani mnoho, ani vysoká kvalita, spíše lepší průměr.  4 ks zakrslých Tčrexů příjemně překvapily, zdá se tam lepší ucho, snad i trochu tříslo.Oranžový rex není lehké plemeno a v zakrslé formě to platí dvojnásob, tam bude ještě hodně práce. Je to otázka tvaru, typu u barvy.
Tolik pár poznámek. Musím se omluvit, že nemám obrázky. Když jsem doposuzoval a chystal se najíst a něco nafotit, přišli kolegové drůbežáři, že mi vezmou do H.Týna. Že pospíchají, málem mi nenechali ani najíst. V Tejně (moje domovská organizace ) byla okresní výstava s velkou expozicí drůbeže, hlavně kachen, husí a krůt. Navíc tam byla oslava dne železnice a pikantně i s předstihem pohřeb trati z Týna do Staňkova. Více na mých
www.skorochoros.cz .


                                             Standa Maxa

 

 

                           Velikonoční výstava Přelouč 19.-20.4.2014:

 Na začátku jara bylo k vidění pěkných 382 králíků, z čehož rexů bylo 38 od 10 chovatelů (4x klub a 6x mimo klub). Posuzování rexů se citlivě zhostil K.Chadraba, který přednosti rexů náležitě bodově ocenil, a naopak nedostatky nekompromisně trestal. Počtem i kvalitou ostatní převyšovali kastorexi, kteří získali Poháry pro nejlepší 1.0 a 0.1 celé výstavy. Příjemným zpeštřením pro návštěvníky bylo předvedení ČimRex a ČčpRex, kteří nejsou na našich výstavách tohoto typu příliš k vidění. Právě pestrost barevných rázů byla dobrou propagací rexů ve vztahu k veřejnosti. Protože nejsem školený posuzovatel, většímu hodnocení se vyhnu, a raději předkládám výpis z katalogu. Čísla klecí rexů začínaly na 349 a končily 386.

 

Plemeno

Pohl.

LU

PU

body

vystavovatel

Ca

1.0

4-2

S71

95,5

Fencl Jos.

 

1.0

4-3

S2511

94,5

Hozlár Bohuslav

 

1.0

 

S2512

93,5

 

 

1.0

 

S2513

95,0

283,0

 

0.1

5-3

S5304

93,0

 

 

0.1

 

S5306

93,0

 

 

0.1

5-3

S2525

93,0

 

 

1.0

5-2

S5312

96,0

Pohár nej.1.0

 

1.0

3-2

S5415

94,0

Šplíchal Jindř.

 

0.1

3-3

S5415

95,5

Pohár nej. 0.1

 

1.0

5-3

16-41

94,0

 

BčoRex

1.0

5-3

56-7

94,0

Kosek Jiří

 

1.0

 

56-8

94,5

 

 

1.0

 

56-9

94,5

 

 

1.0

 

56-10

94,5

377,5 ČC

ČimRex

1.0

4-3

S202

93,5

Hrubeš Pavel

ČčpRex

1.0

4-2

4-K

93,0

 

MRex

1.0

5-3

S5

93,5

Kosek Jiří

 

0.1

 

S6

ND

 

 

0.1

 

S7

ND

 

 

0.1

 

S8

ND

 

 

1.0

5-3

S1

ND

Vlach Oldř.

DSčRex

1.0

4-2

56-10

92,0

Čapková Nikol MCH

 

0.1

5-3

S404

93,5

Hozlár Boh.

 

0.1

 

S405

93,0

 

 

0.1

 

S605

93,0

 

 

0.1

 

S1720

93,0

 

 

1.0

 

S1725

93,5

 

 

1.0

 

S1727

93,0

 

 

1.0

 

S905

94,0

 

 

1.0

1-3

56-1

93,0

Kukla Vlast.

 

1.0

3-3

15-5

93,5

Vlach Oldř.

 

1.0

4-3

S2403

95,5ČC

 

DSčžRex

1.0

2-3

S19

94,5

Fencl Josef

 

1.0

 

56-6

93,0

Kuklová Anna MCH

ZCa

1.0

3-3

S401

ND

Fencl Jos.

ZDSčžRex

1.0

7-3

S59

93,5

 

Ca

0.1

5-1

S4534

95,0

Šplíchal Jindř.

Napsal : Kosek Jiří

             25.oblast.výstava -HOSTOVLICE-okr.K.Hora                

                      dne 15.-16.2.2014

Z celkového počtu 293 ks králíků bylo letos v Hostovlicích vystaveno 39 rexů od 4 chovatelů (2xklubaři + 2x neklubaři). Posuzování se citlivě zhostil př.Jindřich Šíp, který rexe ocenil průměrným hodnocením 94,23bodů. Ke kvalitě se nemohu vyjadřovat, a tak předkládám raději výpis z Katalogu, kde je navíc vidět i čísla línií..

 

klec

Plemeno

Pohlaví

LU

PU

body

vystavovatel

253

Ca

1.0

4-3

S2511

95,5

Hozlár Boh.

254

 

1.0

 

S2512

95,0

 

255

 

1.0

 

S2513

95,0

285,5 ČC

256

 

0.1

4-3

S2516

94,5

 

257

 

0.1

4-3

S2517

94,0

 

258

 

1.0

4-3

S2519

94,5

 

259

 

0.1

 

S2520

94,0

 

260

 

0.1

 

S2521

95,0

283,0

261

 

1.0

4-3

S5214

93,5

 

262

 

0.1

4-3

S5215

94,5

 

263

 

1.0

4-3

S5212

94,0

 

264

 

0.1

4-3

S5213

94,0

 

265

 

0.1

4-3

S5208

93,5

 

266

 

0.1

 

S5209

94,5

 

267

 

0.1

 

S5210

95,0

281,5

268

BčoRex

1.0

5-3

56-7

94,5

Kosek Jiří

269

 

1.0

 

56-8

94,5

 

270

 

1.0

 

56-9

95,0

 

271

 

1.0

 

56-10

94,0

 

272

MRex

1.0

5-3

S1

94,0

Kosek Jiří

273

DSčRex

1.0

5-3

S401

94,0

Hozlár Boh.

274

 

0.1

5-3

S402

94,0

 

275

 

0.1

5-3

S604

94,5

 

276

 

0.1

5-3

S801

93,5

 

277

 

1.0

5-3

S902

94,5

 

278

 

1.0

 

S903

94,0

 

279

 

0.1

4-3

S1716

94,5

 

280

 

0.1

 

S1717

94,0

377,0

281

 

0.1

5-3

S1305

94,5

 

282

 

1.0

5-3

S1307

93,0

 

283

 

1.0

5-3

S1730

94,0

 

284

 

0.1

 

S1731

94,0

 

285

 

0.1

 

S1732

93,5

281,5

286

 

0.1

5-3

S1722

92,5

 

287

 

1.0

5-3

S1728

94,5

 

288

 

1.0

1-3

56-1

94,0

Kukla Vlast.

289

 

1.0

3-3

15-5

94,5

Vlach Oldřich

290

 

1.0

4-3

S2403

95,5ČC

 

291

DSčžRex

1.0

2-3

56-6

Nekl.

Kukla Vlast.

Sepsal J.Kosek

  

       44.Speciální výstava rexů

Ve dnech 17.-18.1.2014 uspořádal Rex klub již 44.Speciální výstavu kastorexů a barevných rexů. 58 vystavovatelů, předvedlo celkem 454ks zvířat, z čehož bylo 199ks kastorexů a 255ks barevných rexů ve 30ti plemenech či barvách.    Katalog s oceněním a Čest.cenami můžete vidět v sekci 44.Spec.výstava.O posouzení se v pátek postaralo 8 posuzovatelů. Současně s posuzováním byla prováděna Typizace.                                                        Mimo vítězů bylo uděleno dalších 19 čestných cen na Ca,a 26 ČC na barevné rexe. Ředitel výstavy př.Stejskal Blahosl. daroval pohár nejlepšímu 1.0 +0.1 + zakrslíkovi z celé výstavy. Tyto ceny obdrželi př.Přikryl Mir.,Kraus Jar. a Kozubík M..                                                                  Na Ca mimo Mistrů a Vítězů získali Čestné ceny:5xŠanda Jiří,3x Nedbal Fr.,Drlík Ant.,2x Šulc Vl.,Kraus Jar.a 1x Hrabal Mil.,Kára Ed.,Kozubík M.,a Svoboda Vítězsl..                                                            Na barevné rexe bylo rozděleno 26 čestných cen mimo Mistrů a Vítězů, které získali: 3x Měsíček radek, 2x Chadraba K., Jambura jos., Hrubeš P., 1x Vajner Karel, Krejčí Pavel, Fišerová Mich., Škvařil Vlad., Kosek J., Janečka P.,Růžička V.,Tomáš boh.,Jerman J., Přikryl P., Fencl J.,Kozubík M., Dvořák Vl.,a Krajčír Peter.                                                     Vážení přátelé,již dnes jste zváni na další 45.Speciální výstavu rexů,která bude 16.-17.1.2015 opět v Týništi n/Orl.Za rok tedy na viděnou.

 MISTŘI KLUBU rok 2014

Plemeno

Skupina

linie

klece

body

chovatel

Ca

Ca

8+25

70-75

574,O

Drlík Antonín

SsRex

A-agutti

17+4

210-213

380,5

Krejčí Pavel

ČRex

B-celobarev

1+2

289-292

382,O

Přikryl Miroslav

DSčRex

C-strakatí

0+24

306-309

379,5

Měsíček Radomír

RysRex

D-malá pl.

2+0

370-373

380,5

Pelikán Vladislav

ZDSčRe

E-zakrslíci

9+4

432-435

376,5

Krajčír Peter

Mistr Mistrů barev.rexi

289-292

382,O

Přikryl Miroslav

VÍTĚZNÉ CENY rok 2014:

plemeno

pohlaví

klec

LU/PU

ocenění

chovatel

Ca

1.0

461

2-3/S1901

96,O

Kraus Jaroslav

Ca

0.1

20

3-3/S5452

96,0

Kraus jaroslav

Skup. A

 

ČiRex

1.0

258

2-3/S1801

96,0

Caithaml Milan

SsRex

0.1

211

4-3/S1714

95,5

Krejčí Pavel

Skup. B

 

ČRex

1.0

292

4-3/S202

97,O

Přikryl Miroslav

BčoRex

0.1

221

4-3/S8

95,5

Vajner Karel

Skup. C

 

DSčRex

1.0

308

4-3/S2403

96,0

Měsíček Radomír

DSčRex

0.1

300

5-3/S1205

95,O

Kohoutek Jan

Skup. D

 

RysRex

1.0

372

4-3/S14

96,0

Pelikán Vladislav

RysRex

0.1

363

3-3/S1408

95,0

Machálek Petr

Skup. E

 

ZbčoRex

1.0

411

4-3/S15

95,5

Kozubík Milan

ZDSčRex

0.1

448

7-3/S53

95,O

Měsíček Radomír

  Vítězové MEMORIÁLŮ rok 2014:  

memoriál

plemeno

LU

PU

chovatel

Hodnocení nad 90b./původ

Šamp.plem

Ca

C3-2

S4561

Kraus Jar.

30,0b. po Kraus

Šamp.matek

Ca

C3-2

S4564

Kraus Jar.

28,5b. po Kraus

Remešův

Ca

C2-1

S848

Drlík Ant.

17,5b. po Drlík

Křivského

Ca

C4-0

S719

Opavský Jos.

15,5b. po Opavský

Drahotušský

BčoRex

1.2.4

B676

Vajner Karel

21,0b. poTegel

Horákův

Ca

C2-3

S15

Harašta Fr.

A5B5C5

Horákův

TčRex

C3-3

S402

Přikryl Petr

A5B5C5

Pauchův

Ca

C2-3

S1304

Hrabal Mil.

A5B5C5Z5M5E5P5H5T5L5K4X4Y4

Pauchův

RysRex

C6-3

S609

Machálek Petr

A5B4C5Z5M5E5Ph5Pb5U5H5K5N5X4

 

  

 

                 55.let REX KLUBU

Dne 11.5. uplyne 55.let od založení našeho Rex klubu (v Přerově).

Dříve, než bude uvedeno pár řádků o běhu Rex klubu od založení, dovolte vyjmenovat alespoň několik bývalých členů, kteří již nejsou mezi námi, ale silně se zasloužili o vznik, chod a dobrý růst Rex klubu. Vzdejme hold alespoň tichou vzpomínkou těm nejzasloužilejší:            Biringer T. Zlaté Moravce, Boňko Lad. Turnov, Drahotušský Jan Krnov, Hlubůček Mir. Koberovy, Hnátek St. Jalubí, Horák Jos. Rádlo, Horák Jos. Proruby, Hrubeš Vl. Chrudim, Jakubec Vl. Žíreč, Kňour C. Jedovnice, Koželský Fr. Úvaly, Körber Rud. Kunovice, Krajíček Vác. Nehvizdy, Králík Jos. Kunovice, Křivský Jan Kunratice, Lukavec Jar. Liberec, Maryška Lad. Stráž n/Než., Miller Vojtěch Brno, Pauch Karel Liberec, Remeš Jos. Uh.Hradiště, Řezníček Jos. Březová, Vitásek Rich. Krnov, Žid Václ. Klokoty.                                                      Klub měl v době založení 57 členů. Prvním předsedou byl zvolen Jos.Řezníček, jednatel Drahotušský Jan, registrátor Fukala Jar. Hlavním úkolem bylo upřesnění Standardu Ca, čímž byli pověřeni př. Miller V. a Kňour C. První expozice rexů byla v Krnově v roce 1960. V roce 1961 je vedení Klubu přesunuto do Kunovic u U.H. Zvoleni jsou předseda Králík Jos..,jednatel Körber Rud.,pokladník Remeš Jos., registrátor Fukala Jar.. V roce 1963 byla 2..Spec.expozice rexů v Kunovicích (326ks), v roce 1964 byla 3.expozice rexů v Ostravě. Další v roce 1965 byla 4.Spec.expoz. rexů v Bílovci vystaveno 235 ks rexů od 56 vystavovatelů, v roce 1965 následovaly Pardubice, pak 1967 v Přerově (150ks) a 1968 v Praze.                                                                 V roce 1966 se začíná na popud Pavla a Vlast. Hrubešových liniová plemenitba, je zřízena Plemenná kniha, kde jsou zapisováni jedinci splňující daná kritéria..V roce 1967jako první v republice náš Rex klub začíná tetovat králíky „S“,jako Spec.klub, a patřičným číslem linie po samcích. Zavedena je soutěž o Mistra klubu Ca, a od roku 1998 rozšířeno i na barevné rexe, a vítězné samce a samice.V roce 1968 se mění již šestý výbor, předsedou je zvolen P.Hrubeš, místopředsedou Mil.Hrabal, jednatel K.Pauch, pokladník Jos.Mann, registrátor Vl.Hrubeš.           V roce 1968 vydává př.Vl.Hrubeš 1.Ročenku. Při výstavě v Brně je provedena 1.Typizace. Od roku 1969 se začínají Speciální výstavy rexů v Chocni až do roku 1994, a od roku 1995 v Týništi n/Orl až do současnosti. Klubový Věstník zpracovává př.VL.Hrubeš, o vydání se stará př.Vl.Jakubec. Od roku 1983 je přejmenování Věstníku na „Rexař“. Od roku 1985 jsou ve výstavním Katalogu uváděny původy (rodiče) vystavovaných králíků v kolekcích. Od roku 1974 postupně nabíhají Memoriály.pojmenované po význačných členech klubu.                Remešův - vítězná kolekce S3 po samci Ca                    Drahotušského -vítěz.kol.2+2 u barev.rexů                      Křivského – nejl.kolekce S3 po EM matce Ca                      Hrubešův ŠP - minim.2 nejl. Kol po samci Ca                      Hrubešův ŠM -minim.6ks odchovů po EM Ca                           Horákův - nejlepší srst u Ca a bar.rexe                           Pauchův - nejlépe typizovaný jedinec Ca a bar.rex

V roce 1994 se vzdává ze zdravotních důvodů funkce registrátora př. Vl.Hrubeš, který měl snad největší podíl na kvalitním chodu a plemenářské práci Rex klubu. Vždy byl iniciátorem novinek a snahy o kvalitu. Registrátora po něm přebírá syn Pavel, a tuto funkci zastává dodnes.                                                            Téměř na každé Speciálce se objevuje nějaké nové plemeno, nebo barva rexů. Je pravda, že v dnešní době jsou některá plemena dovezena z ciziny, ale na Speciálce se objevují jako novinky, které ukázali: př.Hloušek-ČShav,ČSč, Jakubec Vl.-DShav, Verner-Sm, Krajčír-Spa, Šindelář-ČSčž, Beták-Sl.žl.hnědý, Stejskal-DSdiv, Semirád-Rh, Tm, Thav, Tč, Sedlák,Kratochvíl, Roskovec-J, Hrubeš Vl.-DSm,Nč, Hrubeš P.-Sž,Čim,Sdiv,Čibéž,ČSžel,ZČim,Čp, ZČp, Polanecký-ZBmad,ZBčerv, ZBCa, Žinčík-ČSm, Faltýnková-SaRys, Maxa-Zstrč,ZMSm,ZTč,ZDSč, Kozubík-ZTč,ZThav, Holeček Ji.-Zbčo,ZCa,ZKuh,ZOr, Matyáš-Ssv, Siruček-ZSž, Kubík-Si, Chadraba-ZRh,SaOr, Judasová-ZBm, Supuka P.-ZSpa, Smíšek-ZRč,ZKum,ZMa, ZTm,Zč, Dvořák-ZHb, Jílek-ZSi,ZČi,Hb, Fencl-DShav,ZDSč,ZDShav,Zm,Zhav, Zrys,ZSs. Byly to vesměs lahůdky pro oko, i když ne vždy ještě zcela kvalitní, ale pocházely z našich Výzkumných chovů..                                                                V roce 2009 byly zřízeny klubové internetové stránky, které jsou hojně navštěvovány, a jsou tam uvedeny zajímavosti týkající se Rex klubu a rexů vůbec.                                                        Každý rok jsou v Komárově a ve Slavkově u Brna pořádány Speciální výstavy mladých rexů, které jsou hojně navštěvovány.                 Jak bylo uvedeno, na každé Speciálce se vyhlašují Mistři klubu. Připomeňme si ty nejúspěšnější: 15x Caithaml M.-Či, 12x Koukal Jos.-Ca, 10x Drlík Ant.-Ca+Ss, Vajner K.-Bčo, 8x Kohoutek Jan-DSč, 7x Přikryl P.-Tč, 6x Hrabal M.-Ca, Kozubík M.-ZTč+Zbčo, 5x Jílek Jos.-Či+Hb, 4x Nenička Fr.-Ca, Holeček Ji.-DS+ZCa,3x Kraus J.-Ca, Machálek P.-Rys, Pelikán Vl.-Rys, atd.                                                 Na začátku byla vzpomínka na velmi dobré kolegy chovatele, kteří již nejsou mezi námi. Jsou zde stále mezi námi výborní chovatelé, které bychom měli alespoň namátkou vzpomenout a poděkovat jim za jejich práci pro klub:Drlík A.,Fencl Jos., Florián Mir., Haspra P., Holeček Jar.,Hrabal Mil., Hrubeš Pavel- poslední zakládající člen, Jílek Jos., Koukal Jos., Maxa St., Mey Jürgen, Nedbal Fr., Nenička Fr.,Podolský Jos., Přikryl Mir., Stejskal Bl., Žinčík Mir., a z té mladší generace by to mohli být Caithaml M.,Harašta Fr., Holeček Ji., Chadraba K., Kohoutek Jan, Kuta L., Opavský Jos., Přikryl P., Vajner K., Faltýnkova rod.. a mnozí další.                                                   V současné době má náš Rex klub 110 členů, ale ne všichni si plní alespoň základní povinnosti, a to by se mělo změnit.

Vážení přátelé, to bylo jen tak v rychlosti o našem klubu. Podrobnější je na novou knihu, více je i na těchto web stránkách v sekci historie, nebo publikaci REXAŘ.  Přejme sobě a našemu Rex klubu, aby práce v chovu pokračovaly alespoň tak, jako dosud. Zkusme pro to něco každý udělat. Vždyť ti naši rexi to je to nejlepší, co máme. Ať se nám všem daří.

 

 

                Nový zápřah v Rexklubu.

Jejda, ten titulek zní nadějně. Bývalo zvykem u dostavníku, že v občerstvovacích stanicích přepřahal, místo unavených koní dostal čerstvé. Já jsem před časem také psal, že Rexklub bude přepřahat. Leč už na speciálce nás v dlouhém projevu kolega Srovnal ujistil zhruba, že: Páni výboři, pokud jste si nenalíhli nástupce, já jsem je také nesehnal. Nebyla to jeho vina, ten očekávaný les rukou, které se budou hlásit o funkce, se nekonal. Ve známé písničce z vojny se zpívá: „ a když to měli za pár, tak jim to prodloužili.“ Takže ti z nás, kteří se těšili na funkcionářský důchod, na rozdíl od politiků, kteří z toho mají panickou hrůzu, budou mít smůlu. Zbývala ještě naděje, že na výroční schůzi se zvednou jeden dva a řeknou: Pánové, my bychom do toho šli s vámi. Leč, již první pohled do sálu nedával moc nadějí. Bylo tam několik těch starých pardů, které vždy rádi vidíme, ale ti již mají odslouženo. Těch, kteří by mohli skály lámat, tam tolik nebylo a na výzvu, kdo se hlásí, se dívali do země. Nejsem příznivcem těch akčních scén typu: Povstaňte, bude vám přinesen výbor. Každý zná svou zdravotní, psychickou situaci a své možnosti, nedivil jsem se, když požadoval stávající předseda případný záskok. Přece jen jde o 5 let.                                 Výroční schůze proběhla v poklidu, volby téměř jednomyslně (v rozmezí pár hlasů). Ke stávajícím výborům přibyl Laďa Kuta, do RK Jan Kohoutek, ty jediné se podařilo přesvědčit. Pro nás ostatní je to ne nový, ale další zápřah. Kdyby se to stalo Švejkovi, skočila by paní Müllerová pro Opodeldok, aby si mohl namazat kolena. U nás jsou jiné metody, dnes se klouby mažou vnitřně. Ale o to je postaráno, tak snad vydržíme.                                           Zum, zum, zum, nejde mi to do kebule, zum, zum, zum, nejde mi to na rozum.“ Zase písnička, ale opravdu těžko chápu, že mohou přijet ti staří, pro které cesta není žádný med, a ti mladší ne. Pravda, ti staří dokáží více držet při sobě. Ale snad se to ti ostatní také naučí.Takže Wyjou!                   

                                                         Standa Maxa

 

                     43.Speciální výstava rexů rok 2013                             

Ve dnech 18.-19.1.se uskutečnila 43.Speciální výstava rexů v chovatelské   hale ZO Týniště n/Orl. Vystaveno bylo celkem 523 ks rexů. Z toho bylo       234 Ca, 232 barevných rexů 21 plemen či barev a 57 ks zakrslých rexů       11ti barev. Podrobnosti o ocenění,plemenech a barvách je možno vidět v Katalogu na sekci „43.Spec.výstava“.Po posouzení byly uděleny tituly      Mistr klubu, vítězné ceny a čestné ceny. Podrobný článek o celé výstavě     bude v časopise Chovatel,a v sekci „různé“.Zde jsou dále uvedeny        nejvyšší vyhodnocení. Vyhodnocení memoriálů bude doplněno po zpracování.  Čestné ceny obdrželi:

Na Ca:5xKoukal.J.,3xKraus J.,2xVrba R.,2xNedbal F.,2xHarašta F.,           Kuta L.,Opavský J.,Kára E.,Drlík A.,Kozubík M.,Pónya T.

Na barev.rexe:3xKrejčí P.MCH,3xMěsíček R.,2xVajner K.,2xŠkvařil M.,    2xKohoutek J.,2xJambura J.,2xPelikán L.,2xChadraba K.,Caithaml M.,       Přikryl M.,Gottschald T.,Steinert R.,Holeček Jiří,Harašta F.,          Roskovec J.,Semerák D.,Přikryl P.,Suchánek P.,Lovečková M.,             Krajčír P.,Kozubík M.,Kuklová A.MCH,Jerman J.

Cenu ředitele výstavy na nejlepšího 1.0 nejl.0.1 a nej.zakrsl. obdrželi:   Kraus J., Šanda J., kohoutek J.

    Mistři klubu pro rok 2013

plemeno

Skup.

linie

klece

body

chovatel

Ca

Ca

0+45

91-96

575,0

Kraus Jaroslav ing

ČiRex

A-aguti

9+18

304-307

379,5

Caithaml Milan

BčoRex

B-celob

0+5

273-276

382,5

Vajner Karel

DSčRex

C-strak

12+0

364-367

378,5

Kohoutek Jan

RysRex

D-malí

9+2

451-454

381,5

Pelikán Ladislav

ZbčoRex

E-zakrs

0+0

514-517

374,5

Kozubík Milan

Mistr mistrů barev.rexů

273-276

382,5

Vajner Karel

1.vícemistr Ca -Kára Ed. 573,0 bodů                                            2.vícemistr Ca  -Koukal Jos. 573,0bodů

    Vítězné ceny rok 2013

plemeno

pohl.

klec

LU/PU

body

Chovatel

Ca

1.0

94

C3-2/S4561

97,0

Kraus Jaroslav ing

Ca

0.1

174

C3-2/S5465

97,0

Šanda Jiří ing

Skup A

 

ČiRex

1.0

304

C4-2/S901

96,0

Caithaml Milan

ČiRex

0.1

309

C3-2/S604

95,5

Caithaml Milan

Skup. B

 

BčoRex

1.0

274

C1-2/S5

96,5

Vajner Karel

Č Rex

0.1

337

4-2-26/S12

96,5

Gottschald Thomas

Skup. D

 

RysRex

1.0

448

C1-2/S902

96,5

Pelikán Ladislav

KuhRex

0.1

479

C7-1/S716

95,5

Suchánek Pavel

Skup. E

 

ZbmoRex

1.0

527

6-2-11/S7

95,0

Mey Jürgen

ZDSčRex

0.1

551

C7-2/S26

95,0

Kohoutek Jan

  

Vyhodnocení MEMORIÁLŮ

 

Memoriál

plemeno

Králík - původ

Body

Chovatel

Šamp.plemeníků

Ca

C4-1/16-23 Bryslivec

35,5

Kraus J.ing

Šamp.matek

Ca

C2-1/S717 Koukal

31,5

Koukal J.

Remešův

Ca

C4-1/16-23 Bryslivec

20,0

Kraus J.ing

Křívského

Ca

C2-0/S21 Harašta

16,5

Kozubík M.

Drahotušského

BčoRex

1.8.11/F519 Beischau

20,5

Vajner K.

Horákův

Ca

C2-2/S1533 Harašta

A5B5C5

Harašta F.

Horákův

Č Rex

C5-2/S203 Přikryl M.

A5B5C5

Přikryl M.

Pauchův

Ca

C3-2/S5461 Šanda

12x5

Šanda J.ing

Pauchův

Tč Rex

C5-2/S4 Přikryl P.

13x5

Přikryl P.

 

 

 

        42.Speciální výstava rexů

Ve dnech 13.-14.1.2012 uspořádal Rex klub již 42.Speciální výstavu kastorexů a barevných rexů. Mezi vystavovateli byli chovatelé z ČR,SR a SRN. 67 vystavovatelů, z toho 4 mladí chovatelé předvedlo celkem 516ks zvířat, z čehož bylo 217ks kastorexů a 299ks barevných rexů ve 31 plemenech či barvách.

Z novinek bylo letos možno vidět Zakrslého černopesíkatého rexe(Hrubeš Pavel) a Slovenské pastelové rexe(Krajčír Peter).Katalog s oceněním a Čest.cenami můžete vidět v sekci 42.Spec.výstava. O posouzení se v pátek postaralo 8 posuzovatelů. Současně s posuzováním byla prováděna Typizace nejlepších jedinců- 75ks Ca a 60ks barev.rexů. Mimo vítěze bylo uděleno dalších 16 čestných cen na Ca,a 34 ČC na barevné rexe. Ředitel výstavy př.Stejskal Blahoslav daroval pohár nejlepšímu 1.0 +0.1 + zakrslíkovi z celé výstavy. Tyto ceny obdrželi př.Harašta Frant., Vajner Karel a Krajčír Peter. Na Ca mimo Mistrů a Vítězů, získali Čestné ceny: 5xŠanda Jiří,3x Vrba Rud., 2xKuta Lad.,2x Harašta Frant.,2x Kraus Jar.a 2x Koukal Josef. Na barevné rexe bylo rozděleno 36 čestných cen mimo Mistrů a Vítězů, které získali: 2x Fišer Josef, Jílek Josef,Hrubeš Pavel,Vajner Karel, Škvařil Martin, Gottschald Thomas, Kohoutek Jan, Pelikán Vlad., Suchánek Pavel,Fencl Josef, 1x Caithaml Milan,Bonczek Ondřej, Fáber Andreas, Měsíček Radek, Jambura Josef, Chadraba Karel, Machálek Petr, Fořt Libor, Celláry Patrik, Wolf Gerd, Kuklová Anna MCH, Bednář Josef a Krajčír Peter.

Vážení přátelé,již dnes jste zváni na další 43.Speciální výstavu rexů,která bude 18.-19.1.2013 opět v Týništi n/Orl.Za rok tedy na viděnou.

 MISTŘI KLUBU rok 2012

 

Plemeno

Skupina

linie

klece

body

chovatel

Ca

Ca

25+45

171-176

573,O

Šanda Jiří ing.

SsRex

A-agutti

0+39

235-238

380,O

Fišer Josef

BčoRex

B-celobarev

5+0

247-250

383,O

Vajner Karel

DSčRex

C-strakatí

0+12

342-345

379,O

Kohoutek Jan

RysRex

D-malá pl.

9+4

411-414

379,5

Pelikán Vladislav

ZCa

E-zakrslíci

0+0

485-488

372,O

Jílek Josef

Mistr Mistrů barev.rexi

247-250

383,O

Vajner Karel

VÍTĚZNÉ CENY rok 2012:

 

plemeno

pohlaví

klec

LU/PU

ocenění

chovatel

Ca

1.0

57

2-1/S1326

97,O

Koukal Josef

Ca

0.1

119

5-1/S1321

96,5

Kadláček Frant.

Skup. A

 

SsRex

1.0

232

1-1/S6

95,5

Fišer Josef

ČiRex

0.1

294

5-1/P1705

95,5

Caithaml Milan

Skup. B

 

BčoRex

1.0

247

1-1/S502

97,O

Vajner Karel

ČRex

0.1

315

5-1/S10

96,5

Přikryl Miroslav

Skup. C

 

DSčRex

1.0

356

3-1/18-15

95,5

Měsíček Radomír

DSčRex

0.1

344

5-1/S1202

96,O

Kohoutek Jan

Skup. D

 

RysRex

1.0

411

1-1/S907

96,5

Pelikán Vladislav

TčRex

0.1

445

5-1/S3

95,5

Přikryl Petr

Skup. E

 

ZbčoRex

1.0

489

2-1/P015

95,5

Kozubík Milan

ZDSčRex

0.1

498

S3-1/S202

95,O

Krajčír Peter

 

 VÍTĚZOVÉ MEMORIÁLŮ rok 2012:

 

memoriál

Plem.

LU

PU

chovatel

hodnocení

Šamp.plemeník

Ca

2-0

S1

Koukal Jos.

287,0+284,5b.

Šamp.matek

Ca

5-8

S863

Šanda Jiří

287,0+286,5b.

Remešův(kol3)

Ca

3-8

S5492

Harašta Fr.

287,0b. (+96,0+95,0)

Křivského(EM)

ca

2-0

S21

Kozubík M.

282,5b.

Drahotušského

BčoRex

1811

F519

Vajner Karel

384,0b.

Horákův(srst)

Ca

5-1

S912

Opavský Jos.

A5B5C5

Horákův

BčoRex

1-1

S502

Vajner Karel

A5B5C5

Pauchův (typ)

Ca

5-1

S912

Opavský Jos.

A5B5C5Z5E5P5H5T5L5N5

Pauchův

BčoRex

1-1

S502

Vajner Karel

A5B5C5Z5U5T5L5K5X5

 

 

 

 

 

       41.Speciální výstava rexů


 

Ve dnech 14.-15.1.2011 byla uspořádána Rex klubem již 41.Speciální výstava kastorexů a barevných rexů. Byla to mezinárodní výstava, neboť mezi vystavovateli byli chovatelé z ČR,SR a SRN. 66 vystavovatelů, z toho 6 mladých chovatelů předvedlo celkem 491 zvířat, z čehož bylo 174ks kastorexů a 317ks barevných rexů ve 34 plemenech či barvách. Z novinek bylo možno vidět Jrexe,ZSirexe, ZHbrexe a ZRhrexe.Katalog můžete vidět v sekci 41.Spec.výstava,foto v sekci fotogalerie.O posouzení se v pátek postaralo osm  posuzovatelů.Současně s posuzováním byla prováděna Typizace nejlepších jedinců- 66ks Ca a 78ks barev.rexů.Mimo vítěze bylo uděleno dalších 16 čestných cen na Ca,a 34 ČC na barevné rexe. Ředitel výstavy př.Stejskal Blahosl. daroval pohár nejlepšímu 1.0 +0.1 + zakrslíkovi z celé výstavy. Tyto ceny obdrželi př.Kadláček Fr., Opavský Jos. a Laubová Ivana MCH. Na Ca mimo Mistrů a Vítězů získali Čestné ceny: 3xKuta Lad.,2xVrba Rud.,Šulc Vlad.,1x Koukal Jos., Kadláček Fr., Drlík Ant., Svoboda Vít. Harašta Fr.,Kraus Jar.,Opavský Jos.,Nenička Fr.,Nedbal Fr. Na barevné rexe bylo rozděleno 36 čestných cen mimo Mistrů a Vítězů, které získali: 4x Fencl Jos.,3x Caithaml Milan, 2x Pelikán Lad., Chadraba K., Fišer Fr., Měsíček Rad., 1x Fořt Libor, Přikryl P.,Suchánek P., Baierová Mir., Hrubeš P., Vajner K., Gottschald Th., Dvořák Vl., Kohoutek J., Steinert Rolf, Jambura Jos., Švamberg Jan, Fišer Jos., Drlík Ant., Jílek Jos., Kuklová Anna MCH, Krejčí Pavel MCH, Krajčír Peter, Laubová Ivana MCH, Mey Jürg., Herlofson Hans.

Z novinek bylo možno vidět 2 ks JRexů, které vystavil př.Roskovec.2ks ZSiRexů předvedl př.Jílek Jos.,1Ks ZHbRexe vystavil př.Dvořák Josef, 1x ZRhRexe vystavil Chadraba Karel.Přátelé,dík za novinky.

Vážení přátelé,již dnes jste zváni na další 42.Speciální výstavu rexů,která bude 13.-14.1.2012 opět v Týništi n/Orl.Za rok tedy na viděnou.


 

MISTŘI KLUBU rok 2011

 

Plemeno

Skupina

linie

klece

body

chovatel

Ca

Ca

45+37

105-110

571,0

Kraus Jar. ing

ČiRex

A-agutti

16+9

261-264

380,0

Caithaml Milan

BčoRex

B-celobarev

3+0

216-219

381,5

Vajner Karel

DSčRex

C-strakatí

5+0

366-369

378,0

Švamberg Jan

RysRex

D-malá pl.

9+4

391-394

379,0

Pelikán Lad.

ZCa

E-zakrslíci

0+0

455-458

377,0

Holeček Jiří

Mistr Mistrů barev.rexi

216-219

381,5

Vajner Karel


VÍTĚZNÉ CENY rok 2011:

 

plemeno

pohlaví

klec

LU/PU

ocenění

chovatel

Ca

1.0

58

C2-0/S2

96,5

Kadláček František

Ca

0.1

141

C4-0/S907

96,5

Opavský Josef

Skup. A


 

ČiRex

1.0

267

C3-0/P1802

95,5

Caithaml Milan

ČiRex

0.1

257

C3-0/P3

95,0

Caithaml Milan

Skup. B


 

BčoRex

1.0

216

C1-0/S301

96,0

Vajner Karel

ČRex

0.1

286

C3-0/S203

96,0

Přikryl Miroslav

Skup. C


 

DSčRex

1.0

324

C5-0/S54

95,5

Hozlár Bohuslav

DSčRex

0.1

368

C4-0/S30

95,5

Švamberg Jan

Skup. D


 

RysRex

1.0

394

C1-0/S403

96,0

Pelikán Ladislav

TčRex

0.1

416

C1-0/S503

94,5

Fořt Libor

Skup. E


 

ZbčoRex

1.0

469

C2-0/S6

95,5

Krejčí pavel MCH

ZčiRex

0.1

485

C7-0/S116

96,0

Laubová Ivana MCH


 

VÍTĚZOVÉ MEMORIÁLŮ rok 2011:

 

memoriál

Plem.

LU

PU

chovatel

hodnocení

Šamp.plemeník

Ca

C2-7

S2511

Kuta Ladislav

6/95,0 

Šamp.matek

Ca

C2-9

S3715

Kraus Jar. ing

6/94,83

Remešův

Ca

C2-7

S21

Vrba Rudolf

3/95,83

Křivského

ca

C2-7

S23

Koukal Josef

3/95,17

Drahotušského

BčoRex

C1-8

S303

Vajner Karel

2/95,5

Horákův

Ca

C2-0

S21

Harašta Fr.

A5B5C5

Horákův

TmRex

C5-0

S403

Přikryl Petr

A5B5C5

Pauchův

Ca

C2-0

S1

Kadláček Fr.

A34B4C5M5Z5E4P4U35H5L4N5X5Y5

Pauchův

ČiRex

C3-0

P904

Caithaml Mil.

A5B5C5Z5M5U5L5K5N4


 

 

 

      Jubilejní 40.Speciální výstava rexů 2010
 

Jubilejní 40.Speciální výstava rexů je podrobně popsána v časopise Chovatel č.4/2010. Na výstavu bylo přihlášeno celkem 555ks rexů od 71 vystavovatelů z ČR, SR a SRN. Dá se říci, že bylo mezinárodní obsazení. 8.posuzovatelů posoudilo celkem 523 ks rexů. Kastorexů bylo 202 ks a posuzováni byli systémem A-B-C. Průměr hodnocení byl 94,3 bodů. Ocenění se pohybovalo od 88,5b. až po 96,5b. + 2x -Neklasifikováno + 10x -Výluka.   Barevní rexi byli posuzováni 4mi posuzovateli systémem A-B-C-D. Posouzeno bylo 267 ks ve 22 plemenech, či barvách. Průměrné hodnocení bylo 93,78b. Ocenění se pohybovalo od 87,5b.až po 96,5b.+ 4x - Neklasifikováno + 2x-výluka. Zakrslé rexe, kterých bylo 54ks v 11ti barvách posoudila 1 posuzovatelka. Průměrné hodnocení bylo 93,58b. Ocenění se pohybovalo od 89,0b.až do 95,0b.+ 2x-Neklasifikováno + 4x-Výluka. Na výstavě byly předvedeny 2 novinky a to ČčpRex a ZSpaRex. Současně s posuzováním byla prováděna typizace.    Konečný Katalog výstavy je kompletní i s oceněním, změnami a čestnými cenami v kapitole Speciální výstava.
 

MISTŘI KLUBU rok 2010:

 

Plemeno

Skupina

Linie

 Klec

Body

  Chovatel

Ca

Ca

48+0

209-214

572,5

Kuta Ladislav

SsRex

A-agutti

4+2

236-239

378,5

Drlík Antonín

BčoRex

B-celob.

1+0

278-281

383,0

Vajner Karel

DSčRex

C-strak.

6+0

395-398

379,5

Kohoutek Jan

RysRex

D-malí

0+6

450-453

380,0

Machálek Petr

ZDSčRex

E-zakrs.

1+2

537-540

375,0

Krajčír Peter

Mistr mistrů barev.rexi

278-281

383,0

Vajner Karel


 

Vítězné ceny rok 2010:

 

Plemeno

Pohl.

Klec

LU/PU

 Ocenění

  Chovatel

Ca

1.0

86

C2-9 /S480

96,5

Koukal Josef

Ca

0.1

188

C2-9 /S4703

96,5 EM

Machálek Petr

Skupina: A

 

ČiRex

1.0

311

C5-9 /S1618

96,0

ILLE Viktor MCH

ČiRex

0.1

445

S4-9 /S1622

95,5 EM

Supuka Peter MVDr -SK

Skupina: B

 

BčoRex

1.0

279

C1-9 /S105

96,5

Vajner Karel

ČRex

0.1

348

C4-9 /S508

96,0 EM

Přikryl Miroslav

Skupina: C

 

DSčRex

1.0

413

2.9.22/S454

96,0

Steinert Rolf -SRN

ČSčžRex

0.1

369

C5-9 /53-5

95,5 EM

Feherová Iveta

Skupina: D

 

TčRex

1.0

482

C1-9 /S406

95,5

Přikryl Petr

RysRex

0.1

453

C3-9 /S609

95,5 EM

Machálek Petr

Skupina: E

 

ZCa

1.0

503

C2-9 /S14

95,5

Fencl Josef

ZDSčRex

0.1

546

C5-9 /S14

95,0 EM

Laubová Ivana MCH

Vyhodnocení MEMORIÁLŮ:                                        

 

Memor.druh

Plemeno

LU

PU

Chovatel

Vyhodnocení

Šampion plem.

Ca

C1-8

S1615

Koukal Josef

9ks /94,7b.

Šampion matek

Ca

C5-7

S5266

Koukal Josef

6ks / 94,7b.

Remešův

Ca

C4-6

S4701

Machálek Petr

3ks / 95,8b.

Křivského

Ca

C5-7

S5266

Koukal Josef

3ks / 95,0b.

Drahotušského

BčoRex

1.6.2

Z-237

Vajner Karel

4ks / 96,0b.

Horákův

BčoRex

C1-9

S103

Vajner Karel

A5B9D5

Horákův

Ca

C4-9

S5463

Nenička Frant.

ABCFPbEMZHUkx /15b.srst

Pauchův

DSčRex

C5-9

S37

Kohoutek Jan

5995851121155

Pauchův

Ca

C4-9

S5463

Nenička Frant.

ABCFPbEMZHUkx

 

Nejlépe typizovaní jedinci dle linií u Ca,a barev u barev.rexů:

Plem

kl.

 LU

 PU

 Pohl.

Body

  Typizační kód

 Chovatel

Ca

121

C5-9

S33

1.0

94,5

AcftPbPheTHUK

Kraus Jaroslav ing.

 

88

C2-9

S482

0.1

96,0

ABCPEHšvl

Koukal Josef

 

159

C5-9

S752

1.0

95,5

AbjCFPMZTLHE

Šanda Jiří ing.

 

157

C5-9

S891

1.0

95,0

BjCPFEMZGx

Šanda Jiří ing.

 

181

C3-9

S909

0.1

95,0

ACFEMZNk

Nedbal František

 

58

C3-9

S1218

0.1

95,5

AjPPEMkx

Hozlár Bohuslav

 

78

C3-9

S1526

0.1

96,0

ABCFPhEEMGx

Hrabal Miloslav

 

136

C3-9

S1607

1.0

93,5

BjCFEMHU

Nenička František

 

195

C4-9

S1707

1.0

92,5

AbiCfs sbMlk

Janek Josef

 

194

C4-9

S2128

0.1

93,5

ABCPMZnHk

Janek Josef

 

40

C4-9

S2206

0.1

94,0

ABDFPEEMZk

Harašta František

 

117

C2-9

S3715

0.1

95,0

ABCFPELk

Kraus Jaroslav ing.

 

147

C5-9

S4523

1.0

96,0

CFPEMZTLH

Šanda Jiří ing.

 

51

C5-9

S4809

1.0

94,0

APHLju

Holeček Jaroslav

 

161

C5-9

S5221

0.1

96,0

ABjCFEMZLx

Šanda Jiří ing.

 

69

C3-9

S5304

0.1

95,5

ABC sb lk

Hozlár Bohuslav

Ca

127

C4-9

S5463

0.1

95,5

ABCFpbEMZHUkx

Nenička Frant.srst 15b

Ss

237

C5-9

S408

1.0

95,0

6785855587212311

Drlík Antonín

Či

288

C4-9

P1807

0.1

95,0

5995656575162111

Caithaml Milan

Bčo

282

C1-9

S103

1.0

96,0

47859559122

Vajner Karel

ČRex

344

C4-9

S507

0.1

95,5

4985855812221

Přikryl Miroslav

MRe

264

C3-9

S16

1:0

94,5

5783864811121

Škvařil Martin

DSč

403

C5-9

S37

0.1

95,0

5995851121155

Kohoutek Jan

Rys

465

C1-9

S701

0.1

94,0

4885754584132311

Škvařil Vladimír

484

C4-9

S302

0.1

93,0

5885955688121211

Přikryl Petr

Tm

490

C3-9

S303

0.1

95,0

4885955687111211

Přikryl Petr

471

C4-9

S401

1.0

93,0

5885854822131155

Hrubeš Pavel

ZDSč

539

S4-9

S207

0.1

95,0

7995851111153

Krajčír Peter - SK


 

39.Speciální výstava rexů rok 2009                                  

Podrobnosti o 39.Speciální výstavě rexů v roce 2009 si můžete přečíst jak v časopise Chovatel,tak i v Chovatelském magazínu. Na výstavu bylo přihlášeno celkem 670 ks rexů.Ve skutečnosti bylo posouzeno 270 ks kastorexů a 354 ks barevných rexů v 35ti plemenech či barvách.Celkem tedy 624 ks rexů.Kastorexe posoudili 4 posuzovatelé systémem A-B-C-D s průměrným hodnocením 94,17 bodu. Barevné rexe posuzovalo 7 posuzovatelů s průměrným hodnocením 93,45 bodu.Na výstavě bylo uděleno 6x 96,5 bodu, 17x 96,0bodu.Zbývající zvířata byla bodována od 88,5 – 95,5 bodu.Současně s posuzováním byla prováděna typizace.Na výstavě byly opět novinky, a to SimRex, ZBmRex, ZDSčžRex, ZstrčRex.Konečný kompletní katalog výstavy je v sekci různé.

Vítězné ceny:rok 2009
 

plemeno

pohlaví

klec

LU / PU

ocenění

chovatel

Ca

1.0

272

5-8/S4524

96,0

Ing.Šanda Jiří

Ca

0.1

168

3-8/S1407

96,O

Nenička František

Skupina A

 

ČiRex

1.0

390

2-8/P2

96,5

Caithaml Milan

ČiRex

0.1

395

4-8/P906

95,5

Caithaml Milan

Skupina B

 

BčoRex

1.0

313

2-8/S308

95,5

Vajner Karel

MRex

0.1

354

2-8/12-5

95,O

Fišerová Michaela

Skupina C

 

DSčRex

1.0

467

3-8/S605

95,5

Kohoutek Jan

DSčRex

0.1

505

2-8/S24

95,O

Švanberk Jan

Skupina D

 

RysRex

1.0

550

2-8/12-5

96,O

Pelikán Vladislav

TčRex

0.1

575

4-8/S104

95,5

Přikryl Petr

Skupina E

 

ZbmoRex

1.0

634

4-8/S105

95,O

Ing.Hovorka Fr.

ZCa

0.1

606

3-8/S18

95,O

Holeček Jiří

Mistři Rex klubu rok 2009

plemeno

skupina

linie

klece

body

chovatel

Ca

Ca

45+52

272-277

571,5

Šanda Jiří ing.

ČiRex

A-aguti

14+0

387-390

381,5

Caithaml Milan

BčoRex

B-celobar.

3+1

309-312

378,5

Vajner Karel

DSčRex

C-strak.

6+0

467-470

378,5

Kohoutek Jan

RysRex

D-malí

4+12

541-544

376,5

Machálek Petr

ZCa

E-zakrslí

6+2

604-607

376,0

Holeček Jiří

MISTR mistrů barev.rexů

387-390

381,5

Caithaml Milan

Vítězové memoriálů rok 2009:

Memoriál

Plem.

Tetování

Chovatel

Hodnocení potomků

Remešův memor.

Ca

2-7/S22

Koukal Jos.

3ks pr.95,8bodu

Křivského memor

Ca

2-7/S5229

Koukal Jos.

3ks pr.95,8bodu

Šampion plemeníků

Ca

2-7/S22

Koukal Jos.

12ks pr.95,1bodu

Šampionka matek

ca

2-7/S5229

Koukal Jos.

6ka pr.95,3bodu

Drahotušského me.

ČiRex

1-7-6/B681

Caithaml M.

4ks pr.95,8bodu

Horákův memoriál

Ca

5-8/S2511

Nenička Fr.

Typ.ABBCFPEMNLk

Horákův memoriál

TmRex

6-8/S4

Přikryl Petr

Typ.A5B5D5pr.4,53


 
 

38.Speciální výstava Rexů rok 2008

Podrobnosti o 38.Speciální výstavě rexů v roce 2008 si může přečíst každý jak v Chovateli, tak i v Chovatelském Magazínu.Na výstavu bylo přihlášeno 820 ks králíků rexů. K posouzení bylo dodáno 805 ks, z toho bylo 368 ks kastorexů, a 436 ks barevných rexů. Posouzení provedlo 5 posuzovatelů u Ca s průměrným bodovým hodnocením 94,18 bodu, a 6 posuzovatelů u barevných rexů s celkovým průměrným bodovým hodnocením 93,37 bodu. Celkem bylo uděleno 2x97,0 bodu, 4x 96,5bodu, 23x 96,0 bodu, 9x Neklasifikov.,40x Výluka.Zbývající hodnocení bylo v rozmezí 89,5-95,5 bodu. Zde následuje přehled o nejdůležitějších vítězech.

Mistři klubu pro rok 2008:

plemeno

skupina

linie

klec

body

chovatel

Ca

Ca

0+52

144-149

574,5

Koukal Josef

ČiRex

A-aguti

9+17

454-457

379,5

Caithaml Milan

ČRex

B-celobarevní

2+5

520-524

378,5

Přikryl Miroslav

DSčRex

C-s kresbou

7+48

764-767

373,5

Hozlár Bohuslav

RysRex

D-malá plem.

4+0

569-572

378,5

Faltýnková Lenka ing

ZTčRex

E-zakrslíci

6+3

677-680

378,0

Kozubík Milan

Do soutěže o Mistra klubu bylo přihlášeno 44 kolekcí u Ca a z toho soutež dokončilo 32 kolekcí.Zbývající byly nulové,neboť některý králík obdržel výluku, či neklasifikován nebo v kolekci byla záměna zvířat. U barevných rexů bylo přihlášeno celkem 45 kolekcí a z toho 12 kolekcí nedokončilo z důvodů stejných jako u Ca.

Vítězné ceny pro rok 2008:

plemeno

pohlaví

klec

LU/PU

body

chovatel

Ca

1.0

144

2-7/S22

97,0

Koukal Josef

Ca

0.1

232

3-7/S942

97,0

Nedbal František

Skupina „A“

 

OrRex

1.0

513

1-7/20-1

95,5

Troníček Tomáš-MCH

OrRex

0.1

514

1-7/20-2

96,0

Troníček Tomáš-MCH

Skupina „B“

 

MRex

1.0

413

3-7/S957

95,5

Škvařil Martin

ČRex

0.1

524

3-7/S505

95,0

Přikryl Miroslav

Skupina „C“

 

DSčRex

1.0

754

4-7/S510

95,0

Holeček Jiří

HbRex

0.1

746

4-7/S405

95,0

Jílek Josef

Skupina „D“

 

RysRex

1.0

596

1-7/12-2

96,0

Pelikán Vladislav

RysRex

0.1

591

2-7/S502

96,0

Škvařil Vladimír

Skupina „E“

 

ZDSčRex

1.0

699

5-7/14-15

95,5

Laubová Ivana-MCH

ZCa

0.1

638

7-7/12-19

96,0

Řepíková Míša-MCH

Dále bylo uděleno 29ks Čestných cen na Ca, a 42ks Čestných cen na barevné rexe. 10ks nejlepších O.1 Ca bylo zapsáno jako EM-el matka.

Horákův Memoriál – nejlepší králík v srsti:

plemeno

klec

Pohl.

LU / PU

typizace

chovatel

Ca

43

0.1

1-7/S2201

ABBCFPEMZHUx

Harašta František

ČRex

524

0.1

4-7/S208

ABBCLxTU

Přikryl Miroslav

Nejlépe typizovaní Ca:

kl.č.

Pohl.

LU/PU

body

typizace

chovatel

171

0.1

4-7/S3703

96,5ČC

ABCFPPEMZNGTLU

Křápek Miloš

20

0.1

4-7/S3825

95,0

ABCPFEMGLHk

Drlík Antonín

170

0.1

2-7/S4316

94,0

ABCFPPEMZNL

Křápek Miloš

321

1.0

5-7/S4547

95,0

bjCFPEMZTLH

Šanda Jiří ing

63

0.1

2-7/S4712

94,0

ABCFMEPLk

Holeček Jaroslav

60

0.1

2-7/S4804

93,5

ABCiMEkl

Holeček Jaroslav

282

1.0

5-7/S4973

94,0

jCFPEMZTLH

Pónya Tomáš

154

1.0

2-7/S5258

95,5

ABCPPEMGNZ

Koukal Josef

89

1.0

1-7/S5306

94,5

ABCPPMHl

Hozlár Bohuslav

Nejlépe typizovaní barevní rexi:

kl.č.

Plem.

pohl

LU/PU

body

typizace

chovatel

395

MRex

1.0

4-7/S201

94,0

ABBCFTHUk

Fišer František

638

ZCa

0.1

7-7/12-16

96 Vít

ABCPmňLK

Řepíková Míša-MCH

723

BčoRex

1.0

4-7/S425

93,5

ABBCLTUH

Vajner Karel

717

BmoRex

1.0

5-7/S609

94,5

ABCLs

Hovorka Frant.ing

564

SžRex

0.1

3-7/S605

94,0ČC

ABLsbSshk

Syrůček Rudolf

565

RysRex

0.1

4-7/S413

95,5ČC

BCLMx

Havlíček Ludvík

376

SsRex

1.0

1-7/S2201

94,0

AjBCEMNT

Drlík Antonín

518

OrRex

1.0

3-7/S17

94,5

ABCFLpbm

Chdraba Karel

539

HaRex

1.0

1-7/S7

94,0

ABCFLu

Chadraba Karel

486

ČiRex

0.1

2-7/S1607

95,0ČC

AjdPMol

Hřešil Miroslav

507

MČiRex

1.0

4-7/S301

92,0

wdielňnx

Hrubeš Pavel

773

DSčRex

1.0

4-7/S721

93,0

BBssQlo

Hozlár Bohuslav

601

TčRex

1.0

5-7/S101

94,0

ACGGTk

Přikryl Petr

623

KumRex

1.0

6-7/S11

95,0

ABBCLsU

Nováčková Jana